Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Post- och telestyrelsen Rätten till telefoni – PTS arbete på nationell nivå Anna Wikström Post- och telestyrelsen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Post- och telestyrelsen Rätten till telefoni – PTS arbete på nationell nivå Anna Wikström Post- och telestyrelsen."— Presentationens avskrift:

1 Post- och telestyrelsen Rätten till telefoni – PTS arbete på nationell nivå Anna Wikström Post- och telestyrelsen

2 Rätt till telefoni? Alla hushåll och företag ska ”på rimlig begäran” ha tillgång till telefoni Telefoni via fasta eller trådlösa nät PTS har möjlighet att upphandla telefoni om ingen operatör kan erbjuda tjänsten (hittills 17 hushåll i landet)

3 Vad har man inte rätt till? Yttäckning, mobilitet eller viss teknik- inte reglerat som rättighet Högre bandbredd än 1 Mbit/s * Nationell roaming – får enligt EU-reglerna endast införas för att öka konkurrensen och om det finns en stor dominerande aktör (jfr 112) *) Däremot är regeringens politiska mål att 90% ska ha 100 Mbit/s 2020. 2015 bör alla hushåll och företag ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband

4 Funktionellt tillträde till internet 1Mbit/s Alla hushåll och företag ska ”på rimlig begäran” ha tillgång till funktionellt tillträde till internet (1 Mbit/s) Ca 300 saknar idag tillgång till 1 Mbit/s 800 MHz-bandet – Särskilt villkor för ett tillstånd, att bygga bredband till fasta bostäder och företag som inte kan få minst 1 Mbit/s Totalt 300 miljoner kronor Bieffekt – god yttäckning, varje basstation ger ett täckningsområde på ca 15 kilometers radie.

5 Fiber nu lika vanligt som xDSL Internetabonnemang: 11,4 miljoner Fast bredband: 3,2 miljoner (+4%) Fiber och fiber-LAN: 1,3 miljoner (+18%) xDSL: 1,3 miljoner (-6%) Kabel-tv: 583 000 (+1%) Mobilt bredband: 8,1 miljoner (+7%) Fristående: 2,2 miljoner (+2%) Tillägg (”smarta telefoner”): 5,9 miljoner (+9%)

6 Utveckling av fasta och mobila samtalsabonnemang

7 Förändringar i teknik TeliaSoneras teknikskifte 2009-2015 Från koppar/ADSL till fiber- projekt i Limhamn Från ADSL till bredband via fiber/mobilt/satellit – nedläggning av ADSL stationer i bl.a. Dalarna Från 2 och 3G till 4G- uppgradering av teknik Behov av information ALLTID stort

8 Vad har hänt ? Ett generellt skifte från “nättäckning” till “konsumenttäckning” Hög nättäckning vid mätning av signalstyrka Täckning handlar inte om signalstyrka – det handlar om konsumentens upplevelse Om det inte fungerar – då är det dålig täckning Dialogmöten Förbättrad statistik och t äckningskartor, Utredningar om samhällsmaster, 700 MHz mm

9 4 samverkande processer för att förbättra mobiltäckningen 1. Kommersiell 4G-utbyggnad med samtidig förstärkning av 3G (4 miljarder per år) 2. 800 MHz-utbyggnaden. Täcka hushåll och företag i hela landet. Dynamiskt täckningskrav med 300 MSEK öronmärkta. Utbyggnad pågår. 3. Kommande 700-utbyggnad. Täcka andra platser där människor verkar och befinner sig (i princip täcka behovet av samhällsmaster). Tillståndsgivning 2017. PTS mest verkningsfulla verktyg. Centralt styrd utbyggnad som är finansierad vilket kommunerna efterfrågar. 4. RU samhällsmaster. Utreda förutsättningar för hur samhällsmaster kan etableras utifrån lokala behov. Ev komplettera de behov som den kommersiella utbyggnaden och 700- utbyggnaden inte kan tillgodose.

10 TACK ! TACK !

11 Extrabilder

12 PTS statistik mobiltäckning: Befolkningstäckning Tal≥1 Mbit≥10 Mbit≥30 Mbit Hela landet>99%99%98%60% Stockholms län>99% 89% Uppsala län>99% 99%55% Södermanlands län>99%99% 51% Östergötlands län>99% 98%60% Jönköpings län>99% 99%51% Kronobergs län>99%99% 46% Kalmar län>99%99%95%34% Gotlands län>99% 99%46% Blekinge län>99% 99%39% Skåne län>99% 63% Hallands län>99% 53% Västra Götalands län>99% 99%61% Värmlands län>99%98%91%40% Örebro län>99%99% 62% Västmanlands län>99% 98%63% Dalarnas län>99%99%97%28% Gävleborgs län>99%98%96%39% Västernorrlands län>99%96%87%21% Jämtlands län>99%91%79%13% Västerbottens län>99%93%84%35% Norrbottens län>99%95%93%26%

13 PTS statistik mobiltäckning:Yttäckning för tal Hela landet 83,4% Stockholms län >99,9 Uppsala län 99,9% Södermanlands län 99,9% Östergötlands län 99,0% Jönköpings län 99,7% Kronobergs län 99,9% Kalmar län 99,4% Gotlands län >99,9 Blekinge län 99,9% Skåne län >99,9 Hallands län 99,8% Västra Götalands län 99,3% Värmlands län 94,3% Örebro län 98,2% Västmanlands län 99,3% Dalarnas län 83,8% Gävleborgs län 92,3% Västernorrlands län 87,7% Jämtlands län 75,1% Västerbottens län 83,1% Norrbottens län 63,7% Not: Bilden visar täckningen som motsvarar utomhustäckning när man håller terminalen i handen

14 PTS statistik mobiltäckning:Yttäckning för 3G 1 Mbit/s Hela landet 39,7% Stockholms län 95,0% Uppsala län 85,9% Södermanlands län 85,2% Östergötlands län 86,3% Jönköpings län 91,6% Kronobergs län 89,4% Kalmar län 82,8% Gotlands län 94,6% Blekinge län 95,7% Skåne län 96,3% Hallands län 91,3% Västra Götalands län 87,6% Värmlands län 49,6% Örebro län 68,9% Västmanlands län 79,7% Dalarnas län 36,7% Gävleborgs län 40,7% Västernorrlands län 22,3% Jämtlands län 19,7% Västerbottens län 16,7% Norrbottens län 7,6% Not: Bilden visar täckningen som motsvarar utomhustäckning när man håller terminalen i handen

15 700 MHz-bandet – PTS slutsatser i redovisat regeringsuppdrag 700 MHz-bandet kan ge bättre mobiltäckning och kapacitet Motiverat att förena bandet med täckningskrav: Bör fokusera på att täppa till lokala vita fläckar i områden där konsumenter befinner sig Master som etableras till följd av täckningskravet kan göras till en form av samhällsmaster där andra operatörer kan få tillträde Tilldelningsprojekt startas nu. Arbetet kommer att innefatta täta kontaktar med intressenter.

16 Status bredbandstillgång – Hushållen & företagens tillgång Regeringens mål: År 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s EU: digitala agenda: Alla i Europa ska senast år 2020 ha tillgång till internethastigheter på över 30 Mbit/s

17 Status bredbandstillgång – Fibertillgång per län (totalt)

18 Bedömning av måluppfyllelse Det finns goda förutsättningar att uppnå målet om 100 Mbit/s, men det kräver: -ett fortsatt stort engagemang hos alla inblandade aktörer (offentliga, privata och ideella aktörer) -en fortsatt hög efterfrågan från slutkunder. -fortsatt offentlig finansiering Det finns goda möjligheter att nå långt gällande EU kommissionens mål om 30 Mbit/s till alla Tilldelning av frekvenserna i 700 MHz- bandet förutsättning

19 Bredband på landsbygden – Tillgång till fiber på landsbygd ( utanför tätort och småort )

20 Fiberökning på landsbygden: I grönmarkerade kommuner ökar tillgången med mer än 10 procentenheter I mörkgröna kommuner är ökningen mer än 30 procentenheter: alla i Västra Götaland Ökningen kan relateras till utbetalade stödmedel

21 Bredband på landsbygden – Engagemang och efterfrågan har stor betydelse Marknadsaktörerna svarar upp mot lokalt engagemang och har kommersiella erbjudanden Ökat kommunalt engagemang leder till helhetslösningar och sänkta inträdeshinder Goda exempel är t.ex. Vara kommun som byggde landsbygden först och Vingåker som i samarbete med marknadsaktör bygger hela kommunen utan stödpengar


Ladda ner ppt "Post- och telestyrelsen Rätten till telefoni – PTS arbete på nationell nivå Anna Wikström Post- och telestyrelsen."

Liknande presentationer


Google-annonser