Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utkik Historia: s. 156-161, 163-164 Frihetstiden 1718 - 1772.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utkik Historia: s. 156-161, 163-164 Frihetstiden 1718 - 1772."— Presentationens avskrift:

1 Utkik Historia: s , Frihetstiden

2 Adeln ökar sin makt Sverige får ny regent.
Karl XII hade inga barn och då fanns ingen arvinge till tronen. När Karl XII dog, valdes hans syster Ulrika Eleonora till drottning. Ulrika Eleonora gick med på att dela makten med riksdagen. Hon fick lova att aldrig införa envälde igen. Ulrika Eleonora ville låta sin man Fredrik bli kung i stället. Fredrik kunde ingen svenska och var lätt att ignoreras. Då passade riksdagen på att ta sig ännu mera makt. Ulrika Eleonora & Fredrik I

3 Frihetstidens riksdag
Riksdagen samlades bara vart tredje år. Idag träffas riksdagsledamöterna nästan hela tiden. Riksdagens viktigaste uppgift var att bestämma om nya lagar och skatter. Även idag stiftar riksdagen lagar och beslutar om budgeten. Man har lagt till andra uppgifter. Riksdagsmännen kom från de fyra stånden: adel, präster, borgare och bönder. I dag finns inte stånden och även kvinnor får delta. Varje stånd träffade för sig och röstade fram sina beslut. I dag har man en-kammar-riksdag. Alla träffas i samma rum. Det krävdes att tre stånd var överens för en lagändring. I dag krävs en majoritet, dvs. mer än hälften av rösterna.

4 De fyra stånden Adeln hade mest makt och särskilda rättigheter.
Varenda adelsman i Sverige fick vara med i riksdagsmöten. De behövde inte betala skatt. Borgare var köpman eller hantverkare med egen verkstad. I riksdagen samlades representanter för 101 städer i Sverige. Prästerna och biskopar hade sina möten i Storkyrkan i Stockholm. Prästerna levde i sina församlingar och tog inte bara hand om religion. Bönder som var fria och ägde sina gårdar kunde bli valda till riksdagen. De odlade mat och hade boskap.

5 Rådet Mellan riksdagsmöten styrde riksrådet Sverige.
Rådet bestod av kungen och 15 adelsmän. Riksrådet var som dagens regering, de tog hand om de dagliga besluten. Kungen skulle skriva under riksdagsbesluten när riksdagen samlades. Arvid Horn var ledare för riksrådet under 18 år. Under hans ledning återhämtade sig Sverige snabbt.

6 Hattar och mössor – de första partierna
Gamla ledande adelsmän, borgare och bönder. Arvid Horn som ledare. Ville se till att Sverige slapp kriga igen. Bönderna skulle kunna odla i lugn och ro och utveckla jordbruket. Unga adelsmän. Drömde om att Sverige skulle bli en stor krigsmakt igen. Tyckte mössorna var fega och kallade de ”nattmössor”.

7 Hattarnas krig mot Ryssland
Först hade mössorna makten i riksdagen. Arvid Horn fick avgå år 1738 och hattarna kom till makten när de fick flest röster. Hattarna startade krig mot Ryssland 1741. Sverige förlorade och den ryska kejsarinnan fick bestämma vem som skulle bli Sveriges näste kung. Nästa val vann mössorna. Tävlingen mellan partierna fortsatte under resten av Frihetstiden.

8 Bråket om kungens namnteckning
Adolf Fredrik blev kung år 1851 när Fredrik I dog. Han var inte intresserad av makten. Men hans hustru Lovisa Ulrika ville bestämma. När kungen vägrade skriva under riksrådets beslut, tillverkade riksdagen en stämpel med kungens namnteckning.

9 Nya lagar Sverige hade haft två lagböcker ända sedan medeltiden.
Den ena gällde för städerna och den andra i byarna. Lagarna var föråldrade och Karl XI hade påbörjat arbetet att skriva en ny lagbok. År 1734 blev den nya lagboken klar. Den lagboken ligger till grund för den lagbok Sverige har idag. År 1766 införde Mössorna en lag om yttrandefrihet. Den kallades för Tryckfrihetslagen. Vem som helst hade rätt att ge ut tidningar och skriva om sina åsikter. Lagen gäller fortfarande och är den äldsta i hela världen.

10 Varför kallas perioden ”Frihetstiden”?
Riksdagen fick frihet att bestämma över Sverige. Kungens envälde var över. Ändå hade inte Sverige demokrati. Många svenskar fick säga vad de tyckte om landets politik. Representanter från adeln, präster, borgare och bönder samlades vid riksdagsmöten. Det fanns ändå många som saknade makt: Kvinnor. Drängar och fattiga på landsbygden. Folk som arbetade för hantverkare. Köpmännen i städerna. Läkare, lärare, advokater och tidningsmän. Friheten att tycka och tänka. (Tryckfrihetslagen år 1766.) En bra tid för Sverige. Det var fred i landet. Hattarnas krig mot Ryssland var det enda kriget. Bättre jordbruk och befolkningen växte.


Ladda ner ppt "Utkik Historia: s. 156-161, 163-164 Frihetstiden 1718 - 1772."

Liknande presentationer


Google-annonser