Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kurskatalog Hösten 2015 Vuxenhabilitering Länsenheten Särskilt stöd / Funktionshinder.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kurskatalog Hösten 2015 Vuxenhabilitering Länsenheten Särskilt stöd / Funktionshinder."— Presentationens avskrift:

1 Kurskatalog Hösten 2015 Vuxenhabilitering Länsenheten Särskilt stöd / Funktionshinder

2 Kurskatalogen Första utgivningsår 2013 Redaktör: Harriet Leppäniemi LSS/Vuxenhabilitering

3 Innehållsförteckning Kursort Gällivare ADHD/ADD – Samtalsgrupp 2 ADHD/ADD Samtalsgrupp Anhörig3 AST – Samtalsgrupp4 AST – Samtalsgrupp Anhörig5 Kursort Kiruna ADHD/ADD – Samtalsgrupp6 ADHD/ADD Samtalsgrupp Anhörig7 AST – Samtalsgrupp8 AST – Samtalsgrupp Anhörig9 Kursort Luleå AST – Samtalsgrupp10 AST – Samtalsgrupp Anhörig11 Kursort Piteå AST – Samtalsgrupp 18 år och äldre 12 Anmälningsblankett Anmälningsblankett13 LSS/Vuxenhabilitering 1

4 Samtalsgrupp ADHD/ADD Kursort Gällivare Vänder sig till: Dig som är 18 år och äldre och har en ADHD/ADD diagnos. Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är ADHD/ADD ? Tidsuppfattning Struktur och rutiner i vardagen Hur vi använder våra sinnen Sömn och stress Socialt samspel/relationer Stöd på vägen Tid och innehåll: Gruppen träffas vid fyra (4) tillfällen Varje tillfälle är 2 timmar Vi träffas en gång i veckan Vi bjuder på fika Lokal: Meddelas senare. Beroende på intresseanmälan kan kurs anordnas i Jokkmokk eller Pajala. Ansvarig ledare: Anneli Pettersson och Ulrika Carlsson Frågor: Anneli Pettersson  anneli.pettersson@nll.se  0970-196 12 Ulrika Carlsson  ulrika.karlsson@nll.se  0970-191 08anneli.pettersson@nll.seulrika.karlsson@nll.se Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler Intresse anmälan tas emot av: Anneli Pettersson  anneli.pettersson@nll.se  0970-196 12 Ulrika Carlsson  ulrika.karlsson@nll.se  0970-191 08anneli.pettersson@nll.seulrika.karlsson@nll.se Begränsat antal deltagare: 5 – 8 personer Kursstat: Gruppen statar vid tillräcklig antal deltagare LSS/Vuxenhabilitering 2

5 ADHD/ADD Samtalsgrupp Anhörig Kursort Gällivare Du som har kontakt med Vuxenhabiliteringen har möjlighet att erbjuda dina anhöriga att delta i samtalsgrupp ADHD/ADD. Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är ADHD/ADD ? Tidsuppfattning Struktur och rutiner i vardagen Hur vi använder våra sinnen Sömn och stress Socialt samspel/relationer Stöd på vägen Tid och innehåll: Gruppen träffas vid fyra (4) tillfällen Varje tillfälle är 2 timmar Vi träffas en gång i veckan Vi bjuder på fika Lokal: Meddelas senare. Beroende på intresseanmälan kan kurs anordnas i Jokkmokk eller Pajala. Ansvarig ledare: Anneli Pettersson och Ulrika Carlsson Frågor: Anneli Pettersson  anneli.pettersson@nll.se  0970-196 12 Ulrika Carlsson  ulrika.karlsson@nll.se  0970-191 08anneli.pettersson@nll.seulrika.karlsson@nll.se Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler Intresse anmälan tas emot av: Anneli Pettersson  anneli.pettersson@nll.se  0970-196 12 Ulrika Carlsson  ulrika.karlsson@nll.se  0970-191 08anneli.pettersson@nll.seulrika.karlsson@nll.se Begränsat antal deltagare 5 – 8 personer Gruppen startar vid tillräckligt antal deltagare. LSS/Vuxenhabilitering 3

6 AST- Samtalsgrupp LSS/Vuxenhabilitering 4 Kursort Gällivare Vänder sig till: Dig som är 18 år och äldre och har diagnos Autismspektrumtillstånd, AST. Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är Autismspektrum tillstånd? Förmåga att planera och organisera Annorlunda sätt att ta in och bearbeta sinnesintryck Förmåga att förstå sammanhang Kommunikation och socialt samspel Tid och innehåll: Gruppen träffas vid sex (6) tillfällen Varje tillfälle är 2 timmar Vi träffas en gång i veckan Vi bjuder på fika Lokal: Meddelas senare. Beroende på intresseanmälan kan kurs anordnas i Jokkmokk eller Pajala. Ansvarig ledare: Anneli Pettersson och Ulrika Carlsson Frågor: Anneli Pettersson  anneli.pettersson@nll.se  0970-196 12 Ulrika Carlsson  ulrika.karlsson@nll.se  0970-191 08 Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler Intresse anmälan tas emot av: Anneli Pettersson  anneli.pettersson@nll.se  0970-196 12 Ulrika Carlsson  ulrika.karlsson@nll.se  0970-191 08 Begränsat antal deltagare 5 – 8 personer Gruppen startar vid tillräckligt antal deltagare.anneli.pettersson@nll.seulrika.karlsson@nll.seanneli.pettersson@nll.seulrika.karlsson@nll.se

7 LSS/Vuxenhabilitering AST – Samtalsgrupp Anhörig 5 Kursort Gällivare Du som har kontakt med LSS Råd och Stöd /Vuxenhabiliteringen har möjlighet att erbjuda dina anhöriga att delta i samtalsgrupp om diagnos Autismspektrumtillstånd, AST. Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är Autismspektrum tillstånd? Förmåga att planera och organisera Annorlunda sätt att ta in och bearbeta sinnesintryck Förmåga att förstå sammanhang Kommunikation och socialt samspel Tid och innehåll: Gruppen träffas vid fem (5) tillfällen Varje tillfälle är 2 timmar Vi träffas en gång i veckan Vi bjuder på fika Lokal: Meddelas senare. Beroende på intresseanmälan kan kurs anordnas i Jokkmokk eller Pajala. Ansvarig ledare: Anneli Pettersson och Ulrika Carlsson Frågor: Anneli Pettersson  anneli.pettersson@nll.se  0970-196 12 Ulrika Carlsson  ulrika.karlsson@nll.se  0970-191 08 Kostnad: Avgiftsfrittanneli.pettersson@nll.seulrika.karlsson@nll.se Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler Intresse anmälan tas emot av: Anneli Pettersson  anneli.pettersson@nll.se  0970-196 12 Ulrika Carlsson  ulrika.karlsson@nll.se  0970-191 08 Begränsat antal deltagare 5 – 8 personer Gruppen startar vid tillräckligt antal deltagare.anneli.pettersson@nll.seulrika.karlsson@nll.se

8 Kursort Kiruna ADHD/ADD - Samtalsgrupp LSS / Vuxenhabilitering6 Vänder sig till: Dig som är 18 år och äldre och har en ADHD/ADD diagnos. Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är ADHD/ADD ? Tidsuppfattning Struktur och rutiner i vardagen Hur vi använder våra sinnen Sömn och stress Socialt samspel/relationer Stöd på vägen Tid och innehåll: Gruppen träffas vid fyra (4) tillfällen Varje tillfälle är 2 timmar Vi träffas en gång i veckan Vi bjuder på fika Lokal: LSS Råd och Stöd / Vuxenhabilitering, Kiruna sjukhus Ansvarig ledare: Eva Alsterdal och Susanne Kemi Frågor: Eva Alsterdal  eva.alsterdal@nll.se  0980-733 93 Susanne Kemi  susanne.kemi@nll.se  0980-730 54 Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler Intresse anmälan tas emot av: Eva Alsterdal  eva.alsterdal@nll.se  0980-733 93 Susanne Kemi  susanne.kemi@nll.se  0980-730 54 Begränsat antal deltagare 5 – 8 personer Gruppen startar vid tillräckligt antal deltagare.eva.alsterdal@nll.sesusanne.kemi@nll.seeva.alsterdal@nll.sesusanne.kemi@nll.se

9 ADHD/ADD Samtalsgrupp Anhörig Kursort Kiruna LSS/Vuxenhabilitering 7 Du som har kontakt med Vuxenhabiliteringen har möjlighet att erbjuda dina anhöriga att delta i samtalsgrupp ADHD/ADD. Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är ADHD/ADD ? Tidsuppfattning Struktur och rutiner i vardagen Hur vi använder våra sinnen Sömn och stress Socialt samspel/relationer Stöd på vägen Tid och innehåll: Gruppen träffas vid fyra (4) tillfällen Varje tillfälle är 2 timmar Vi träffas en gång i veckan Vi bjuder på fika Lokal: LSS Råd och Stöd / Vuxenhabilitering, Kiruna sjukhus Ansvarig ledare: Eva Alsterdal och Susanne Kemi Frågor: Eva Alsterdal  eva.alsterdal@nll.se  0980-733 93 Susanne Kemi  susanne.kemi@nll.se  0980-730 54 Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler Intresse anmälan tas emot av: Eva Alsterdal  eva.alsterdal@nll.se  0980-733 93 Susanne Kemi  susanne.kemi@nll.se  0980-730 54 Begränsat antal deltagare 5 – 8 personer Gruppen startar vid tillräckligt antal deltagare.eva.alsterdal@nll.sesusanne.kemi@nll.seeva.alsterdal@nll.sesusanne.kemi@nll.se

10 AST - Samtalsgrupp Kursort Kiruna LSS/Vuxenhabilitering 8 Vänder sig till: Dig som är 18 år och äldre och har diagnos Autismspektrum tillstånd, AST Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är Autismspektrum tillstånd? Förmåga att planera och organisera Annorlunda sätt att ta in och bearbeta sinnesintryck Förmåga att förstå sammanhang Kommunikation och socialt samspel Tid och innehåll: Gruppen träffas vid sex (6) tillfällen Varje tillfälle är 2 timmar Vi träffas en gång i veckan Vi bjuder på fika Lokal: LSS Råd och Stöd / Vuxenhabilitering, Kiruna sjukhus Ansvarig ledare: Eva Alsterdal och Susanne Kemi Frågor: Eva Alsterdal  eva.alsterdal@nll.se  0980-733 93 Susanne Kemi  susanne.kemi@nll.se  0980-730 54 Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler Intresse anmälan tas emot av: Eva Alsterdal  eva.alsterdal@nll.se  0980-733 93 Susanne Kemi  susanne.kemi@nll.se  0980-730 54 Begränsat antal deltagare 5 – 8 personer Gruppen startar vid tillräckligt antal deltagare.eva.alsterdal@nll.sesusanne.kemi@nll.seeva.alsterdal@nll.sesusanne.kemi@nll.se

11 AST – Samtalsgrupp Anhörig Kursort Kiruna LSS/Vuxenhabilitering 9 Du som har kontakt med LSS Råd och Stöd / Vuxenhabiliteringen har möjlighet att erbjuda dina anhöriga att delta i samtalsgrupp diagnos Autismspektrumtillstånd, AST Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är Autismspektrum tillstånd? Förmåga att planera och organisera Annorlunda sätt att ta in och bearbeta sinnesintryck Förmåga att förstå sammanhang Kommunikation och socialt samspel Tid och innehåll: Gruppen träffas vid tre + ett (3 + 1) tillfällen Varje tillfälle är 2 timmar Vi träffas på eftermiddagar Vi bjuder på fika Lokal: LSS Råd och Stöd / Vuxenhabilitering, Kiruna sjukhus Ansvarig ledare: Eva Alsterdal och Susanne Kemi Frågor: Eva Alsterdal  eva.alsterdal@nll.se  0980-733 93 Susanne Kemi  susanne.kemi@nll.se  0980-730 54 Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler Intresse anmälan tas emot av: Eva Alsterdal  eva.alsterdal@nll.se  0980-733 93 Susanne Kemi  susanne.kemi@nll.se  0980-730 54 Begränsat antal deltagare 5 – 8 personer Gruppen startar vid tillräckligt antal deltagare.eva.alsterdal@nll.sesusanne.kemi@nll.seeva.alsterdal@nll.sesusanne.kemi@nll.se

12 Samtalsgrupp om Autismspektrumdiagnos - AST Kursort Luleå Vänder sig till: Dig som är 18 år och äldre och har diagnos Autismspektrum, AST och har kontakt med LSS Råd och stöd / Vuxenhabiliteringen. Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är Autismspektrum diagnos? Förmåga att planera och organisera Annorlunda sätt att ta in och bearbeta sinnesintryck Förmåga att förstå sammanhang Kommunikation och socialt samspel Tid och innehåll: Gruppen träffas vid sex (6) tillfällen Varje tillfälle är 1 timmar och 45 minuter Vi träffas eftermiddagar Vi bjuder på fika Lokal: LSS Råd och Stöd / Vuxenhabilitering, Köpmangatan 37, Luleå Frågor: Din samordnare eller Louise Persson  louise.persson@nll.se  0920-28 40 30louise.persson@nll.s Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler Intresse anmälan tas emot av: Din samordnare eller Louise Persson  louise.persson@nll.se  0920-28 40 30louise.persson@nll.s Kursstat: Gruppen statar vid tillräcklig antal deltagare 6 stycken. LSS/Vuxenhabilitering 10

13 Samtalsgrupp för Anhörig om Autismspektrumtillstånd, AST Kursort Luleå Vänder sig till: Du som har kontakt med LSS Råd och stöd / Vuxenhabilitering har möjlighet att erbjuda dina anhöriga att delta i samtalsgrupp om Autismspektrum tillstånd, AST. Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är Autismspektrum diagnos? Förmåga att planera och organisera Annorlunda sätt att ta in och bearbeta sinnesintryck Förmåga att förstå sammanhang Kommunikation och socialt samspel Exekutiva funktioner – målinriktat beteende. Central Koherans Tid och innehåll: Gruppen träffas vid fem (5) tillfällen Varje tillfälle är 2 timmar Vi bjuder på fika Lokal: LSS Råd och Stöd / Vuxenhabiliteringen, Köpmangatan 37, Luleå Ansvariga ledare: Eva Chee Awai  eva.landström-chee-awai@nll.se  0920-28 47 54eva.landström-chee-awai@nll.se Inger Renberg  inger.renberg@nll.se  0920-28 47 48inger.renberg@nll.se Frågor: Din samordnare eller Louise Persson  louise.persson@nll.se  0920-28 40 30 louise.persson@nll.s Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler. Intresse anmälan tas emot av: Din samordnare eller Louise Persson  louise.persson@nll.se  0920-28 40 30 louise.persson@nll.s Deltagare max 15 stycken. LSS/Vuxenhabilitering 11

14 Samtalsgrupp Autismspektrumtillstånd, AST Kursort Piteå Kursdatum 14/10 – 18/11 2015 Vänder sig till: Dig som är 18 år och äldre och har diagnos Autismspektrum, AST och har kontakt med LSS Råd och stöd / Vuxenhabilitering Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är Autismspektrum diagnos? Förmåga att planera och organisera Annorlunda sätt att ta in och bearbeta sinnesintryck Förmåga att förstå sammanhang Kommunikation och socialt samspel Tid och innehåll: Gruppen träffas vid sex (6) tillfällen Varje tillfälle är 1 timmar och 45 minuter Vi träffas onsdag eftermiddag klockan 13:30-15:15 Vi bjuder på fika Lokal: LSS Råd och Stöd / Vuxenhabilitering Piteå älvdals sjukhus Ansvariga ledare: Anneli Wahlman och Viveka Fredriksson LSS Råd och Stöd / Vuxenhabilitering Frågor: Anneli Wahlman  anneli.wahlman@nll.se  0911-748 42 Viveka Fredriksson  viveka.fredriksson@nll.se  0911-748 43anneli.wahlman@nll.seviveka.fredriksson@nll.se Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler Intresse anmälan tas emot av: Anneli Wahlman  anneli.wahlman@nll.se  0911-748 42 Viveka Fredriksson  viveka.fredriksson@nll.se  0911-748 43anneli.wahlman@nll.seviveka.fredriksson@nll.se eller din samordnare Begränsat antal deltagare LSS/Vuxenhabilitering 12

15 Anmälan till: Kurs:  Samtalsgrupp Autismspektrumtillstånd, AST  Samtalsgrupp för anhöriga om Autismspektrumtillstånd, AST  Samtalsgrupp ADHD/ADD  Samtalsgrupp ADHD/ADD Anhörig  Hållbar anhörig Luleå/Boden  Samtalsgrupp om hälsa Luleå/Boden Kursort:  Luleå  Boden  Piteå  Älvsbyn  Arvidsjaur  Gällivare  Kiruna  Pajala  Jokkmokk Namn: Person nr: Adress: Postnr: Telefon: Mobil nr: E-post: Eventuell allergi: Anmälan till kursort Piteå, Arvidsjaur, Älvsbyn skickas till: LSS Råd och Stöd/Vuxenhabilitering Piteå Älvdals sjukhus Box 715 941 28 Piteå Anmälan till kursort Luleå, Boden skickas till: LSS Råd och Stöd/Vuxenhabilitering Köpmangatan 37 972 33 Luleå Anmälan till kursort Gällivare, Pajala, Jokkmokk skickas till: LSS Råd och Stöd/Vuxenhabilitering Gällivare sjukhus Källgatan 14 982 82 Gällivare Anmälan till kursort Kiruna skickas till: LSS Råd och Stöd/Vuxenhabilitering Kiruna sjukhus Box 805 981 28 Kiruna 13 LSS/Vuxenhabilitering

16


Ladda ner ppt "Kurskatalog Hösten 2015 Vuxenhabilitering Länsenheten Särskilt stöd / Funktionshinder."

Liknande presentationer


Google-annonser