Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utbildas lärare inom rätt ämnen? Välkommen till UKÄ:s frukostseminarium.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utbildas lärare inom rätt ämnen? Välkommen till UKÄ:s frukostseminarium."— Presentationens avskrift:

1 Utbildas lärare inom rätt ämnen? Välkommen till UKÄ:s frukostseminarium

2 Ämnen i lärarstudenternas examina Nuläge och modell för ämnesvis dimensionering Fredrik Svensson fredrik.svensson@uka.se 08-563 087 87

3 Innehåll Vad vet vi om lärarbrist, ämnen på lärarutbildningen och bristämnen i skolan? Hur många lärare examineras i respektive ämnen? Hur stämmer ämnesmixen på lärarutbildningen med behovet i skolan? Behövs en ämnesvis dimensionering av lärarutbildningen? Hur kan en sådan i så fall se ut?

4 Vad vet vi om lärarbrist generellt? Var finns jobben? (Arbetsförmedlingen, 2015) Pedagogiskt arbete högst bristindex av alla yrkesområden. Skolverkets lärarprognos 2015 Skulle behöva examineras dubbelt så många som nu examineras. Finns också prognos om ämnesbehovet för 7-9 och gymnasiet och. Högskoleutbildningarna och arbetsmarknaden (UKÄ, 2015) Yrkeslärare, fritidspedagoger och ämneslärare störst brist av alla utbildningsgrupper. Enig bild av stor och ökande brist på lärare

5 Vad vet vi om ämnen på lärarutbildningen? Universitets- och högskolerådet publicerar uppgift om ämnen bland de som antagits till en lärarutbildning. ”Åtta antagna till biologilärare på högstadiet” Lärarförbundet har gjort enkätundersökningar riktad till lärosäten. Två högstadielärare i kemi och noll högstadielärare i teknik examineras våren 2014. UKÄ har inte tidigare publicerat någon rapport om ämnen inom lärarutbildningen. Uppgifterna stämmer dåligt med våra registeruppgifter om ämnen i examina.

6 Vad vet vi om ”bristämnen” i skolan? Pedagogisk personal i skola och vuxenutbildning läsåret 2014/15 (Skolverket) Biologi och kemi högst andel behöriga lärare av alla ämnen på gymnasiet. Politik och media Bristämnena är matematik, fysik, kemi, biologi och teknik. Förra regeringen förslag om examenspremie för ämneslärare inom matematik, fysik, kemi, biologi och teknik. Bilden är inte samstämmig när det gäller bristämnen.

7 Antal lärarexamina över tid

8 Varför kan vi inte besvara frågan ”Hur många högstadielärare…?”

9 Timplanen för grundskolan (Skolverket) 1. Urval. 2. jämförelse. 3. dimensionering. ÄmneTimmarAndel Svenska eller svenska som andraspråk1 49022,0 % Matematik1 02015,0 % Geografi, historia, religionskunskap, samhällskunskap 88513,0 % Biologi, fysik, kemi, teknik80011,8 % Idrott och hälsa5007,4 % Engelska4807,1 % Slöjd3304,9 % Språkval3204,7 % Musik2303,4 % Bild2303,4 % Hem- och konsumentkunskap1181,7 % Elevens val3825,6 % Totalt garanterat antal timmar6 785100,0 % därav skolans val6008,8 %

10 Hur många kemilärare examineras? Kemi 04/0 5 05/0 6 06/0 7 07/0 8 08/0 9 09/1 0 10/1 1 11/1 2 12/1 3 13/1 4 Lärarexamen, grundskolans senare år 142314277131681114 Lärarexamen, grundskolans senare år/gymnasieskolan 822392723303591912 Lärarexamen, grundskolans tidigare år 1 Lärarexamen, gymnasieskolan 71413854233229252015 *Ämneslärarexamen, gymnasieskolan 7 *Ämneslärarexamen, åk 7–9 1 Totalt 938691109537580425049

11

12 Samhälle vs natur/teknik på lärarutbildningen

13 Dimensionering idag Lärosätena har i uppdrag att dimensionera utbildningarna utifrån studenternas efterfrågan och arbetsmarknadens behov. ”Högre utbildning under tjugo år”: fungerar i huvudsak väl. ”Dimensionering av högre utbildning”: samma slutsats. Båda framhåller två undantag: Vård- och lärarutbildning. Särskilda skäl för ämnesvis dimensionering av lärarutbildning? Stark statlig styrning skolan (legitimationskrav, timplan etc.) Ämnena på lärarutbildningen styrs i hög grad av studenterna val.

14 Mer aktiv dimensionering av lärarutbildningen? Volym och ämnesmix) Baserat på vilket underlag och mot vilket mål? Prognos, aktuellt rekryteringsläge eller timplan. Vem är ansvarig och vem samordnar? Regering, högskolor, skolhuvudmän. Hur dimensionera med lågt söktryck? Vilka incitament krävs?

15 TACK - för att du deltog i vårt frukost- seminarium!


Ladda ner ppt "Utbildas lärare inom rätt ämnen? Välkommen till UKÄ:s frukostseminarium."

Liknande presentationer


Google-annonser