Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

S P R Å K E T S V E N S A.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "S P R Å K E T S V E N S A."— Presentationens avskrift:

1 S P R Å K E T S V E N S A

2 Några frågor att fundera över
1. Från vilket språk har vi flest lånord? Skriv en lista med de fyra språk som du tror att svenska språket har fått flest låneord från. 1 …………………………. 2 …………………………. 3 …………………………. 4 …………………………. 2. Har svenskan gett lånord till andra språk? 3. När kom Nya testamentet i Bibeln på svenska språket?

3 Fler frågor att fundera över
4. Hur uppfattar vi dialekter, är de töntiga, eller trendiga? Vilka dialekter är hippa, eller mesiga? 5. Tror ni att vi talar mer eller mindre dialekt nu än förr? 6. När och varför skedde förändringar, att vi pratar mer eller mindre dialekt med varandra?

4 En vanlig uppdelning av vår språkhistoria
300 En vanlig uppdelning av vår språkhistoria Urnordiska 800 Runsvenska Latinska alfabet ersatte runorna 1225 Äldre västgötalagen – första boken på svenska Fornsvenska 1526 Nya testamentet översatt Äldre nysvenska Then swänska Argus 1732 Yngre nysvenska Röda rummet (1879) Radion till folket (1920-talet) 1900 Nusvenska

5 En vanlig uppdelning av vår språkhistoria
300 En vanlig uppdelning av vår språkhistoria Urnordiska 800 Runsvenska Latinska alfabet ersatte runorna 1225 Äldre västgötalagen – första boken på svenska Fornsvenska 1526 Nya testamentet översatt Äldre nysvenska Then swänska Argus 1732 Yngre nysvenska Röda rummet (1879) Radion till folket (1920-talet) 1900 Nusvenska

6 För år sedan talade stora delar av Europa och även, delar i Asien ett dotterspråk till det indoeuropeiska urspråket, vilket sedan utvecklades till flera olika språk, däribland nordgermanska. Folket som pratade då hade ett helt annorlunda uttal och annat vokalsystem än vad vi har idag. Vi vet mycket lite om hur urnordiskan såg ut. Några ledtrådar kan man få från urnordiska lånord i finskan och samiskan. Några sådana finns än idag, till exempel finskans kuningas (kung), från urnordiskans kuningaz.

7 En tidig dateringen för Urnordiskans sätts till år 300
En tidig dateringen för Urnordiskans sätts till år 300. Runskriften hade börjat att användas då. Innan dess finns inga skriftliga belägg alls för hur språket såg ut eller lät. Urgermanskan som fanns innan är endast gissningar – kvalificerade gissningar. Det urnordiska runalfabetet, futharken, innehöll 24 tecken. Man har funnit 200 inristningar på det urnordiska språket, på stenar, berghällar eller amuletter. De har nästan samma språkform över hela Skandinavien.

8 Det bäst kända exemplet på urnordiska är inskriften på guldhornen från Gallehus som sannolikt är från 400-talet efter Kristus. Den lyder: ek HlewagastiR holtijaR horna tawido (R brukar antas beteckna ett tonande sje-ljud). I runskrift: ᛖᚲ ᚺᛚᛖᚹᚨᚷᚨᛊᛏᛁᛉ ᚺᛟᛚᛏᛁᛃᚨᛉ ᚺᛟᚱᚾᚨ ᛏᚨᚹᛁᛞᛟ Vill någon gissa vad orden betyder?

9 Det bäst kända exemplet på urnordiska är inskriften på guldhornen från Gallehus som sannolikt är från 400-talet efter Kristus. Den lyder: ek HlewagastiR holtijaR horna tawido (R brukar antas beteckna ett tonande sje-ljud). I runskrift: ᛖᚲ ᚺᛚᛖᚹᚨᚷᚨᛊᛏᛁᛉ ᚺᛟᛚᛏᛁᛃᚨᛉ ᚺᛟᚱᚾᚨ ᛏᚨᚹᛁᛞᛟ Vill någon gissa vad orden betyder? Jag, Lægast, Holtes son, gjorde (eller: lät göra) hornet.

10 En vanlig uppdelning av vår språkhistoria
300 En vanlig uppdelning av vår språkhistoria Urnordiska 800 Runsvenska Latinsk alfabet ersatte runorna 1225 Äldre västgötalagen – första boken på svenska Fornsvenska 1526 Nya testamentet översatt Äldre nysvenska Then swänska Argus 1732 Yngre nysvenska Röda rummet (1879) Radion till folket (1920-talet) 1900 Nusvenska

11 Runsvenska Runsvenskan är mer lik dagens svenska än urnordiskan och vissa ord uttalas nästan likadant idag, till exempel vintr (vinter) vantr (vante) siunka (sjunka) vredr (vred) I gotländskan säger man fortfarande ”auge” för öga och ”haim” för hem. Diftonger, när två vokaler bildar en ny ljudbild.

12 Runsvenska Nu tillkom de nya ljuden ”y”, ”ä” och ”ö”. Man har hittills i Sverige funnit omkring skrifter skrivna på runsvenska. Runsvenskan har också fått en del lånord från den tid då vikingarna gjorde sina handelsresor i Europa, men också från de präster som under denna tid ville kristna Sverige. Några exempel på lånord är: kyrka präst djävul klocka

13 En vanlig uppdelning av vår språkhistoria
300 En vanlig uppdelning av vår språkhistoria Urnordiska 800 Runsvenska Latinsk alfabet ersatte runorna 1225 Äldre västgötalagen – första boken på svenska Fornsvenska 1526 Nya testamentet översatt Äldre nysvenska Then swänska Argus 1732 Yngre nysvenska Röda rummet (1879) Radion till folket (1920-talet) 1900 Nusvenska

14 Fornsvenska Klassisk fornsvenska talades Språket var relativt stabilt. Klassisk fornsvenska hade också tämligen få lånord. Perioden Klassisk fornsvenska startar då Äldre Västgötalagen skrivs. Det är den äldsta texten skriven med latinska bokstäver. Vid mitten av 1300-talet kom den första rikssvenska lagboken "Magnus Erikssons landslag" (Magnus var Sveriges kung under den tiden). Under klassisk fornsvensk tid finner man huvudsakligen tre texttyper: lagar, religiösa texter samt poetiska texter.

15 Läs nu ett exempel ur Äldre Västgötalagen:
1 av 3 Läs nu ett exempel ur Äldre Västgötalagen: Gifr maðr okvæðinsorð manni, þú er ei mans maki ok eig maðr í brysti. Ek er maðr sum þú. þeir skulu møtas á þriggia vega motum. Kumbr þann orð hafr gifit ok þann kumbr eig þer orð hafr lutit, þá mun han vara sum han heitir, er eig eiðgangr ok eig vitnisber hvarti fyri man ella kunu. Översättning till modern svenska: Ger någon okvädningsord till annan: "Du är ej mans like och inte man i bröstet" – "Jag är man som du" – så skall de mötas vid tre vägars möte. Kommer han som har talat och han som fått utstå talet inte kommer – så må han hållas efter vad han kallades – han är inte edgångssgill eller trovärdig som vittne, varken det gäller mans eller kvinnas sak.

16 Läs nu ett exempel ur Äldre Västgötalagen:
2 av 3 Läs nu ett exempel ur Äldre Västgötalagen: Kumbr þann orð hafr gifit ok þann kumbr eig þer orð hafr lutit, þá mun han vara sum han heitir, er eig eiðgangr ok eig vitnisber hvarti fyri man ella kunu. Kumbr ok þann orð hafr lutit ok eig þann orð hafr gifit, þá opar han þry niþings opp ok markar han á iarðu. Översättning till modern svenska: Kommer han som har talat och han som fått utstå talet inte kommer – så må han hållas efter vad han kallades – han är inte edgångssgill eller trovärdig som vittne, varken det gäller mans eller kvinnas sak. Kommer han som förolämpats men inte den som talat – då må han ropa "niding" tre gånger och göra ett märke i marken –

17 Läs nu ett exempel ur Äldre Västgötalagen:
3 av 3 Läs nu ett exempel ur Äldre Västgötalagen: þá sé han maðr þess verri þet talaði han eig halla þorði. Nú møtas þeir baðir með fullum vapnum. Faldr þann orð hafr lutit gildr með halfum gialdum. Faldr þann orð hafr gifit, gløpr orða verstr, tunga hofuðbani, liggi í úgildum ákri. Översättning till modern svenska: eftersom det är värre det som han sade men inte vågade stå för. (Men) nu möts de båda med full beväpning – faller han som fått motta skymfen så gäldas detta med halv mansbot. Faller han som har talat; glåpord är värst – tungan blir huvudets bane – han ligger ogill i jorden.

18 Nyheter under Fornsvenska perioden
Då, under medeltiden, kom nya jordbruksmetoder, jordbruksredskap och spannmål till Sverige. Befolkningen kunde växa. Kyrkan spreds till Norden och organiserade befolkningen i socknar. Då möttes befolkningen i socknen regelbundet i kyrkan på söndagarna vilket ledde till starkare sammanhållning. Prästerna var inflytelserika och ofta flerspråkiga.

19 Nyheter under Fornsvenska perioden
Kungamakten växte fram och kommunikationen ökade mellan olika delar av landet. De bör ha fått effekter på språket. Det uppstod dialekter i socknarna. Fundera nu på vad som bildar gränser för olika dialekter i dagens Sverige. Tror du att dessa gränser var ännu starkare förr?

20 Fundera nu på vad som bildar gränser för olika dialekter i dagens Sverige. Tror du att dessa gränser var ännu starkare förr?

21 Nyheter under Fornsvenska perioden
Många nya ord lånades in. De flesta inlånade ord kom från latinet och tyskan. I fornsvenskan fanns åtta vokaler i:, y:, u:, o:, e:, a:, ø: och ε:. Bok uttalades som [bo:k] (båk) inte som det nutida [bu:k] (bok). Konsonantsystemet liknade i stort nusvenskan.

22 En vanlig uppdelning av vår språkhistoria
300 En vanlig uppdelning av vår språkhistoria Urnordiska 800 Runsvenska Latinsk alfabet ersatte runorna 1225 Äldre västgötalagen – första boken på svenska Fornsvenska 1526 Nya testamentet översatt Äldre nysvenska Then swänska Argus 1732 Yngre nysvenska Röda rummet (1879) Radion till folket (1920-talet) 1900 Nusvenska

23 Nysvenska En ny tidsindelning kommer då Nya Testamentet släpptes på svenska Första numret av tidningen Then swänska Argus som utkom 1732. Dessa två år bildar starten för Äldre, respektive Yngre Nysvenska. Gustav Vasas bibel var en viktig del i avgörandet av hur det svenska språket skulle utformas. De texter som lästes upp från predikstolarna i landets kyrkor på söndagarna kom att få stor betydelse för en stor del av allmänheten. Bibeln innehöll stavning som till exempel ck istället för det gamla kk, och bokstäverna å, ä och ö fick nu sina moderna bokstavsformer. För att undvika att språket lät för danskt så skrevs infinitiv med a istället för det vanliga e. Bibelöversättningen användes i nästan 400 år, med vissa moderniseringar, och först 1917 fick Sverige en helt ny bibelöversättning. Innehåll 1 Exempel 2 Yttre språkhistoria 3 Språkförändringar 3.1 Ortografi 3.2 Morfologi 3.3 Syntax 4 Litteratur Exempel Exempel på äldre nysvenska ur Gustav II Adolfs kungaförsäkran från 1611: ” Vi Gustaf Adolph &c. göre vitterligit med dette vårt öpne bref, att såsom menige Sverigis rikis ständer, högre och nidrige, opå den allmennelige riksdag, som höldts i Norköping opå det år 1604, då samptychte och beviliade en arfförening om den konungslige regering här i riket således, att näst efter vår sal:e kere her faders dödelige afgång då vele de anamma och bekenna oss för deres rätte herre och regerande konung. „ Yttre språkhistoria Under den äldre nysvenskans tid blir svenskan riksspråk i Sverige. Den dialekt som blir norm för riksspråket är överklassens språk i Mälardalen. Riksspråket kodifieras i ordböcker och grammatikor. Gustav Vasas bibel blir en viktig normativ text. Det kyrkliga språket blir i och med reformationen svenska. Högtyskan har under perioden ett stort inflytande på svenskan; många tyska ämbetsmän fick tjänster i Sverige och Martin Luthers bibelöversättning influerade starkt Gustav Vasas Bibel. Språkförändringar Under den äldre nysvenskans tid försvagades Hansan kraftfullt och därför hade lågtyskan inte samma inverkan på det svenska språket. Dock låg Sverige ofta i krig, först mot Danmark, och sedan norra Tyskland, och under det tyska kriget upptogs många militärrelaterade lånord, exempelvis "korpral", "marsch" och "soldat". Att Sverige var en av segrarmakterna ledde dessutom till att landets befolkning fick en starkare nationalitetskänsla, och första gången var det statusfullt att skriva på det egna språket. Nu framträdde den förste svenskspråkige författaren som inte enbart skrev krönikor eller kortare verser, Georg Stiernhielm. Franskan började under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet att bli kulturspråket i hela Europa och fick efterhand en ledande roll både ekonomiskt och politiskt. Franskan talades framförallt av adeln och svenskan fick många lånord därifrån, ofta förnäma sådana som "parfym", "garderob" och "karamell". Det fanns också många utländska studenter som förde med sig ord till Sverige och svenskar som studerade utomlands och förde tillbaka dem. Ortografi Under den äldre nysvenskans tid fick å, ä och ö sina nuvarande former. Under 1500-talet rådde en allmän ortografisk oreda. Ett ord kunde stavas på många olika sätt i ett och samma brev. Under 1600-talet tilltog emellertid boktryckandet i Sverige, vilket ledde till att man alltmer började diskutera vilka regler som skulle gälla för stavning. Två viktiga profiler och motståndare i debatten var Urban Hiärne och Jesper Swedberg. Morfologi Under en period omkring hade svenskan fyra grammatiska genus: maskulinum, femininum, reale och neutrum (han, hon, den och det). Pronomenet den ersätter sedan successivt han och hon, en utveckling från de tre fornsvenska genusen han, hon och det till det nutida genussystemet med bara den och det.Dauidz stadh, som heter Bethlehem

24 Nysvenska Gustav Vasas Bibel var en viktig del i avgörandet av hur det svenska språket skulle utformas. Texterna lästes upp från predikstolarna i landets kyrkor på söndagarna och hade en stor betydelse för folket. Bibeln innehöll stavning som till exempel ck istället för det gamla kk, och bokstäverna å, ä och ö fick nu sina moderna bokstavsformer.

25 Nysvenska För att undvika att språket lät för danskt så skrevs infinitiv med a istället för det vanliga e (ändelsen på verb ändras). Bibelöversättningen användes i nästan 400 år, med vissa moderniseringar, och först 1917 fick Sverige en helt ny bibelöversättning.

26 Nysvenska Under den äldre nysvenskans tid blir svenskan riksspråk i Sverige. Den dialekt som blir norm för riksspråket är överklassens språk i Mälardalen. Riksspråket kodifieras i ordböcker och grammatikor. Gustav Vasas bibel blir en viktig normativ text. Det kyrkliga språket blir svenska under reformationen.

27 Nysvenska Högtyskan har ett stort inflytande på svenskan. Många tyska ämbetsmän fick tjänster i Sverige och Martin Luthers bibelöversättning influerade starkt Gustav Vasas Bibel. Hansan försvagades kraftfullt och därför hade lågtyskan inte samma inverkan på det svenska språket. Sverige låg ofta i krig, först mot Danmark, och sedan norra Tyskland.

28 Nysvenska Under det tyska kriget upptogs många militärrelaterade lånord, exempelvis Korpral Marsch Soldat Sverige var en av segrarmakterna. Det ledde till att landets befolkning fick en stark nationalitetskänsla. För första gången var det statusfullt att skriva på det egna språket. Georg Stiernhielm var den förste svenskspråkige författaren.

29 Nysvenska Franskan började under slutet av 1600-talet och början av 1700-talet att bli kulturspråket i hela Europa och fick efterhand en ledande roll både ekonomiskt och politiskt. Franskan talades framförallt av adeln och svenskan fick många lånord därifrån, ofta förnäma sådana som "parfym", "garderob" och "karamell". Det fanns också många utländska studenter som förde med sig ord till Sverige och svenskar som studerade utomlands och förde tillbaka dem.

30 Nysvenska Under den äldre nysvenskans tid fick å, ä och ö sina nuvarande former. Under 1500-talet kunde ett ord stavas på många olika sätt i ett och samma brev, trots att Bibeln och katekesen var välläst av folket. Under 1600-talet ökade tryckandet av böcker i Sverige. Det ledde till att man började diskutera vilka regler som skulle gälla för stavning. Hur såg då texten ut i Bibeln och i Argustexten?

31 Lukas kapitel 2:1-8 Thet begaff sigh j then tijdhen, at aff Keysar Augusto vthgick itt bodh, at all werlden skulle beskattas. Och thenna beskatning war then första, och skeedde vnder then Höffdingen offuer Syrien, Kyrenio. Och the gingo alle hwar vthi sin stadh, til at läta beskatta sigh. Så foor ock Joseph vp aff Galilea, aff then stadhen Nazareth in vthi Judeska landet, til Dauidz stadh, som heter Bethlehem

32 Lukas kapitel 2:1-8 Ty han war aff Dauidz hws och slecht, på thet han skulle låta be-skatta sigh medh Maria sijn tro-loffuadha hustru, hwilken haf-fuandes war. Så begaff sigh medhan the woro ther, wordo daghanar fulbordadhe, at hon skulle födha. Och hon födde sin förstfödda Son, och swepte honom j linda-klädher, och ladhe honom nedher j een krubbo, Ty them war icke rwm j herberghena.

33 1917 års översättning av Lukas kapitel 2:1-8
Och det hände sig vid den tiden att från kejsar Augustus utgick ett påbud att hela världen skulle skattskrivas. Detta var den första skattskrivningen, och den hölls, när Kvirinius var landshövding över Syrien. Då färdades alla var och en till sin stad, för att låta skattskriva sig. Så gjorde ock Josef; och eftersom han var av Davids hus och släkt, for han från staden Nasaret i Galileen upp till Davids stad, som heter Betlehem, i Judeen, för att låta skattskriva sig jämte Maria, sin trolovade, som var havande.

34 1917 års översättning av Lukas kapitel 2:1-8
Medan de voro där, hände sig att tiden var inne, då hon skulle föda. Och hon födde sin förstfödde son och lindade honom och lade honom i en krubba, ty det fanns icke rum för dem i härbärget. I samma nejd voro då några herdar ute på marken och höllo vakt om natten över sin hjord.

35 2000 års version av Lukas 2:1-8 Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen, och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig, var och en till sin stad. Och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nasaret i Galileen upp till Judeen, till Davids stad Betlehem

36 2000 års version av Lukas 2:1-8 för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade, som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda, och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och lade honom i en krubba, eftersom det inte fanns plats för dem inne i härbärget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktade sin hjord om natten.

37 1732 Then Swänska Argus var en veckotidskrift utgiven av författaren och historikern Olof von Dalin. gavs ut åren hade två engelska tidskrifter som förebild behandlade moraliska, religiösa, politiska och ekonomiska frågor, ofta med kvick satir.

38 Then Swänska Argus hade en stor spridning och dess moderna språkbruk hade stor betydelse för svenska språkets utveckling hade en enklare språkstil än den då vanliga (Byggia blev bygga Kyrkhia blev kyrka) påverkan var så stor att dess utgivning har kommit att göra gräns mellan äldre- och yngre nysvenska.

39 Ser du vad det står?

40 God dag, Swenska Fruentimmer
God dag, Swenska Fruentimmer! Det war länge sedan man gaf Eder från trycket en så förtrogen helsning. Wåra Lärda synas oförsiktiga i det de antingen skrifwa det I icke förstån, eller ock gå Ehr aldeles förbij, liksom den Satzen intet woro sann, at den som står wäl hos Ehr, kan uträtta hwad han wil…

41 …Edert Kön tyckes undertiden styra och beherska hela jordklotet och Eder Gunst är mångens lycka, antingen han är lyckan wärd eller intet; Derföre är jag nu så slug, at til Ehr ställes ett af mina första ark. Den ähran tilkommer ock wärkeligen ett så ädelt kön at få första Visiten, och jag hoppas at I tagen mig wäl emot. Dock at I icke mågen förakta min stora ödmjukhet, så will jag säija Ehr…

42 En vanlig uppdelning av vår språkhistoria
300 En vanlig uppdelning av vår språkhistoria Urnordiska 800 Runsvenska Latinsk alfabet ersatte runorna 1225 Äldre västgötalagen – första boken på svenska Fornsvenska 1526 Nya testamentet översatt Äldre nysvenska Then swänska Argus 1732 Yngre nysvenska Röda rummet (1879) Radion till folket (1920-talet) 1900 Nusvenska

43 1879 Röda rummet - Stockholm i fågelperspektiv
Det var en afton i början av maj. Den lilla trädgården på Mosebacke hade ännu icke blivit öppnad för allmänheten och rabatterna voro ej uppgrävda; snödropparne hade arbetat sig upp genom fjolårets lövsamlingar och höllo just på att sluta sin korta verksamhet för att lämna plats åt de ömtåligare saffransblommorna, vilka tagit skydd under ett ofruktsamt päronträd; syrenerna väntade på sydlig vind för att få gå i blom…

44 Ur Röda rummet - Stockholm i fågelperspektiv
… men lindarne bjödo ännu kärleksfilter i sina obrustna knoppar åt bofinkarne, som börjat bygga sina lavklädda bon mellan stam och gren; ännu hade ingen mänskofot trampat sandgångarne sedan sista vinterns snö gått bort och därför levdes ett obesvärat liv därinne av både djur och blommor. Gråsparvarne höllo på att samla upp skräp, som de sedan gömde under takpannorna på navigations-skolans hus; …

45 Ur Röda rummet - Stockholm i fågelperspektiv
… de drogos om spillror av rakethylsor från sista höstfyrverkeriet, de plockade halmen från unga träd som året förut sluppit ur skolan på Rosendal - och allting sågo de! De hittade barège-lappar i bersåer och kunde mellan stickorna på en bänkfot draga fram hår-tappar efter hundar, som icke slagits där sedan Josefinadagen i fjor. Där var ett liv och ett kiv.

46 Nusvenska år idag 1906 kommer en stavningsreform som gör att gamla stavningen försvinner från skolor och offentliga handlingar, ex: Q blir K, dt blir t eller tt, och f, fv och hv blir v. Radio och TV gör att språket blir mer enhetligt. Alla svenskar kan nu lyssna på samma program och det påverkar språket så att många talar mindre dialekt och vill tala rikssvenska.

47 Svenska dialektmysterier Introduktion
Göteborgska Svenska dialektmysterier avsnitt 6 Gnällbältet Svenska dialektmysterier avsnitt 7 Skånska Svenska dialektmysterier avsnitt 3 Norrländska Svenska dialektmysterier avsnitt 2


Ladda ner ppt "S P R Å K E T S V E N S A."

Liknande presentationer


Google-annonser