Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningpolitisk rapport Juli 2010. Svensk ekonomi utvecklas starkt.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningpolitisk rapport Juli 2010. Svensk ekonomi utvecklas starkt."— Presentationens avskrift:

1 Penningpolitisk rapport Juli 2010

2 Svensk ekonomi utvecklas starkt

3 …trots statsfinansiella problem i Europa Offentligt finansiellt sparande som andel av BNPKällor: OECD och Riksbanken

4 Begränsad påverkan på de finansiella marknaderna Skillnad mellan interbankräntor och statspappersräntor (TED-spread) Anm. Differensen är beräknad som skillnaden mellan tre månaders interbankränta och tre månaders statsskuldväxel. Källor: Reuters EcoWin och Riksbanken

5 Återhämtningen i världen fortsätter BNP, kvartalsförändring i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källor: Bureau of Economic Analysis, Eurostat, SCB och Riksbanken

6 Bred uppgång i svensk ekonomi Kvartalsförändring i procent uppräknat till årstakt, säsongsrensade data Källa: SCB

7 Uppgången fortsätter Källa: KonjunkturinstitutetNettotal

8 Sysselsättningen ökar Nettotal Källor: KonjunkturinstitutetAnm. Förväntningarna är förskjutna till den period de avser.

9 Lägre arbetslöshet framöver Procent av arbetskraften, säsongsrensade data Källor: SCB och Riksbanken

10 Inflation i linje med målet Årlig procentuell förändring Källor: SCB och Riksbanken

11 Räntan höjs från låg nivå Procent, kvartalsmedelvärden Källa: Riksbanken

12 En prognos inte ett löfte Högre efterfrågan i Sverige Statsfinansiell kris i euroområdet Procent, kvartalsmedelvärdenKälla: Riksbanken

13 Svensk ekonomi utvecklas starkt


Ladda ner ppt "Penningpolitisk rapport Juli 2010. Svensk ekonomi utvecklas starkt."

Liknande presentationer


Google-annonser