Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Kurskatalog Hösten 2015 Vuxenhabilitering

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Kurskatalog Hösten 2015 Vuxenhabilitering"— Presentationens avskrift:

1 Kurskatalog Hösten 2015 Vuxenhabilitering
Länsenheten Särskilt stöd / Funktionshinder

2 Kurskatalogen Första utgivningsår 2013 Redaktör: Harriet Leppäniemi
LSS/Vuxenhabilitering

3 Innehållsförteckning Kursort Gällivare ADHD/ADD – Samtalsgrupp
Innehållsförteckning Kursort Gällivare ADHD/ADD – Samtalsgrupp 2 ADHD/ADD Samtalsgrupp Anhörig 3 AST – Samtalsgrupp 4 AST – Samtalsgrupp Anhörig 5 Kursort Kiruna ADHD/ADD – Samtalsgrupp 6 ADHD/ADD Samtalsgrupp Anhörig 7 AST – Samtalsgrupp 8 AST – Samtalsgrupp Anhörig 9 Kursort Luleå AST – Samtalsgrupp 10 AST – Samtalsgrupp Anhörig 11 Kursort Piteå AST – Samtalsgrupp 18 år och äldre Anmälningsblankett Anmälningsblankett 13 LSS/Vuxenhabilitering 1

4 Samtalsgrupp ADHD/ADD
Kursort Gällivare Samtalsgrupp ADHD/ADD Vänder sig till: Dig som är 18 år och äldre och har en ADHD/ADD diagnos. Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är ADHD/ADD ? Tidsuppfattning Struktur och rutiner i vardagen Hur vi använder våra sinnen Sömn och stress Socialt samspel/relationer Stöd på vägen Tid och innehåll: Gruppen träffas vid fyra (4) tillfällen Varje tillfälle är 2 timmar Vi träffas en gång i veckan Vi bjuder på fika Lokal: Meddelas senare. Beroende på intresseanmälan kan kurs anordnas i Jokkmokk eller Pajala. Ansvarig ledare: Anneli Pettersson och Ulrika Carlsson Frågor: Anneli Pettersson * ( Ulrika Carlsson * ( Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler Intresse anmälan tas emot av: Anneli Pettersson * ( Ulrika Carlsson * ( Begränsat antal deltagare: 5 – 8 personer Kursstat: Gruppen statar vid tillräcklig antal deltagare LSS/Vuxenhabilitering

5 ADHD/ADD Samtalsgrupp Anhörig
Kursort Gällivare ADHD/ADD Samtalsgrupp Anhörig Du som har kontakt med Vuxenhabiliteringen har möjlighet att erbjuda dina anhöriga att delta i samtalsgrupp ADHD/ADD . Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är ADHD/ADD ? Tidsuppfattning Struktur och rutiner i vardagen Hur vi använder våra sinnen Sömn och stress Socialt samspel/relationer Stöd på vägen Tid och innehåll: Gruppen träffas vid fyra (4) tillfällen Varje tillfälle är 2 timmar Vi träffas en gång i veckan Vi bjuder på fika Lokal: Meddelas senare. Beroende på intresseanmälan kan kurs anordnas i Jokkmokk eller Pajala. Ansvarig ledare: Anneli Pettersson och Ulrika Carlsson Frågor: Anneli Pettersson * ( Ulrika Carlsson * ( Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler Intresse anmälan tas emot av: Anneli Pettersson * ( Ulrika Carlsson * ( Begränsat antal deltagare 5 – 8 personer Gruppen startar vid tillräckligt antal deltagare. LSS/Vuxenhabilitering 3

6 LSS/Vuxenhabilitering
Kursort Gällivare AST- Samtalsgrupp Vänder sig till: Dig som är 18 år och äldre och har diagnos Autismspektrumtillstånd, AST. Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra.   Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är Autismspektrum tillstånd? Förmåga att planera och organisera Annorlunda sätt att ta in och bearbeta sinnesintryck Förmåga att förstå sammanhang Kommunikation och socialt samspel   Tid och innehåll: Gruppen träffas vid sex (6) tillfällen Varje tillfälle är 2 timmar Vi träffas en gång i veckan Vi bjuder på fika   Lokal: Meddelas senare. Beroende på intresseanmälan kan kurs anordnas i Jokkmokk eller Pajala.   Ansvarig ledare: Anneli Pettersson och Ulrika Carlsson   Frågor: Anneli Pettersson * ( Ulrika Carlsson * (   Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler   Intresse anmälan tas emot av: Anneli Pettersson * ( Ulrika Carlsson * ( Begränsat antal deltagare 5 – 8 personer Gruppen startar vid tillräckligt antal deltagare. LSS/Vuxenhabilitering

7 AST – Samtalsgrupp Anhörig
Kursort Gällivare AST – Samtalsgrupp Anhörig Du som har kontakt med LSS Råd och Stöd /Vuxenhabiliteringen har möjlighet att erbjuda dina anhöriga att delta i samtalsgrupp om diagnos Autismspektrumtillstånd, AST. Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra.   Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är Autismspektrum tillstånd? Förmåga att planera och organisera Annorlunda sätt att ta in och bearbeta sinnesintryck Förmåga att förstå sammanhang Kommunikation och socialt samspel   Tid och innehåll: Gruppen träffas vid fem (5) tillfällen Varje tillfälle är 2 timmar Vi träffas en gång i veckan Vi bjuder på fika   Lokal: Meddelas senare. Beroende på intresseanmälan kan kurs anordnas i Jokkmokk eller Pajala.   Ansvarig ledare: Anneli Pettersson och Ulrika Carlsson   Frågor: Anneli Pettersson * ( Ulrika Carlsson * (   Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler   Intresse anmälan tas emot av: Anneli Pettersson * ( Ulrika Carlsson * ( Begränsat antal deltagare 5 – 8 personer Gruppen startar vid tillräckligt antal deltagare. LSS/Vuxenhabilitering

8 ADHD/ADD - Samtalsgrupp
Kursort Kiruna ADHD/ADD - Samtalsgrupp Vänder sig till: Dig som är 18 år och äldre och har en ADHD/ADD diagnos. Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra.   Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är ADHD/ADD ? Tidsuppfattning Struktur och rutiner i vardagen Hur vi använder våra sinnen Sömn och stress Socialt samspel/relationer Stöd på vägen   Tid och innehåll: Gruppen träffas vid fyra (4) tillfällen Varje tillfälle är 2 timmar Vi träffas en gång i veckan Vi bjuder på fika   Lokal: LSS Råd och Stöd / Vuxenhabilitering, Kiruna sjukhus   Ansvarig ledare: Eva Alsterdal och Susanne Kemi   Frågor: Eva Alsterdal * ( Susanne Kemi * (   Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler   Intresse anmälan tas emot av: Eva Alsterdal * ( Susanne Kemi * ( Begränsat antal deltagare 5 – 8 personer Gruppen startar vid tillräckligt antal deltagare. 6 LSS / Vuxenhabilitering

9 ADHD/ADD Samtalsgrupp Anhörig
Kursort Kiruna ADHD/ADD Samtalsgrupp Anhörig Du som har kontakt med Vuxenhabiliteringen har möjlighet att erbjuda dina anhöriga att delta i samtalsgrupp ADHD/ADD . Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra.   Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är ADHD/ADD ? Tidsuppfattning Struktur och rutiner i vardagen Hur vi använder våra sinnen Sömn och stress Socialt samspel/relationer Stöd på vägen   Tid och innehåll: Gruppen träffas vid fyra (4) tillfällen Varje tillfälle är 2 timmar Vi träffas en gång i veckan Vi bjuder på fika   Lokal: LSS Råd och Stöd / Vuxenhabilitering, Kiruna sjukhus   Ansvarig ledare: Eva Alsterdal och Susanne Kemi   Frågor: Eva Alsterdal * ( Susanne Kemi * (   Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler   Intresse anmälan tas emot av: Eva Alsterdal * ( Susanne Kemi * ( Begränsat antal deltagare 5 – 8 personer Gruppen startar vid tillräckligt antal deltagare. LSS/Vuxenhabilitering 7

10 Kursort Kiruna AST - Samtalsgrupp
Vänder sig till: Dig som är 18 år och äldre och har diagnos Autismspektrum tillstånd, AST Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra.   Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är Autismspektrum tillstånd? Förmåga att planera och organisera Annorlunda sätt att ta in och bearbeta sinnesintryck Förmåga att förstå sammanhang Kommunikation och socialt samspel   Tid och innehåll: Gruppen träffas vid sex (6) tillfällen Varje tillfälle är 2 timmar Vi träffas en gång i veckan Vi bjuder på fika   Lokal: LSS Råd och Stöd / Vuxenhabilitering, Kiruna sjukhus   Ansvarig ledare: Eva Alsterdal och Susanne Kemi   Frågor: Eva Alsterdal * ( Susanne Kemi * (   Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler   Intresse anmälan tas emot av: Eva Alsterdal * ( Susanne Kemi * ( Begränsat antal deltagare 5 – 8 personer Gruppen startar vid tillräckligt antal deltagare. 8 LSS/Vuxenhabilitering

11 AST – Samtalsgrupp Anhörig
Kursort Kiruna AST – Samtalsgrupp Anhörig Du som har kontakt med LSS Råd och Stöd / Vuxenhabiliteringen har möjlighet att erbjuda dina anhöriga att delta i samtalsgrupp diagnos Autismspektrumtillstånd, AST Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra.   Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är Autismspektrum tillstånd? Förmåga att planera och organisera Annorlunda sätt att ta in och bearbeta sinnesintryck Förmåga att förstå sammanhang Kommunikation och socialt samspel   Tid och innehåll: Gruppen träffas vid tre + ett (3 + 1) tillfällen Varje tillfälle är 2 timmar Vi träffas på eftermiddagar Vi bjuder på fika   Lokal: LSS Råd och Stöd / Vuxenhabilitering, Kiruna sjukhus   Ansvarig ledare: Eva Alsterdal och Susanne Kemi   Frågor: Eva Alsterdal * ( Susanne Kemi * (   Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler   Intresse anmälan tas emot av: Eva Alsterdal * ( Susanne Kemi * ( Begränsat antal deltagare 5 – 8 personer Gruppen startar vid tillräckligt antal deltagare. 9 LSS/Vuxenhabilitering

12 Samtalsgrupp om Autismspektrumdiagnos - AST
Kursort Luleå Samtalsgrupp om Autismspektrumdiagnos - AST Vänder sig till: Dig som är 18 år och äldre och har diagnos Autismspektrum , AST och har kontakt med LSS Råd och stöd / Vuxenhabiliteringen. Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är Autismspektrum diagnos? Förmåga att planera och organisera Annorlunda sätt att ta in och bearbeta sinnesintryck Förmåga att förstå sammanhang Kommunikation och socialt samspel Tid och innehåll: Gruppen träffas vid sex (6) tillfällen Varje tillfälle är 1 timmar och 45 minuter Vi träffas eftermiddagar Vi bjuder på fika Lokal: LSS Råd och Stöd / Vuxenhabilitering, Köpmangatan 37, Luleå Frågor: Din samordnare eller Louise Persson * ( Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler Intresse anmälan tas emot av: Din samordnare eller Louise Persson * ( Kursstat: Gruppen statar vid tillräcklig antal deltagare 6 stycken. LSS/Vuxenhabilitering

13 Samtalsgrupp för Anhörig om Autismspektrumtillstånd, AST
Kursort Luleå Samtalsgrupp för Anhörig om Autismspektrumtillstånd, AST Vänder sig till: Du som har kontakt med LSS Råd och stöd / Vuxenhabilitering har möjlighet att erbjuda dina anhöriga att delta i samtalsgrupp om Autismspektrum tillstånd, AST. Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är Autismspektrum diagnos? Förmåga att planera och organisera Annorlunda sätt att ta in och bearbeta sinnesintryck Förmåga att förstå sammanhang Kommunikation och socialt samspel Exekutiva funktioner – målinriktat beteende. Central Koherans Tid och innehåll: Gruppen träffas vid fem (5) tillfällen Varje tillfälle är 2 timmar Vi bjuder på fika Lokal: LSS Råd och Stöd / Vuxenhabiliteringen, Köpmangatan 37, Luleå Ansvariga ledare: Eva Chee Awai * ( Inger Renberg * ( Frågor: Din samordnare eller Louise Persson * (   Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler.   Intresse anmälan tas emot av: Din samordnare eller Louise Persson * ( Deltagare max 15 stycken. LSS/Vuxenhabilitering

14 Samtalsgrupp Autismspektrumtillstånd, AST
Kursort Piteå Kursdatum 14/10 – 18/ Samtalsgrupp Autismspektrumtillstånd, AST Vänder sig till: Dig som är 18 år och äldre och har diagnos Autismspektrum , AST och har kontakt med LSS Råd och stöd / Vuxenhabilitering Syfte: Få grundläggande kunskap om diagnosen och utbyta erfarenheter med andra. Ämnen som vi kommer att prata om: Vad är Autismspektrum diagnos? Förmåga att planera och organisera Annorlunda sätt att ta in och bearbeta sinnesintryck Förmåga att förstå sammanhang Kommunikation och socialt samspel Tid och innehåll: Gruppen träffas vid sex (6) tillfällen Varje tillfälle är 1 timmar och 45 minuter Vi träffas onsdag eftermiddag klockan 13:30-15:15 Vi bjuder på fika Lokal: LSS Råd och Stöd / Vuxenhabilitering Piteå älvdals sjukhus Ansvariga ledare: Anneli Wahlman och Viveka Fredriksson LSS Råd och Stöd / Vuxenhabilitering Frågor: Anneli Wahlman * ( Viveka Fredriksson * ( Kostnad: Avgiftsfritt Sjukresebidrag utgår enligt Landstingets regler Intresse anmälan tas emot av: Anneli Wahlman * ( Viveka Fredriksson * (  eller din samordnare Begränsat antal deltagare LSS/Vuxenhabilitering

15 Samtalsgrupp ADHD/ADD Anhörig Hållbar anhörig Luleå/Boden
Anmälan till: Kurs: Samtalsgrupp Autismspektrumtillstånd, AST Samtalsgrupp för anhöriga om Autismspektrumtillstånd, AST Samtalsgrupp ADHD/ADD Samtalsgrupp ADHD/ADD Anhörig Hållbar anhörig Luleå/Boden Samtalsgrupp om hälsa Luleå/Boden Kursort: Luleå Boden Piteå Älvsbyn Arvidsjaur Gällivare Kiruna Pajala Jokkmokk Namn: Person nr: Adress: Postnr: Telefon: Mobil nr: E-post: Eventuell allergi: Anmälan till kursort Piteå, Arvidsjaur, Älvsbyn skickas till: LSS Råd och Stöd/Vuxenhabilitering Piteå Älvdals sjukhus Box 715 Piteå Anmälan till kursort Luleå, Boden skickas till: LSS Råd och Stöd/Vuxenhabilitering Köpmangatan 37 Luleå Anmälan till kursort Gällivare, Pajala, Jokkmokk skickas till: LSS Råd och Stöd/Vuxenhabilitering Gällivare sjukhus Källgatan 14 Gällivare Anmälan till kursort Kiruna skickas till: LSS Råd och Stöd/Vuxenhabilitering Kiruna sjukhus Box 805 Kiruna 13 LSS/Vuxenhabilitering

16


Ladda ner ppt "Kurskatalog Hösten 2015 Vuxenhabilitering"

Liknande presentationer


Google-annonser