Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION 1 Pensioner.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION 1 Pensioner."— Presentationens avskrift:

1 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION 1 Pensioner

2 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Eventuell privat pension Tjänstepension Allmän pension  Inkomstpension  Premiepension

3 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Premiepension

4 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Syftet med premiepensionssystemet Tillgodogöra sig riskpremie genom att investera på kapitalmarknaderna. Ökad riskspridning. Möjlighet att fatta egna investeringsbeslut.

5 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION

6 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Vad är en fond? En fond är en samling värdepapper som ägs av dem som sparar i fonden. När du sparar i en fond köper du andelar i fondens värdepapper. Syftet med fondsparande är att ge bättre riskspridning än vad som är möjligt när du sparar i enskilda värdepapper. Fonden sköts av en fondförvaltare.

7 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Vilka fondtyper finns det? Aktiefonder Räntefonder Blandfonder Generationsfonder

8 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Risk = Chans Om man inte tar någon risk i sina placeringar har man heller ingen chans till en bra värdeutveckling. Hög risk ger chans till bra värdeutveckling, men ingen garanti.

9 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION

10 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION

11 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION

12 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION

13 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION

14 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION

15 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION

16 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Värdeutveckling

17 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION AP7Såfa – om du inte väljer alls

18 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Hur många har valt? 45 procent AP7 Såfa. 55 procent gjort val någon gång. - Av dessa cirka 20 procent gjort val endast en gång. - Av dessa cirka 10 procent som anlitar förvaltare.

19 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Vad är en förvaltare? Företag som mot en avgift erbjuder sig att välja, byta och förvalta din premiepension. Privata företag som drivs i vinstsyfte. I Sverige har ungefär personer lämnat över ansvaret för sin premiepension till förvaltningsföretag. Förvaltningsföretagen förvaltar cirka sjuttio miljarder kronor. https://secure.pensionsmyndigheten.se/Forvaltningstjanster. html

20 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Tabell förvaltningsföretagen, dyrast överst FörvaltningsföretagGenomsnittlig fondavgift Årlig fast avgiftTotal årlig kostnad, kronor Så mycket dyrare än genomsnitts-fonden Så mycket dyrare än AP7 Såfa Kommentar Prognosia0, %1292%Försäkring ingår Indecap0, %1198%Försäkring ingår Advisor0, %1193% Keynes & Partners1, %891% Solidar Fondservice0, %848% Zmartic Fonder1, %775% Cicero Fonder0, %692% JP-Fondval0, %683% IKC Fonder AB0, %664% Independent Investment Group 0, %614% Max Mathiessen0, %564% Aktiva Fonder0, %546% Söderberg & Partners 0, %544% Naventi0, %521% Allra0, %517% Monetar Pensionsförvaltning 0, %292% Genomsnittsfonden0, %158% Ap7 Såfa0, %

21 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Många klagomål om Förvaltningsföretag

22 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Två olika sätt att ta ut avgifter Fond-i-fond. Prestationsbaserad avgift.

23 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Pensionsmyndighetens rabattmodell Pensionsspararna får stora rabatter på avgifterna i fonderna som är med i premiepensionssystemet. Rabatterna uppgår i genomsnitt till cirka 2/3 av avgifterna. Rabatten gör att premiepensionen, när den betalas ut, blir drygt 15 procent högre än den skulle ha blivit utan rabatter. Nytt avtal 2015, högsta avgift efter rabatt för: - räntefonder 0,42 procent. - blandfonder och generationsfonder 0,62 procent. - aktiefonder 0,89 procent.

24 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Avgifter Fondavgift – Den årliga fondavgiften anges efter att Pensionsmyndighetens rabatt dragits av. I fondavgiften ingår fondens förvaltningsavgift och övriga administrativa kostnader. Courtage ingår inte. TER (Total Expense Ratio) – ett internationellt mått för de totala avgifterna i en fond. Här syns inte rabatten. Courtage ingår inte. TKA (TotalKostnadsAndel) – ett mått som anger hur stora kostnader en fond har haft under ett år. Här syns inte rabatten. Courtage ingår.

25 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Din premiepension

26 För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION Nu har vi pratat om premiepensionen … … men det som påverkar pensionen mest är: Hur länge du arbetar. Hur mycket du arbetar (hel/deltid). Hur hög lön du har. Om du har tjänstepension eller inte. När du tar ut din pension.


Ladda ner ppt "För att uppdatera sidfotstexten, gå till menyfliken: Infoga | Sidhuvud och sidfot. ALLMÄN PENSION 1 Pensioner."

Liknande presentationer


Google-annonser