Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

April 22, 2017 När tänkte du på dig själv senast? - Vi tänker på dig genom hela din karriär.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "April 22, 2017 När tänkte du på dig själv senast? - Vi tänker på dig genom hela din karriär."— Presentationens avskrift:

1 April 22, 2017 När tänkte du på dig själv senast? - Vi tänker på dig genom hela din karriär

2 - Vi tänker på dig genom hela din karriär
April 22, 2017 - Vi tänker på dig genom hela din karriär Presentatörens namn Organisation, ev titel Varför vara medlem i Läkarförbundet? Bildspelet är ett stöd i argumentationen om varför det är viktigt att vara medlem. Till varje bild finns bakgrundsfakta. Du väljer vad du vill lyfta fram. Det är viktigt att försöka belysa flera delar av vad förbundet gör för att visa bredden i verksamheten. Lycka till med presentationen

3 Sveriges läkarförbund
April 22, 2017 Sveriges läkarförbund Drygt medlemmar Facklig organisation Professionens organisation Individuell rådgivning Medlemsförmåner Läkarförbundet är både läkarnas fackförbund och professionens organisation. Det innebär att vi förutom fackliga frågor även arbetar med hälso- och sjukvårdspolitik och läkarnas villkor inom utbildning och forskning. Till medlemskapet följer givetvis en hel del andra medlemsförmåner som ska vara till nytta och glädje för dig som medlem. De flesta av Sveriges läkare är medlemmar i Läkarförbundet. En hög anslutningsgrad är viktigt för att förbundet ska ha mandat att företräda läkarkåren. Ju fler medlemmar vi är med desto större kraft kan vi driva de frågor som är viktiga och aktuella för dig. Vi finns till för dig under hela din yrkeskarriär.

4 Facklig organisation Träffar kollektivavtal
April 22, 2017 Facklig organisation Träffar kollektivavtal Lön, arbetsvillkor och arbetsmiljö Arbetslivs- och arbetsmarknadsfrågor Som facklig organisation har Läkarförbundet några huvuduppgifter: Kollektivavtal Läkarförbundet träffar kollektivavtal om bl a allmänna anställningsvillkor, löner och pensioner. Många förmåner har förhandlats fram i kollektivavtal; till exempel utfyllnadslön vid föräldraledighet, avtalspension och längre semester än 25 dagar. Vi träffar kollektivavtal på alla sektorer: • Landstingskommunala - gäller läkare anställda i landsting och kommun. • Statliga - gäller läkare vid universiteten, myndigheter, militärläkare • Privata - gäller t. ex. företagsläkare och vissa privata sjukhus. Påverkar och bevakar lön, anställningsvillkor och arbetsmiljö genom samarbete med andra förbund, parter och aktörer på arbetsmarknaden. Via dessa kanaler kan vi även bevaka tillämpningen av t ex lagstiftning, föreskrifter, utredningar och rättspraxis. Vi besvarar remisser och deltar i utredningar och referensgrupper. Läkarförbundet arbetar med att stödja, utveckla och sprida lokalt arbetsmiljöarbete. Vi bevakar arbetsmarknaden Läkarförbundet gör regelbundet prognoser och statistik över tillgång och efterfrågan på läkare. Läkarförbundet verkar för att förbättra vägen in på svensk arbetsmarknad för läkare med utbildning från andra länder

5 Professionens organisation
April 22, 2017 Professionens organisation Påverkar och bevakar Hälso- och sjukvårdspolitik Utbildning Forskning Kvalitet Patientsäkerhet Etik Ansvarsfrågor Läkarförbundet är professionens organisation. Skapa och driva opinion i hälso- och sjukvårdspolitiken Vi följer och deltar flitigt den hälso- och sjukvårdspolitiska debatten då det gäller sjukvårdens resurser och organisation. Vi analyserar, utarbetar egna förslag, påverkar beslutsfattare och arbetar med opinionsbildning för att få gehör för våra medlemmars åsikter Utbildning För att ge patienterna den bästa och säkraste vården behöver läkarna en utbildning av hög kvalitet. Det handlar om grundutbildningen, allmäntjänstgöringen, specialiseringstjänstgöringen, kompletteringsutbildningen och fortbildningen. Forskning Vi eftersträvar ökade resurser till forskningen, inte minst den kliniska patientnära forskningen. Läkare som forskar ska ha god arbetsvillkor. Kvalitet och patientsäkerhet Det är ytterst läkarens ansvar att göra vården så säker som bara är möjligt. Därför är det också vårt ansvar att medverka till förändringar och förbättringar inom hälso- och sjukvården. Etik- och ansvarsfrågor Läkarförbundets etiska regler fungerar som en vägvisare i läkarens arbete. Vi har även egna riktlinjer för marknadsföring av läkarverksamhet och för läkarnas relation med läkemedelsindustrin. Övriga professionella frågor Läkarförbundet arbetar med frågor där medicinskt professionella kunskaper har stor betydelse. Läkemedel IT i vården patientintegritet och sekretess folkhälsa klimat och hälsa

6 Individuell rådgivning
April 22, 2017 Individuell rådgivning Anställningsvillkor Individuella anställnings- kontrakt Lönestatistik Pensioner Hälso- och sjukvårdsjuridik, sekretess och journalfrågor Ansvarsärenden Anställningsvillkor Som t ex allmänna anställningsvillkor om semester, ledighet, sjuklön, utfyllnad vid föräldraledighet, uppsägningstider och arbetstidsregler. Individuella anställningskontrakt Läkarförbundet granskar individuella anställningskontrakt, vilket är särskilt viktigt då arbetsgivaren inte tecknat kollektivavtal och fler frågor måste regleras med den enskilde. Små, privata arbetsgivare har ibland inte kollektivavtal. Då måste fler frågor regleras i anställningsavtalet. För chefer gäller särskilda villkor. Ibland förordnas verksamhetschefer t ex för viss tid. Vi granskar även chefernas kontrakt och ger råd inför förhandlingen. Lönestatistik Årlig lönestatistik tas fram och bearbetas. Förbundet har lönerådgivning både centralt och lokalt. Vi har den största samlade kunskapen och statistiken om läkares löner. Pensioner Läkarförbundet ger pensionsrådgivning. Hälso- och sjukvårdsjuridik, sekretess och journalfrågor Läkarförbundet har experterna som ger dig råd och stöd Ansvarsärenden Förbundet ger juridisk rådgivning vid anmälan till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) och vid yttranden och överklagande av HSAN:s beslut. En broschyr – Om jag blir anmäld – är framtagen av förbundet. Den ger råd om hur läkaren bör utforma sitt svar till IVO.

7 Individuell rådgivning
April 22, 2017 Individuell rådgivning Etik Egen praktik Utbildningsvillkor Förhandlingshjälp Kollegialt nätverk Etik- och ansvarsfrågor Läkarförbundets etiska regler fungerar som en vägvisare i läkarens arbete. Vi har även egna riktlinjer för marknadsföring av läkarverksamhet och för läkarnas relation med läkemedelsindustrin. Privatläkar- och etableringsfrågor Läkarförbundet ger rådgivning i etableringsfrågor och frågor kring vård- och samverkansavtal samt driver förhandlingar om det nationella ersättningssystemet. Läkarförbundet svarar också för bevakning gentemot regeringen av läkarvårdsersättningarnas utveckling och den privata vårdsektorns bevarande som en alternativ och erkänd vårdform. Utbildningsvillkor Läkarförbundet ger rådgivning kring olika utbildningsfrågor och frågor om utbildning och arbete utomlands men också till läkare som kommer till Sverige och behöver komplettera sin utbildning. Förhandlingshjälp om något händer Enskilda medlemmar kan hamna i situationer i arbetslivet då juridisk rådgivning inte räcker. Då kan Läkarförbundet bistå med förhandlingshjälp. Medlemskapet i Läkarförbundet kan ses som en arbetsrättslig ”försäkring” i flera avseenden. Vi ska finnas där om något händer. Alternativet är att kontakta advokat vilket kan bli mycket kostsamt. Kollegialt nätverk Förbundet har ett rikstäckande nätverk av kollegiala rådgivare. Tanken är att medlemmar ska kunna ta kontakt med en kollega anonymt om arbetslivet eller privatlivet känns tungt, . Rådgivaren kan lyssna, lämna stöd, ge råd och tala med medlemmen både som kollega och människa.

8 Medlemsförmåner Läkartidningen Skräddarsydda försäkringar
April 22, 2017 Medlemsförmåner Läkartidningen Skräddarsydda försäkringar Fritidsboenden Medlemslån Prenumerationer Litteratur Resor Utöver den service som du får som medlem i Läkarförbundet ger ditt medlemskap ett antal medlemsförmåner Läkartidningen, 42 nr/år Läkartidningen är Sveriges ledande medicinskt vetenskapliga tidskrift. Försäkringar I samarbete med Läkarförbundet erbjuder Folksam medlemmar att teckna olika typer av försäkringar: • Yrkesförsäkringar som skyddar såväl läkare som patient vid ansvars- och patientskador. • Gruppförsäkringar som ger ekonomiskt skydd vid olycksfall, sjukdom eller dödsfall. • Gruppförsäkringar för hem, bil, villa och fritidshus. Dessutom finns det speciella försäkringar för den egna praktiken. Fritidsboenden Läkarförbundet äger hus och lägenheter i Jämtlandsfjällen, Gran Canaria och Skanör. De kan bokas året runt. Medlemslån Läkarförbundet har avtal med SEB. Resor, litteratur, kultur, prenumerationer Bland annat rabatt på Studentlitteratur. Vi utvecklar nya medlemsförmåner hela tiden, håll koll på hemsidan

9 Vad kostar det? Vilka föreningar du är med i påverkar avgiften
April 22, 2017 Vad kostar det? Vilka föreningar du är med i påverkar avgiften Rabatt för nyutexaminerade och pensionärer Räkna ut din avgift: Lakarforbundet.se/medlem Exempel på medlemsavgifter (2015) Som nyutexaminerad, pensionär och utlandsboende reduceras avgiften. Vilken lokal- och yrkesförening du tillhör påverkar också avgiften. Student 250:-/år Exempel 1 - Nyutexaminerad: 1. Förbundsavgift, reduktion 50 % pga. nyutexaminerad - 124:50 kronor 2. Stockholms läkarförening - 60 kronor 3. Sveriges Yngre Läkares förening (SYLF) - 44 kronor 4. SYLF Stockholm - 12 kronor Summa 240:50 kronor/månad Exempel 2 - Specialist: 1. Förbundsavgift kronor 2. Göteborgs läkarförening - 75 kronor 3. Sjukhusläkarna (Sf) - 43 kronor 4. Sf Göteborg - 2 kronor Summa 369 kronor/månad

10 ”Alla läkare borde gå med i Läkarförbundet.
April 22, 2017 ”Alla läkare borde gå med i Läkarförbundet. Vi kan bli ännu bättre på att snabba på processen för utländska läkare. Ju fler vi är desto starkare blir vi och då blir det bättre för oss allihop.” Jawed Memon, distriktsläkare

11 ”Som medlem i Läkar-förbundet har jag alltid någon att fråga.
April 22, 2017 ”Som medlem i Läkar-förbundet har jag alltid någon att fråga. Jag har redan fått många användbara råd kring min karriär, till exempel hur framtiden ser ut inom olika specialistområden.” Hellene Solomon, Leg.läkare

12 ”Vi kan inte bara stå bredvid och gnälla.
April 22, 2017 ”Vi kan inte bara stå bredvid och gnälla. Vi som är den nya generationen läkare måste upprätthålla det som Läkarförbundet har åstadkommit.” Madeleine Liljegren, underläkare

13 Tack för du tog dig tid. Du kan bli medlem på www.lakarforbundet.se
April 22, 2017 Tack för du tog dig tid. Du kan bli medlem på

14 April 22, 2017

15 April 22, 2017

16 April 22, 2017

17 April 22, 2017


Ladda ner ppt "April 22, 2017 När tänkte du på dig själv senast? - Vi tänker på dig genom hela din karriär."

Liknande presentationer


Google-annonser