Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Demokratisering i Sverige. Arbetarrörelsen 0 Arbetarklassen hade dåliga levnads- och arbetsförhållanden. 0 Krävde minimilön, kortare arbetsdagar. 0 Ville.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Demokratisering i Sverige. Arbetarrörelsen 0 Arbetarklassen hade dåliga levnads- och arbetsförhållanden. 0 Krävde minimilön, kortare arbetsdagar. 0 Ville."— Presentationens avskrift:

1 Demokratisering i Sverige

2 Arbetarrörelsen 0 Arbetarklassen hade dåliga levnads- och arbetsförhållanden. 0 Krävde minimilön, kortare arbetsdagar. 0 Ville ha system för socialförsäkring. 0 Första strejken började i Sundsvall (1879). 0 Fackföreningar bildades. 0 Arbetarna sparade i strejkkassor. 0 Samarbete mellan olika fackföreningar började på 1800-talet. 0 LO bildades år 1898. 0 Arbetsgivarna började också samarbeta. 0 SAF bildades år 1902. 0 Lockout.

3 Socialdemokraterna 0 År 1889 bildades Sveriges socialdemokratiska arbetareparti. 0 Partiet var i början revolutionärt. 0 Sedan blev samarbetet med fackföreningar viktigt. 0 Socialdemokraterna krävde allmän rösträtt.

4 Liberalerna 0 Anders Chydenius: Världens första tryckfrihetslag (1766). 0 1809 regeringsformen. 0 Tvåkammarriksdagen år 1866. 0 Liberala samlingspartiet bildades år 1900. 0 Liberalerna blev senare Folkpartiet.

5 Kvinnorörelsen 0 Kvinnoföreningar startades redan under 1800-talet. 0 Första förbundet för kvinnlig rösträtt grundades år 1902. 0 Kvinnoaktivister krävde rätt till utbildning och arbete. 0 Ville ha myndigförklaring. 0 Allmän och lika rösträtt infördes för män och kvinnor år 1921.

6 Nykterhetsrörelsen 0 År 1830 drack varje vuxen svensk i genomsnitt 40 liter brännvin om året. 0 Det ansågs vara stora hotet mot folkhälsan. 0 Man trodde alkohol ökade klasskillnader. 0 På 1840-talet hade rörelsen 100 000 medlemmar. 0 Många nykterhetsvänner ville förbjuda tillverkning och försäljning av alkohol. 0 1922 anordnades folkomröstning om frågan. 0 Förbudsvännerna förlorade med knapp marginal.

7 Väckelserörelsen och frikyrkorna 0 Många var missnöjda med kyrkan. 0 Stugmöten. 0 Predikanter. 0 De som inte var nöjda med statskyrkan bildade frikyrkor. 0 Under möten kunde man även prata politik.


Ladda ner ppt "Demokratisering i Sverige. Arbetarrörelsen 0 Arbetarklassen hade dåliga levnads- och arbetsförhållanden. 0 Krävde minimilön, kortare arbetsdagar. 0 Ville."

Liknande presentationer


Google-annonser