Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasievalet 2010. Umeåregionens kommunala gymnasieskolor  Dragonskolan  Forslundagymnasiet  Jenningsskolan  Liljaskolan  Midgårdsskolan  Östra.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasievalet 2010. Umeåregionens kommunala gymnasieskolor  Dragonskolan  Forslundagymnasiet  Jenningsskolan  Liljaskolan  Midgårdsskolan  Östra."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasievalet 2010

2

3 Umeåregionens kommunala gymnasieskolor  Dragonskolan  Forslundagymnasiet  Jenningsskolan  Liljaskolan  Midgårdsskolan  Östra gymnasiet

4 Fristående gymnasieskolor  John Bauergymnasiet  Minerva gymnasiet  Munkeröds utbildnings Center  NTI gymnasiet  Thoren Business school  Umeå Internationella Gymnasium  Umeå Waldorfskola  Umeå praktiska gymnasium  Yrkesgymnasiet

5 Riksrekryterande utbildningar  Friidrottsgymnasiet  International Baccalaureate (IB)  Innebandygymnasiet  RH-gymnasiet

6 Vilka olika typer av program finns det?  Gymnasiesärskolan  International Baccalaureate (IB)  Individuella program  Lärlingsutbildning  Nationella program  Specialutformade program

7 Nationella program Barn- och fritidsprogrammet Byggprogrammet Elprogrammet Energiprogrammet Estetiska programmet Fordonsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Industriprogrammet

8 Nationella program, forts Livsmedelsprogrammet Medieprogrammet Naturbruksprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

9 Specialutformade program Arena – kultur och media Arena- natur Designprogrammet Fotbollsprogrammet Filmprogrammet Friskvårdsprogrammet Idrottsprogrammen Ledarskapsprogrammet Lärlingsutbildning Musikproduktion Natur- och samhällsvetenskapsprogrammet Restaurang- och serviceprogrammet Umeå Teknikprogram/ Teknikcollege Umeå Träteknikerprogram

10 College i Umeå College är en certifierad samverkansform och ett arbetssätt där bransch och skola delar ansvaret för innehåll och genomförande för att:  stödja aktivt ungdomars lärande genom samverkan med branscher, högskolor och regioner  leda till ökad anställningsbarhet och ge möjlighet till fortsatta studier inom college eller högskola  erbjuda fördjupade kunskaper genom möjlighet att läsa fler poäng än 2500p

11 Teknik College, Umeå Teknikprogram Dragonskolan startade hösten -08. Projekt Vård- och omsorgscollege/Omvårdnadsprogrammet Östra gymnasiet och VIVA Komvux- har lämnat in ansökan. Projekt Service College (HR-LP-HP) Östra gymnasiet är på gång. Servicecollege www.umea.se/college www.umea.se/invanare

12 Gymnasieprogram på fristående gymnasieskolor  Business program  Commerce program  Elprogrammet  Entreprenörskap  Entreprenörsprogrammet  Florist utbildning  Humaniora, naturvetenskap, konst och hantverk  Hälsa och idrott  IT-mediaprogrammet  IT-programmet  Lärlingsutbildning  Medieprogrammet

13  Samhällsvetenskapligt program (språk, internationellt arbete och internationell ekonomi)  Samhällsvetenskapligt program (idrott, friskvård och samhällsvetenskap)  Naturvetenskapsprogrammet  Pop och rock

14

15 Poängplan för samtliga gymnasieprogram  Kärnämnen 750 poäng ySvenska A & B 200 p yEngelska A 100 p ySamhällskap A 100 p yReligionskunskap A 50 p yMatematik A 100 p yNaturkunskap A 50 p yIdrott och hälsa A 100p yEstetisk verksamhet 50 p  Karaktärsämnen 1450 poäng. (Inklusive projektarbete 100 p samt APU).  Individuellt val 300 poäng. TOTALT: 2500 POÄNG.

16 Poängplan lärlingsutbildning inom UGS Kärnämnen 750 poäng ySvenska A & B 200 p yEngelska A 100 p ySamhällskunskap A 100 p yReligionskunskap A 50 p yMatematik A 100 p y Naturkunskap A 50 p yIdrott och hälsa A 100p yEstetisk verksamhet 50 p Gemensamma kurser750 poäng yArbetsplatsförlagt lärande 1250 p yHistoria A 50 p yArbetsmiljö och säkerhet 50 p yProjektarbete 100 p yIndividuellt val 300p

17 Behörig till gymnasiet  För att vara behörig till gymnasiet måste eleven minst ha uppnått betyget G i ämnena svenska, engelska samt matematik.

18 BETYG FRÅN GRUNDSKOLAN zMVG= 20 poäng zVG= 15 poäng zG= 10 poäng

19 Meritvärde  Betyg G i 16 ämnen = 160p  Betyg VG i 16 ämnen = 240p  Betyg MVG i 16 ämnen = 320p  G i SV, En och Ma= 30p

20 Intagningspoäng - exempel: En utbildning på en skola ett visst år 20 platser40 söker 320 p 30 p 210 p Intagningspoäng

21 Intagning till gymnasieskolan  Ansökan via webben.  Sista dag för ansökan via Internet den 1 februari 2010.  Omval 15 april-5 maj  Det slutgiltiga beskedet utgår ifrån elevens slutbetyg. Beskedet skickas hem omkring den 1/7. Beskedet måste besvaras och sändas tillbaka. (exakt svarsdatum står på intagningsbeskedet!).  Svara via internet.  Reservintagningen påbörjas i augusti.

22 PRIV och Fri kvot  PRIV= programinriktat individuellt program  Eleven saknar betyg i (svenska), engelska eller matematik.  Ansöker på speciell blankett.  Fri kvot= elever som p g a särskilda skäl (medicinska eller sociala) bör få företräde framför övriga sökande.  Ansöker på speciell blankett.  Eleven måste vara behörig d v s minst godkänt betyg i svenska, engelska och matematik.

23 Vilka val ska eleven göra år 9?  Välja program: Minst två, gärna tre eller fler. yViktigt att rangordna dem i rätt följd yInriktning yKvittenssida, målsmans och elevs underskrift  Estetisk val: ybild, drama eller musik. yNågon gymnasieskola erbjuder även dans, textilslöjd och träslöjd. www.gymnasieintagningen.nu

24 Några elever ska välja:  Språkval: yExempelvis programmen SP, NV, Fotbollsprogrammet.  Specialidrott: yDe elever som utövar en idrott har möjlighet att söka specialidrott som individuellt val. Ansökan görs via umea.se, senast den 1 februari.

25 Hjälp att välja  Gymnasieinformation.  V.47 Besöksvecka för alla åk 9 (fredag)  Praso  SYV för enskilda samtal.  Intressetest  Gymnasieskolornas hemsidor/ broschyrer

26  Medicinsk SYV- elev/ föräldrar ges möjlighet att diskutera funderingar kring gymnasieval/ yrkesval om det finns hälsoproblem, www.jobbafrisk.se  Besöka gymnasieskolornas enskilda informations- och öppet hus kvällar.  Prata med Er föräldrar om gymnasievalet.

27 Nyheter inför HT 2010 Dragonskolan oDrift och underhåll byter namn till Energi och fastighetstekniker oElprogrammet- direkt intag till respektive inriktning oInterclass erbjuds ej 2010 oNationella Naturvetenskapsprogrammet- inriktning naturvetenskap oNationella Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhälle oUmeå träteknikerprogram byter namn till Finsnickare Forslunda oElever som sökt programmet får komma på en prova på dag +lektioner (april) Östra gymnasiet yLivsmedelsprogrammet- Inriktningen butiksinriktat matlagningskök utgår

28 Individuella programmet Kommunens uppföljningsansvar www.umea.se/ungdomscentrum UNGDOMSCENTRUM

29  Grundskolekurs för obehöriga elever i matematik, svenska, engelska och SO  Särskild prövning i matematik, svenska och engelska  Utbildningsinslag i matematik, svenska  Aspergergrupp LÄSÅRET 09/10

30  Praktik hel/deltid  Vågbrytarna KFUM Design Interaktiv multimedia Fordonsteknik Hantverk  IV-Teknik  Lärlingsutbildning  Övriga enskilda lösningar LÄSÅRET 09/10

31 Nya tillträdersregler till högskola/ universitet 2010  Minst betyget godkänd i Matematik A, Engelska A och Svenska A och B samt 90% godkänd på samtliga kurser  Extra meritpoäng i engelska, moderna språk och matematik  Direktgrupp och kompletteringsgrupp  Tänk efter redan vid gymnasievalet

32 Informationskvällar på gymnasiet zDragonskolan 2 december zForslunda (julmarknad) 12 december Öppet Hus på gymnasiet zDragonskolan 19 januari-10 zForslunda 20 januari-10 zJohn Bauer 25 november-09 zLiljaskolan 26 november-09 zMidgårdsskolan 21 januari-10 zMinervagymnaiset 10 december-09 zMunkeröds floristutb. 14 november-09 och 26 november-09 zNTI 3 december och 20 januari-10 zThoren Business school och Yrkesgymnasiet 5 och 18 november, 5 december, 18 och 26 januari -10 zUmeå Int. Gymn (UIG) 19 november-09 zÖstra gymnasiet 25 januari-10

33 Webbsidor Gymnasiet/studier www.hsv.se www.hittaskola.se www.umea.se/gymnasievalet www.utbildning.syoguiden.com www.utbildningsinfo.se www.studera.nu Yrken www.ams.se www.saco.se/valjagymnasieprogram

34 Studie- och yrkesvägledare Birgit Lindberg Grubbeskolan / Västangårdsskolan 090- 16 26 62 / 16 50 75 birgit.lindberg@umea.seirgit.lindberg@umea.se cia.sjolund@umea.se


Ladda ner ppt "Gymnasievalet 2010. Umeåregionens kommunala gymnasieskolor  Dragonskolan  Forslundagymnasiet  Jenningsskolan  Liljaskolan  Midgårdsskolan  Östra."

Liknande presentationer


Google-annonser