Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Energi- och klimatseminariet uppföljning 2015 Kerstin Angberg-Morgården, 26 maj 2015 Energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen Dalarna https://dinkurs.se.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Energi- och klimatseminariet uppföljning 2015 Kerstin Angberg-Morgården, 26 maj 2015 Energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen Dalarna https://dinkurs.se."— Presentationens avskrift:

1 Energi- och klimatseminariet uppföljning 2015 Kerstin Angberg-Morgården, 26 maj 2015 Energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen Dalarna https://dinkurs.se Anv.namn: 57CHz57

2 Budget 2015 AktivitetKostnadIntäkt Föreläsare Johan Kuylenstierna20 000 Fredrik Warberg14 000 Per Grankvist19 000 Daniel Hägerby5 000 Deltagare Deltagande113 personer à 328 kr37 064 Deltagande 87 personer à 690 kr60 030 Övrigt Boende och resor14 000 Lokaler 10 rum à 1680 kronor16 800 Programredigering- Filmning- Din kurs2 000 Gåvor Medfinansiärer Dala Energikontor9 000 Byggdialog Dalarna- Borlänge energi9 000 Falu energi och vatten9 000 BiogasMitt- Teknikdalen- Högskolan Dalarna9 000 Dalarnas Bildningsförbund9 000 Dalarnas luftvårdsförbund9 000 Dala Energiförening- Region Dalarna9 000 Summa kostnad127 864 Summa intäkt123 030

3 Könsfördelning 2014 2013 2015

4 Varifrån kommer du? 2014 2013 2015

5 Vad är ditt helhetsintryck när det gäller tema och innehåll? 2014 2013 2015 3,714,104,26

6 Kommentar Blandat och trevligt. Roligt med ett lite kontroversiellt ämnesval! Första gången som seminariedagen verkligen lockat mig till deltagande. Bästa e-kl seminariet hittills. Brännhett ämne som är lite utmanande. Äntligen vågar man säga konsumindre vilket måste leda till ett annat ekonomisystem. Intressant att se att denna gång fler kvinnliga föreläsare och fler kvinnor i publiken. Ett komplext och mycket intressant tema - en svår fråga som berör oss alla på djupet. Därför svårt att veta hur/med vad man ska börja. Detta var en bra början!

7 Vad är ditt helhetsintryck när det gäller lokal, organisation, m.m 2015 20142013 4,074,184,33

8 Kommentar Bra organisation, lokalen var lätt att hitta, och tiden att börja och sluta var bra valt, kunde hinna med att åka kollektivt. En eloge till arrangören som håller i kringarrangemangen utmärkt. För få utställare!! Chans att besöka fler seminarier (tre orkar man med) vore bra. Galaxen är bra. Organisation likaså. Kanske för många små seminarier Maten var fantastisk. Mer tzai åt folket! Schemat var väldigt tight. Kortseminarierna blev rumphuggna.

9 Har du fått några kunskaper? 201420132015 3,203,463,53

10 Kommentarer nya kunskaper Det var intressant att se skillnaden mellan: energieffektivisering/effektiv energianvändning/ren energibesparing Transparens och ärlighet och kopplingen mellan välbefinnande och hållbarhet. Framför bidrog Sanna med det. Från seminarierna om hur man gör en bra upphandling och seminariet om LCA på hus samt att det är lönsamt att uppgradera till passivhusstandard även vid ombyggnation. Göteborgsstudien var intressant o paneldebatten Inget direkt nytt för mig som är så insyltad i detta redan, men massor av goda känslor av att inte vara ensam utan nåt stort håller på att hända.

11 Har du fått några impulser? 20142013 2015 3,243,563,68

12 Kommentarer nya impulser Att det jobbas med styrmedel mm för att vi ska få en hållbarare konsumtion. Bl.a. att tänka på alla mellansteg mellan uppsatta mål och konkreta resultat (Energimyndighetens bidrag) En del visste jag redan om, men det är bra med hållbara seminarier att man får veta andra perspektiv och vad pågår i nuläget i regionen. Fick bekräftelse på att jag är på rätt spår vad gäller hållbar konsumtion. Mycket kände jag till innan men det är alltid bra att få en extra push. En del var också nytt. Flera inspirerande föreläsningar som gav en kick att arbeta vidare i frågan. Har förstått vilka aktörer som finns i Dalarna och även nationellt Inspiration och hopp!

13 Kommentarer mindre bra Som alltid saknas det beslutsfattare som deltagare. Alla närvarande var nog ganska överrens om kommande utmaningar och åtgärder. Men det är politikerna som fattar besluten. Alla som pratade hade mycket välbetalda trygga anställningar och publiken bestod främst i personer som redan jobbar med att implementera teorierna. MEN de som enligt alla teoretiker ska konkret tjäna sitt livsuppehåll genom att organisera sitt liv på önskad sätt saknades. Konkreta verktyg för hur vi ska gå vidare för att få ner konsumtionen. Det lät lite som om vi förstärker den trend som vi är inne i och hoppas på det bästa.

14 Det här tyckte jag var särskilt bra: Bra upplägg och innehåll. Riktigt bra föreläsare! Och bra dag som helhet. Och kunnig och duktig moderator. Det konkreta kring konsumtionens betydelse för helheten utifrån olika infallsvinklar, inte minst incitamenten för ekonomiska perspektiv, en AHA upplevelse, inspirerande. Fokus på beteende, inte teknik. Kanske en inriktning på rekyleffekter nästa gång. Hur stora är de? Vad göra åt dem? Osv. Fredric Warbergs presentation och hans seminarium som visade intressanta resultat om hur en hållbar framtid skulle kunna se ut Nätverket för hållbar konsumtion är ett mycket bra initiativ Bra blandning med myndigheter och andra föreläsare

15 Slutkommentar Superbra jobbat :):):) Sätt krav på att beslutsfattare från kommuner och landsting är med vid ev nästa tillfälle. Toppendag. Tack! Våga mera! Väl avvägd realism och optimism Hoppas på fler modiga och framåtsyftande teman. Bjud gärna in fler ideella organisationer - nu var bara Naturskyddsföreningen representerad. Erbjud dem reducerat pris Bra nivå på "språket" dvs inte för svårt för de flesta som var där och lyssnade

16 Tack!


Ladda ner ppt "Energi- och klimatseminariet uppföljning 2015 Kerstin Angberg-Morgården, 26 maj 2015 Energi- och klimatsamordnare på Länsstyrelsen Dalarna https://dinkurs.se."

Liknande presentationer


Google-annonser