Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

BNP-gap Procent av potentiell BNP. Styrräntor Procent, dagsvärden.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "BNP-gap Procent av potentiell BNP. Styrräntor Procent, dagsvärden."— Presentationens avskrift:

1 BNP-gap Procent av potentiell BNP

2 Styrräntor Procent, dagsvärden

3 Total skuldsättning Procent av BNP

4 BNP i världen, OECD-länderna och tillväxtekonomierna Procentuell förändring

5 Svensk exportmarknad och export Procentuell förändring

6 BNP Procentuell förändring

7 Demografisk försörjningskvot Befolkning utanför arbetsför ålder som andel av befolkningen i arbetsför ålder (20–64 år)

8 Sysselsättningsgrad och arbetslöshet Procent av befolkningen respektive arbetskraften, 15–74 år

9 Offentlig konsumtion Procentuell förändring

10 Skatter och avgifter Miljarder kronor respektive procent av BNP

11 Hushållens konsumtion Procentuell förändring

12 Inflation och löner Procentuell förändring respektive procent

13 Styrräntor Procent, dagsvärden

14 Inflationsförväntningar Procent, kvartalsvärden

15 Långräntor, tioåriga statsobligationer Procent, månadsvärden

16 Kronans effektiva växelkurs – KIX Index 1992-11-18=100, månadsvärden

17 Strukturellt sparande i offentlig sektor och BNP-gap Procent av potentiell BNP

18 Arbetslöshet Procent av arbetskraften, 15–74 år


Ladda ner ppt "BNP-gap Procent av potentiell BNP. Styrräntor Procent, dagsvärden."

Liknande presentationer


Google-annonser