Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Kristinestad Mikaelimarknaden 2-3 oktober 2015 Välkommen till Kristinestad, Finlands första Cittaslow-stad! Bästa torghandlare, Kristinestad.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Kristinestad Mikaelimarknaden 2-3 oktober 2015 Välkommen till Kristinestad, Finlands första Cittaslow-stad! Bästa torghandlare, Kristinestad."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Kristinestad Mikaelimarknaden 2-3 oktober 2015 Välkommen till Kristinestad, Finlands första Cittaslow-stad! Bästa torghandlare, Kristinestad har ordnat Mikaelimarknader sedan år 1783, Alltså i över 230 år! Årets marknad hålls fredagen den 2 oktober kl. 8.00-18.00 och lördagen 3 oktober kl. 8.00- 16.00. Allmänt Enligt räddningsmyndigheternas bestämmelse är parkering på Västra Långgatan förbjuden samt försäljningsplatser endast på östra sidan av gatan. Parkering är förbjuden på Östra Långgatan samt Strandgatan och inga försäljningsplatser tillåts på dessa gator. Till Salutorget och Rådhusparken leder korsande evakureingsvägar (se karta). Kontaktuppgifter och annat Markandsbyrån och platsförsäljning tel. 040 124 6124 Finns I Krs näringslivscentralens lokaliteter, på Rådhus- gatan 2 A,64100 Kristinestad. E-majl : marknader@krs.fimarknader@krs.fi Hemsida : businesskristinestad.fi/marknader Facebook : Kristinestads marknader Allmänt :visitkristinestad.fi Elektriker :040 757 0533 Övervakning :MTP 020 761 63 71 Platsreserveringar Platsstorleken är i huvudsak 4x4 m/ruta och kostar 86 euro (inkl. moms 24%). Av praktiska skäl säljs platserna även metervis. Standardplats 4mX4m = 118 € / 2 dagar. Avgiften innehåller el och nattövervakning. ( 86+17+15= 118 €) Reservering och betalning 1.Platsen reserveras skilt för varje marknad. 2.Platsen går i förstahand till försäljaren som varit på samma plats på den senaste höstmarknaden. 3.Reserveringen görs med att betala platsavgiften senast på förfallodagen, annars anses platsen vara ledig. 4.Platsen kan tas ibruk på torsdagen den 1.10. kl. 10.00 Försäljningen pågår på fredag kl. 08.00-18.00. På lördagen avslutas marknaden kl 16.00 då alla marknadsstånd bör plockas ned så fort som möjligt. OBS. Fordon får ej köras in på marknadsområdet före stängnings dags. För tidig avfärd från marknadsplatsen gör kunder besvikna och det uppstår trafikfara. Torget öppnas för trafik senast kl. 19.00 på lördagen. 5.Osålda rutor säljs på fredagen kl. 8.00, tfn 040-124 6124 6.Ifall dubbelbokning skett och man inte hittar någon annan lösning, gäller auktion. 7.Elavgiften som är 15 € ingår i fakturan för alla som tidigare år använt el. Om elen inte blivit fakturerat och ni behöver el, då kan ni be om en skilld elräkning före den 30.9. Elräkningen bör betalas som kontant till marknadsbyrån. 8.Nattövervakningen 17€ (ink. Moms 24%) faktureras av alla, innehåller 2 nätter. Övervakningen sker av väktarföretaget MTP:n som övervakar från torsdag kväll kl. 18.00 och avslutas på lördag kl.9.00. Kristinestads näringslivscentral Ab ansvarar inte för varor eller andra egodelar som tillhör marknadsförsäljarna. 9.Näringslivscentralen förbehåller sig rätten att ändra på försäljnings vilkoren när det så behövs. Av detta meddelas skillt åt alla som reserverat plats. OBS! Meddela genast om ni INTE deltar i denna marknad per tfn 040-124 6124 eller e-post marknader@krs.fi

2 Brandsäkerhetsföreskrifter Uppgörande av eld utan lov är förbjuden. Alla försäljare som använder öppen eld eller gasgrillar o dyl bör ha tillräcklig släckningsutrustning åtminstone släckningsfilt samt handsläckare 6 kg 27A 144BC som granskats under senaste år. Brandmyndigheterna kollar släckarna under marknaden! På en försäljningplats om 4x4 m får finnas max 25 kg flytgas. Påfyllningsflaskor får ej förvaras på försäljningsplatsen. Påfyllningsflaskor får ej förvaras i bilarna eller på försäljningsplatsen. påfyllningsflaskor skall förvaras på Nestes gård där det finns förvarings skåp, Lappfjärdsv. 38, (på östra sidan av bron.) OBS! Meddela via e-post (marknader@krs.fi) på förhand hur många gasflaskor och hur många kilogram gas ni har med er till marknadsplatsen. Tälttyngder Enligt räddningsverkets bestämmelser förutsätter vi att alla försäljare reserverar tillräckligt med tyngder för fastsättningen av sitt försäljningstält, så att säkerheten kan upprätthållas under alla omständigheter. Räddningsmyndigheterna kollar slumpmässigt tälttyngder, gasflaskor och brandsläckare under marknaden. Allmänna regler Marknadsförsäljarna kan parkera dygnet runt på Packhustorget (hotel Alma), kyrkotorget (framför gamla kyrkan) och svenska högstadiets parkeringsplats. Platserna är märkta på kartan. Vid försäljning eller servering av livsmedel iakttas hälsoövervakningsmyndighetens direktiv. Livsmedelstillstånd tel. 06-221 8411. Länk till blanketten: www.kristinestad.fi > För besökare > Marknaderna Städning & hygien - Försäljarna ska dagligen sköta om städningen på och runt sin plats och även efter marknaden. För ändamålet finns skräpcontainers utplacerade på området (”roskis” på kartan). -Vi kräver att marknadförsäljarna utmärker sina stånd med en skylt (A4) med försäljarens namn och hemort. -MÖJLIGHET ATT DUSCHA (GRATIS) finns på simhallen Ankdammen, adress Repslagaregatan 16. Öppethållningstider må-fre 15.30-21.00, lö 12.00-16.00. (Se kartan) Informera vid disken att du är marknadsförsäljare. Kristinestads nästa marknad är Vårmarknaden och den hålls 1-2.4.2016. (Obs. Kyndelsmässomarknaden i februari hålls ej mera.) Platser för Vårmarknaden kan reserveras från TMK, Tori- ja markkinakaupan palvelukeskus Oy, tel. 020-749 8700 mon-fre kl.9.00-16.00 eller fyll i platsresärveringar via www.markkina.net Arrangör De praktiska marknadsarrangemangen i Kristinestad sköts av Kristinestads näringslivscentral Ab Lycka till på höstmarknaden! Helena Kari “marknadskaptenska” Kristinestads näringslivscentral Ab/Marknader Välkommen till Kristinestad, Finlands första Cittaslow-stad


Ladda ner ppt "Välkommen till Kristinestad Mikaelimarknaden 2-3 oktober 2015 Välkommen till Kristinestad, Finlands första Cittaslow-stad! Bästa torghandlare, Kristinestad."

Liknande presentationer


Google-annonser