Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demokratisering i Sverige

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demokratisering i Sverige"— Presentationens avskrift:

1 Demokratisering i Sverige

2 Arbetarrörelsen Arbetarklassen hade dåliga levnads- och arbetsförhållanden. Krävde minimilön, kortare arbetsdagar. Ville ha system för socialförsäkring. Första strejken började i Sundsvall (1879). Fackföreningar bildades. Arbetarna sparade i strejkkassor. Samarbete mellan olika fackföreningar började på 1800-talet. LO bildades år 1898. Arbetsgivarna började också samarbeta. SAF bildades år 1902. Lockout.

3 Socialdemokraterna År 1889 bildades Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. Partiet var i början revolutionärt. Sedan blev samarbetet med fackföreningar viktigt. Socialdemokraterna krävde allmän rösträtt.

4 Liberalerna Anders Chydenius: Världens första tryckfrihetslag (1766).
1809 regeringsformen. Tvåkammarriksdagen år 1866. Liberala samlingspartiet bildades år 1900. Liberalerna blev senare Folkpartiet.

5 Kvinnorörelsen Kvinnoföreningar startades redan under 1800-talet.
Första förbundet för kvinnlig rösträtt grundades år 1902. Kvinnoaktivister krävde rätt till utbildning och arbete. Ville ha myndigförklaring. Allmän och lika rösträtt infördes för män och kvinnor år 1921.

6 Nykterhetsrörelsen År 1830 drack varje vuxen svensk i genomsnitt 40 liter brännvin om året. Det ansågs vara stora hotet mot folkhälsan. Man trodde alkohol ökade klasskillnader. På 1840-talet hade rörelsen medlemmar. Många nykterhetsvänner ville förbjuda tillverkning och försäljning av alkohol. 1922 anordnades folkomröstning om frågan. Förbudsvännerna förlorade med knapp marginal.

7 Väckelserörelsen och frikyrkorna
Många var missnöjda med kyrkan. Stugmöten. Predikanter. De som inte var nöjda med statskyrkan bildade frikyrkor. Under möten kunde man även prata politik.


Ladda ner ppt "Demokratisering i Sverige"

Liknande presentationer


Google-annonser