Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Välkommen till Gymnasieinformation Gökstensskolan 2015.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Välkommen till Gymnasieinformation Gökstensskolan 2015."— Presentationens avskrift:

1 Välkommen till Gymnasieinformation Gökstensskolan 2015

2 Studievägledning Klassvis information Gymnasiebesök/friskolemässa Öppna hus Friskolor/program som besöker skolan Enskilda studiebesök på program Gruppvägledning Enskild vägledning, föräldrar är välkomna

3 GY 2011 Nationella program Riksrekryterande utbildningar -I vissa program Ex. Science programmet-naturvetenskap i Strängnäs Estetiska programmet, Cirkus i Gävle. -spetsutbildningar Humaniora, Naturvetenskap, Matematik Ex Hållbar utveckling i Linköping, Marinbiolog i Lysekil www.programvaljaren.se

4 Idrottsgymnasier - RIG, NIU Särskilda Varianter lokalt utformade inriktningar ex, säkerhetsprogrammet

5 Högre behörighetskrav till gymnasiet Motverka avhopp från gymnasiet - mer tid för yrkesämnen, -mindre allmänteori på yrkesprogram -förhoppningar att fler elever går ut gymnasiet med fullständiga betyg Näringslivet mer inflytande på yrkesutbildningarna Lärlingsutbildning införs Introduktionsprogram Yrkesexamen och högskoleföreberedande examen Viktiga förändringarna

6 Nationella program Högskoleförberedande examen 6 studieförberedande program - Gymnasieingenjör T4 - Gymnasieekonom 12 yrkesprogram Yrkesexamen Lärlingsutbildning Yrkesexamen

7 Studier eller arbete Studieförberedande program Yrkesprogram Lärlingsutbildning Högskola/ Universitet Yrkeshögskola/ KY-utbildning

8 Kommunala skolor S:t Eskils gymnasium, Rekarne gymnasiet Rinman gymnasiet Fristående skolor Mikael Elias teoretiska gymnasium NTI, Grillska, Kunskaps Companiet Real gymnasiet Utbildningarna finns på

9 Ex. på ämnen Svenska, Engelska, Matematik, Marknadsföring, Produktionskunskap Kurser delas in i steg Ex. svenska 1 svenska 2 svenska 3 Alla ämnen har olika många kurser Ämnen och Kurser på gymnasiet

10 Gymnasiegemensamma ämnen Svenska100/300 Poäng/h Engelska100/200 Poäng/h Matematik100/300 Poäng/h Samhällskunskap100/200 Poäng/h Religionskunskap 50/50 Poäng/h Naturkunskap 50/100 Poäng/h Historia 50/100 Poäng/h Idrott & Hälsa100/100 Poäng/h

11 Programmens uppbyggnad 2500p

12 Handelsprogrammet Programgemensamma ämnen t ex servicekunskap, entreprenörskap Programfördjupning t ex engelska, affärskommunikation Individuellt valGymnasiearbete Inriktning Handel och service Inriktning Administrativ service

13 Betyg Kursbetyg betygskala A – F E godkänt betyg

14 Gymnasieexamen Yrkesexamen 2500 poäng 2250 godkända poäng Godkända betyg: - i svenska/svenska A1, - i engelska 5 - i matematik 1 - på minst 400 poäng av gemensamma kurser - på gymnasiearbete Högskoleförberedande examen 2500 poäng 2250 godkända poäng Godkända betyg: - i svenska/svenska A3 - i engelska 6 - i matematik 1 - på gymnasiearbete

15 Behörighet yrkesprogram Godkända betyg i: Svenska/SvenskaA Matematik Engelska Fem andra ämnen

16 Behörighet högskoleförberedande program Minst godkänt betyg i: Svenska/Svenska A Matematik Engelska Nio andra ämnen, specifika krav till olika program

17 Särskild gymnasiebehörighet Gäller för: Ekonomiskt program Humanistiskt program Samhällsvetenskapligt program Minst godkänt betyg i: Geografi Historia Religionskunskap Samhällskunskap Svenska/SvenskaA, Engelska, Matematik + fem ämnen

18 Särskild gymnasiebehörighet Gäller för: Naturvetenskapligt program Tekniskt program Minst godkänt betyg i: Biologi Fysik Kemi Svenska/SvenskaA, Engelska, Matematik + sex ämnen

19 Språk Språk och matematik kan ge meritpoäng till högskolan Grundskola Gymnasium Engelska 12 3 4 år 5 år 9 5 6 7 Moderna språk år 6 år 9 1 23 --- 7 1 --- 7

20 Introduktionsprogram Preparandutbildning Programinriktat individuellt val Yrkesintroduktion Individuellt alternativ Språkintroduktion

21 Preparandutbildning Bli behörig till nationellt program Saknar ett eller några behörighetsgivande ämnen Högst ett år (särskilda skäl två år) Kan vara hel- eller deltidsstudier SKA erbjudas av hemkommunen För enskild elev eller grupp

22 Programinriktat individuellt program Inriktat mot ett nationellt program för övergång till ett sådant Kan erbjudas av hemkommunens yrkesprogram Behörighetskrav: godkänt i svenska/svenska 2, engelska eller matematik och 4 ämnen =60 p eller Godkänt i svenska/svenska2, engelska, matematik och 3 ämnen =60 p svenska/ svenskaA, engelska, matematik, 5 ämnen

23 Yrkesintroduktion YI Kan leda till arbetsmarknad eller yrkesprogram För de elever som inte är behöriga till yrkesprogram För enskild elev eller grupp Kan vara sökbar Elever från grundsärskolan erbjuds YI SKA erbjudas av hemkommunen

24 Individuellt alternativ Förbereda för yrkesintroduktion, annan utbildning eller arbete Utformas för enskild elev För obehöriga elever till yrkesprogram Behöriga elever kan antas i speciella fall SKA erbjudas av hemkommunen

25 Språkintroduktion För nyanlända ungdomar med utländsk bakgrund Mycket svenskundervisning Obehöriga elever Snabb övergång till gymnasieprogram eller annan utbildning Kan läsa upp till högskoleförberedande program SKA erbjudas av hemkommunen

26 Ansöka till annan ort Om nationell utbildning inte finns i Eskilstuna Riksrekryterande utbildningar Friskolor Frisök ges till den som vill söka nationell gymnasieutbildning i annan kommun, trots att den finns i Eskilstuna. Gäller i mån av plats! Det är ALLTID den mottagande kommunen som bestämmer om den kan ta emot en elev

27 CSN Studiebidrag - kommer automatiskt 1050:-/mån 10 månader/år Kan dras in vid ogiltig frånvaro (skolk) Inackorderingstillägg csn/kommunen Resebidrag csn/kommunen

28 Tidsplan Dec/Jan- access till webbkontot skolwebb.eskilstuna.seskolwebb.eskilstuna.se 13 feb- sista ansökningsdagen (24.00) April- preliminär antagning Maj- Omvalsperiod Juni- betyg uppdateras Juli- slutlig antagning Aug-sept- reservantagning OBS! Det är viktigt att man svarar på antagningsbeskedet!

29 Rätten att föra sin egen talan Skollagen kap 29 12 §: ”Den som har fyllt 16 år har rätt att för sin talan i mål och ärenden enligt denna lag. Detta gäller även ansökan till gymnasieskolan ….. även om den sökanden inte har uppnått 16 år”. Innebär att vi inte kan ogiltighetsförklara en ansökan utan vårdnadshavares underskrift Talerätt:

30 www.utbildningsinfo.se Översättning finns på 15 språk bl.a. www.dittval.nu Spetsutbildningar bl.a. www.tremedia.se Ansökningstider för riksidrottsgymnasier bl.a. www.amv.se Yrkestester, sommarjobb bl.a. www.framtidsvalet.se webbadresser

31 Studievägledare Tarja Krödel 073-950 00 45 Tarja.Krodel@eskilstuna.se Mer information om gymnasiestudier: eskilstuna.se/gymnasium


Ladda ner ppt "Välkommen till Gymnasieinformation Gökstensskolan 2015."

Liknande presentationer


Google-annonser