Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2015 Den i examen använda motorbåten är 13 m lång, dess djupgående är 1,0m och höjd 4,0 m. Till.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2015 Den i examen använda motorbåten är 13 m lång, dess djupgående är 1,0m och höjd 4,0 m. Till."— Presentationens avskrift:

1 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2015 Den i examen använda motorbåten är 13 m lång, dess djupgående är 1,0m och höjd 4,0 m. Till båtens utrustning hör en huvudkompass (deviationstabellen hittas i uppgiftspappret), en fast monterad reservkompass, logg och ekolod. I uppgifterna är missvisningen enligt sjökortet 7°O. Uppgifterna är oberoende av varandra och kan sålunda lösas i valfri ordning. Examen i skärgårdsnavigation 24.04.2015 Modellösningar

2 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2015 Uppgift 1. Du befinner dig i farleden väster om Möyly sektorfyr och är på väg söderut längs ifrågavarande farled. Kl. 10.30 är Ykskivi västmärke tvärs. Du följer farleden till korsningen med 5,2 m farleden och där girar du in på 5,2 m farleden mot nordväst. När passerar du det första babordsmärket efter att du girat in på 5,2 m farleden om din fart är 8 knop? Kl 10.30 1,25 M 1,15 M 0,25 M 0,4 M 2,25 M Distans = 0,25 + 1,25 + 1,15 + 0,4 + 2,25 = 5,3 M tid = distans = 5,3 M = n. 40 min fart 8 knop fart 8 knop Kl 10.30 + 40 min = kl. 11.10 Kl 11.10 Kl. 10.30 1,25 M 1,15 M 0,25 M 0,4 M 2,25 M Kl. 11.10

3 Uppgift 2. a) Under färden håller du behörig utkik. Vad kräver de Internationella sjövägsreglerna av dig angående utkik? Utkiket skall vara fortgående. Både med syn- och hörselobservationer. Därtill skall alla andra tillgängliga medel användas, med beaktande av rådande förhållanden, för att bedöma den rådande situationen och risken för sammanstötning. b)I farleden driver ett fartyg som har en signalfigurhissad enligt vidstående figur. Vad slags fartyg är det fråga om? Ett icke manöverfärdigt fartyg. Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2015

4 Uppgift 3. Du följer 5,2 m farleden mot nordväst och akterifrån, längs farleden närmar sig en snabbgående motorbåt. Vilkendera är väjningsskyldig enligt de Internationella sjövägsreglerna? Hur agerar du? Båten som närmar sig akterifrån är väjningsskyldig (omkörande farkost). Jag själv håller i första hand kurs och fart och följer med situationen. Jag väjer om den väjningsskyldiga inte väjer i tid. Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2015

5 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2015 Uppgift 4. Du befinner dig nordväst om Mervinniemi och för att bestämma din position pejlar du med handpejlkompass Viira havsfyr i kompassbäring 098° och Norrbådans känningsbåk i kompassbäring 197°. Vilken är din position i pejlingsögonblicket? 63°57,68’N 025°45,1’O B=105° ViiraNorrbådan Bk= 098°Bk = 197° d = 0°d = 0° Bm = 098°Bm = 197° m = +7°m = + 7° B = 105°B = 204° B=204°

6 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2015 Uppgift 5. Du befinner dig norr om Öland i positionen 63°56,5' N, 025°41,9'O. a) Du sätter kursen rakt mot Norrudds havsfyr. Vilken kompasskurs styr du? 63°55’P 25°37,3’I ts=105° ts=204°K=198° 63°56,5’N 25°41,9’O K = 198° m= (+) -7° Km= 191° d =(-) +3° Kk = 194° b) Du styr den i uppgift a) bestämda kursen. Vad är kompassbäringen (pejlad med handpejlkompass) till Norrbådans känningsbåk då båken är tvärs om babord? B = K – sv B = 198° - 90° = 108° B 108° m = (+)- 7° Bm = 101° d = 0° Bk = 101° B=108°

7 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2015 Uppgift 6. ) Du närmar dig 3,0 m farleden norrifrån. a) Vilken remmare finns i positionen 63°51,2'N, 025°36,4'O och vilken färg har den i dagsljus? Punktmärke, Horisontellt svart och rödrandig b) På vilken sida passerar du remmaren? Fritt vatten på alla sidor (punktmärket står mitt på grundet).

8 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2015 Uppgift 7. Du kör längs 3,0 m farleden mot nordost och bestämmer dig för att kontrollera huvudkompassens deviation. a) Du kör exakt i linjen Ljusskär–Skogböle och huvudkompassen visar 052°. Vad är huvudkompassens deviation för den styrda kursen? K=065° m = (+)-7° Km = 058° d° d = Km – Kk = 058° - 052° = +6° b) Behöver deviationstabellen för huvudkompassen rättas? Motivera svaret! Deviationstabellen behöver rättas. Deviationen enligt deviationstabellen är +4 och nu är den +6.

9 Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2015 Uppgift 8. Du har varit på eftermiddagskaffe hos dina bekanta i positionen 63°50,8'N 025°46,5'O och din plan är att ta dig till Bomarsunds gästhamn (63°53,25'N 025°49,05'O) till natten. Du har tagit till dig gott sjömanskap och gjort ruttplaneringen före avfärd. Rita in den gjorda ruttplanen i examenssjökortetgenom att märka ut de linjer och girpunkter samt behövliga säkerhetsgränserdu använder för att tryggt komma fram! Markera med kryss (X) de faroställensom bör beaktas under färden! 63°50,8’N 025°46,5’O 63°53,25’N 025°49,05’O Navigerar visuellt och säkrar med kompassen. 3m djupkurvan som säkerhetsgräns (mha ekolodet). 6m djupkurvan som säkerhetsgräns (mha ekolodet) K = 327° m= -(+) 7° Km= 320° d = (+)-2° Kk = 318° K=327° K = 173° m = (+)- 7° Km = 166° d = (-)+6° Kk = 172° K=173° 1,5M Efter 3m djupkurvan försiktigt framåt tills hamnen syns. Kommer till 6m djupkurvan Och Skomakaren blir synlig längs Lillörens norra ända

10 Uppgift 9. Markera med ett kryss om påståendet är rätt eller fel. Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2015 a) En segelbåt väjer för ett fartyg med begränsad manöverförmåga b) Kompasskursen på samma farledsavsnitt är den samma för alla båtar. c) Registreringsbeviset skall medföras då man rör sig med en registreringspliktig båt. d) En longitudminut är lika med en sjömil på Finska farvatten. RättFel

11 Uppgift 10. a) Vidstående sjötrafikmärke begränsar hastigheten och berättar var hastighetsbegränsningen börjar.Hur vet du var hastighetsbegränsningen slutar? Motsvarande märke i motsatt riktning av begränsningsområdet (kräver att man blickar bakåt) ( eller vid märket som visar att förbud, påbud eller begränsning upphör. Märket används dock mycket sällan). b) Du rör dig med båt och ser en remmare enligt vidstående figur. På vilken sida passerar du remmaren? Västmärke passeras på västra sidan. c) Du är på väg i mörker och för om dig befinner sig ett fartyg varifrån syns ljus enligt vidstående figur. Vad är det för fartyg? Segelbåt under segel. Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2015 d) Vad gör du om någon övervakningsmyndighet visar vidstående märke åt dig? STO P Jag stannar genast där det är säkert möjligt.


Ladda ner ppt "Suomen Navigaatioliitto – Finlands Navigationsförbund rf 2015 Den i examen använda motorbåten är 13 m lång, dess djupgående är 1,0m och höjd 4,0 m. Till."

Liknande presentationer


Google-annonser