Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bruksanvisning: Fyll i blanketten på basis av Mobilitetsplan för vår skola-opus. Fyll i åtminstone dior med röd triangel. Ersätt text eller komplettera.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bruksanvisning: Fyll i blanketten på basis av Mobilitetsplan för vår skola-opus. Fyll i åtminstone dior med röd triangel. Ersätt text eller komplettera."— Presentationens avskrift:

1 Bruksanvisning: Fyll i blanketten på basis av Mobilitetsplan för vår skola-opus. Fyll i åtminstone dior med röd triangel. Ersätt text eller komplettera satserna med skolans egen text. Om du vill, kan du tillägga nya dior, egna bilder och texter. Radera slutligen denna anvisningssida. Den färdiga blanketten är den slutgiltiga mobilitetsplanen för er skola. HRT beviljar områdets skolor Med god skolväg går man långt- märket för en färdig mobilitetsplan. Materialbeställningar och kontakt: yrityspalvelut@hsl.fi Mer information: www.hsl.fi/sv/laroanstalter version: 6/2015_lågstadium

2 Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymä Läroanstaltens Mobilitetsplan Med god skolväg går man långt Fyll i skolans namn Planens inlednings- och avslutningsdatum

3 Vad vill vi förbättra? Problem:Preliminär målsättning: 3

4 Insatsgruppen Huvudskrivare: Andra ansvarspersoner: Regler: 4

5 Blankett 1 (skolans resvaneundersökning) Hurdan är vår skola och dess omgivning? 1.I hurdan plats ligger skolan? i stadskärnan / i höghusområde / i småhusområde / i glest småhusområde 2.Hur många elever, lärare och annan personal finns det i skolan? 3.Hur många våningskvadratmeter finns det i skolbyggnaden? Vad är arealen för hela skolområdet? 4.Följer skolan programmet för Hållbar utveckling? Är skolan med i programmet Grön Flagg eller Skolan i rörelse? 5

6 Blankett 1 (skolans resvaneundersökning) Hurdan är vår skola och dess omgivning? 5.Finns det i skolan trafiksäkerhetsplan eller inskriven trafikpolitik (t.ex. elevernas eventuella cyklingsbegränsningar)? 6.Finns det en cykelklubb i skolan? 7.Vilka andra än elever och lärare använder skolan? Finns det kvälls- eller veckoslutsaktiviteter i skolan? 8.Kommer det att bli renoveringar i skolan inom den närmaste framtiden? Om ja, hur har olika färdsättens behov beaktats i renoveringsplanen? 6

7 Blankett 1 (skolans resvaneundersökning) Hurdan är vår skola och dess omgivning? 9.Hur många parkeringsplatser finns det a)för bilar: b)för mopeder/skotrar: c)för cyklar: 10.Är parkeringsplatserna för bilar avgiftsfria? ja / nej 11.Hur länge kan man bevara sitt fordon i parkeringsplatserna? 12.Ligger cykelställen under skyddstak? Är cykelställen utrustade med ramlåsningsmöjligheten? 7

8 Blankett 1 (skolans resvaneundersökning) Hurdan är vår skola och dess omgivning? 13.Hur många duschar finns det i skolan? Kan alla använda dem? 14.Var kan man lämna sin cykelhjälm? 15.Finns det kollektivtrafikens tidtabeller till påseende i skolan? 8

9 Blankett 2 (skolans resvaneundersökning) Hur kommer och går man till vår skola? 1.Har man anvisat föräldrarna om lämpliga ledsagande- och avhämtningsplatser med bil i närheten av skolan? 2.Hur många elever har HRT:s elevbiljett (en periodbiljett på resekortet som kommunen har betalat)? 3.Hur många lärare eller annan personal använder personalbiljettförmån? 4.Hur många elever kommer till skolan med skoltaxi? 5.Hur åker man till lägerskolor? 6.Hur åker man till utfärder? 9

10 Blankett 2 (skolans resvaneundersökning) Hur kommer och går man till vår skola? 7.Hur åker man till praktisk arbetslivsorientering? 8.Med vilket fordon och genom vilken väg kommer postutdelaren till skolan? 9.Med vilket fordon och genom vilken väg kommer maten till köket? Kan transporterna orsaka fara för eleverna? 10.Hur långt är det till den närmaste kollektivtrafikens hållplats eller station? 11.Hur lång är den genomsnittliga skolvägen? Om ni utförde kartuppgiften (uppgift 3.2), bifoga den (eller en sammanställning av flera) i denna blankett. 10

11 Farliga platser Skriv här observationer av farliga platser i skolans omgivning. Skriv här hurdana farliga situationer eller farliga platser möter elever som har en längre skolväg. 11

12 Färdsättsfördelning GångCyklingMoped / skoter / mopedbil BilKollektiv- trafik Taxi 1:a under- sökningen dd.mm.åååå %-antal 2:a under- sökningen dd.mm.åååå Vilka grupper eller klasser enkäten gällde och hur många svar fick man? Hurdant var vädret under undersökningen? Hände något annat speciellt under undersökningsdagen, såsom en temadag eller strejk i kollektivtrafiken? Hurdana slutsatser kan man dra från resultat? 12

13 Drivfjädrar och begränsningar FärdsättDrivfjädrarBegränsningar Gång Cykling Bil Kollektivtrafik Taxi Styr drivfjädrar och begränsningar resorna till mer hållbar riktning? Uppmuntras eller begränsas skolvägsmotion? Ska drivfjädrar och begränsningar ändras för att uppnå era målsättningar? 13

14 Precisering av målsättningar Problem som kom fram i undersökningen: Preciserad målsättning: 14

15 Åtgärdsplan ÅtgärdNärmare beskrivningAnsvars- person(er) TidtabellLäge P = planerad G = genomfört 15

16 Marknadsföringsplan Kommunikationens målsättning Målgrupp (till vem) HuvudbudskapMetoder / kanaler Tidtabell 16

17 Uppföljning och vidareutveckling av planen Varför lyckades eller misslyckades genomförandet? Vad i planen var mest utmanande att genomföra? Hur gick samarbetet med olika kretsar? Vad kunde ha gjorts annorlunda? När inleds planeringen av en ny mobilitetsplan / uppdateringen av mobilitetsplanen? Vad är den inledande målsättningen för den? 17

18 Mobilitetsplan godkänns med underteckningar Plats och tid: ___________________________________________________________ Skolans rektor: __________________________________________________________ Namnförtydligande: Ansvarsperson för skolans mobilitetsplanarbete:_____________________________________________________ Namnförtydligande: Kommunens representant: ________________________________________________ Namnförtydligande: HRT:s representant: _____________________________________________________ Namnförtydligande: 18

19 Bilaga: Färdsättsenkät eller observationsundersökning Färdsätt:GångCyklingMoped / skoter / mopedbil BilKollektiv- trafik Taxi Antalet: Görs t.ex. som räck upp handen-undersökning i klasser. Hur många personer använde detta färdsätt på väg till läroanstalten i dag? Ange färdsättet enligt det huvudsakliga färdsättet, dvs. det färdsätt som användes för den längsta sträckan. Klass, grupp eller motsvarande: Datum: 19


Ladda ner ppt "Bruksanvisning: Fyll i blanketten på basis av Mobilitetsplan för vår skola-opus. Fyll i åtminstone dior med röd triangel. Ersätt text eller komplettera."

Liknande presentationer


Google-annonser