Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Gymnasievalet 2010.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Gymnasievalet 2010."— Presentationens avskrift:

1 Gymnasievalet 2010

2

3 Umeåregionens kommunala gymnasieskolor
Dragonskolan Forslundagymnasiet Jenningsskolan Liljaskolan Midgårdsskolan Östra gymnasiet

4 Fristående gymnasieskolor
John Bauergymnasiet Minerva gymnasiet Munkeröds utbildnings Center NTI gymnasiet Thoren Business school Umeå Internationella Gymnasium Umeå Waldorfskola Umeå praktiska gymnasium Yrkesgymnasiet

5 Riksrekryterande utbildningar
Friidrottsgymnasiet International Baccalaureate (IB) Innebandygymnasiet RH-gymnasiet

6 Vilka olika typer av program finns det?
Gymnasiesärskolan International Baccalaureate (IB) Individuella program Lärlingsutbildning Nationella program Specialutformade program

7 Nationella program Byggprogrammet Elprogrammet Energiprogrammet
Barn- och fritidsprogrammet Byggprogrammet Elprogrammet Energiprogrammet Estetiska programmet Fordonsprogrammet Handel- och administrationsprogrammet Hantverksprogrammet Hotell- och restaurangprogrammet Industriprogrammet

8 Nationella program, forts
Livsmedelsprogrammet Medieprogrammet Naturbruksprogrammet Naturvetenskapsprogrammet Omvårdnadsprogrammet Samhällsvetenskapsprogrammet Teknikprogrammet

9 Specialutformade program
Arena – kultur och media Arena- natur Designprogrammet Fotbollsprogrammet Filmprogrammet Friskvårdsprogrammet Idrottsprogrammen Ledarskapsprogrammet Lärlingsutbildning Musikproduktion Natur- och samhällsvetenskapsprogrammet Restaurang- och serviceprogrammet Umeå Teknikprogram/ Teknikcollege Umeå Träteknikerprogram

10 College i Umeå College är en certifierad samverkansform och ett
arbetssätt där bransch och skola delar ansvaret för innehåll och genomförande för att: stödja aktivt ungdomars lärande genom samverkan med branscher, högskolor och regioner leda till ökad anställningsbarhet och ge möjlighet till fortsatta studier inom college eller högskola erbjuda fördjupade kunskaper genom möjlighet att läsa fler poäng än 2500p

11 Servicecollege www.umea.se/college www.umea.se/invanare
Teknik College, Umeå Teknikprogram Dragonskolan startade hösten -08. Projekt Vård- och omsorgscollege/Omvårdnadsprogrammet Östra gymnasiet och VIVA Komvux- har lämnat in ansökan. Projekt Service College (HR-LP-HP) Östra gymnasiet är på gång. Servicecollege

12 Gymnasieprogram på fristående gymnasieskolor
Business program Commerce program Elprogrammet Entreprenörskap Entreprenörsprogrammet Florist utbildning Humaniora, naturvetenskap, konst och hantverk Hälsa och idrott IT-mediaprogrammet IT-programmet Lärlingsutbildning Medieprogrammet

13 Samhällsvetenskapligt program (språk, internationellt arbete och internationell ekonomi)
Samhällsvetenskapligt program (idrott, friskvård och samhällsvetenskap) Naturvetenskapsprogrammet Pop och rock

14

15 Poängplan för samtliga gymnasieprogram
Kärnämnen 750 poäng Svenska A & B p Engelska A p Samhällskap A p Religionskunskap A 50 p Matematik A p Naturkunskap A p Idrott och hälsa A p Estetisk verksamhet 50 p Karaktärsämnen 1450 poäng. (Inklusive projektarbete 100 p samt APU). Individuellt val 300 poäng. TOTALT: 2500 POÄNG.

16 Poängplan lärlingsutbildning inom UGS
Kärnämnen 750 poäng Svenska A & B p Engelska A p Samhällskunskap A 100 p Religionskunskap A 50 p Matematik A p Naturkunskap A p Idrott och hälsa A p Estetisk verksamhet 50 p Gemensamma kurser750 poäng Arbetsplatsförlagt lärande 1250 p Historia A p Arbetsmiljö och säkerhet 50 p Projektarbete p Individuellt val p

17 Behörig till gymnasiet
För att vara behörig till gymnasiet måste eleven minst ha uppnått betyget G i ämnena svenska, engelska samt matematik.

18 BETYG FRÅN GRUNDSKOLAN
MVG= 20 poäng VG= poäng G= poäng

19 Meritvärde Betyg G i 16 ämnen = 160p Betyg VG i 16 ämnen = 240p
Betyg MVG i 16 ämnen = 320p G i SV, En och Ma= 30p

20 Intagningspoäng - exempel: En utbildning på en skola ett visst år
20 platser 40 söker 320 p Intagningspoäng 210 p 30 p

21 Intagning till gymnasieskolan
Ansökan via webben. Sista dag för ansökan via Internet den 1 februari 2010. Omval 15 april-5 maj Det slutgiltiga beskedet utgår ifrån elevens slutbetyg. Beskedet skickas hem omkring den 1/7. Beskedet måste besvaras och sändas tillbaka. (exakt svarsdatum står på intagningsbeskedet!). Svara via internet. Reservintagningen påbörjas i augusti.

22 PRIV och Fri kvot PRIV= programinriktat individuellt program
Eleven saknar betyg i (svenska), engelska eller matematik. Ansöker på speciell blankett. Fri kvot= elever som p g a särskilda skäl (medicinska eller sociala) bör få företräde framför övriga sökande. Ansöker på speciell blankett. Eleven måste vara behörig d v s minst godkänt betyg i svenska, engelska och matematik.

23 Vilka val ska eleven göra år 9?
Välja program: Minst två, gärna tre eller fler. Viktigt att rangordna dem i rätt följd Inriktning Kvittenssida, målsmans och elevs underskrift Estetisk val: bild, drama eller musik. Någon gymnasieskola erbjuder även dans, textilslöjd och träslöjd.

24 Några elever ska välja:
Språkval: Exempelvis programmen SP, NV, Fotbollsprogrammet. Specialidrott: De elever som utövar en idrott har möjlighet att söka specialidrott som individuellt val. Ansökan görs via umea.se, senast den 1 februari.

25 Hjälp att välja Gymnasieinformation.
V.47 Besöksvecka för alla åk 9 (fredag) Praso SYV för enskilda samtal. Intressetest Gymnasieskolornas hemsidor/ broschyrer

26 Medicinsk SYV- elev/ föräldrar ges möjlighet att diskutera funderingar kring gymnasieval/ yrkesval om det finns hälsoproblem, Besöka gymnasieskolornas enskilda informations- och öppet hus kvällar. Prata med Er föräldrar om gymnasievalet.

27 Nyheter inför HT 2010 Dragonskolan
Drift och underhåll byter namn till Energi och fastighetstekniker Elprogrammet- direkt intag till respektive inriktning Interclass erbjuds ej 2010 Nationella Naturvetenskapsprogrammet- inriktning naturvetenskap Nationella Samhällsvetenskapsprogrammet inriktning samhälle Umeå träteknikerprogram byter namn till Finsnickare Forslunda Elever som sökt programmet får komma på en prova på dag +lektioner (april) Östra gymnasiet Livsmedelsprogrammet- Inriktningen butiksinriktat matlagningskök utgår

28 Individuella programmet Kommunens uppföljningsansvar
UNGDOMSCENTRUM Individuella programmet Kommunens uppföljningsansvar

29 LÄSÅRET 09/10 Grundskolekurs för obehöriga elever i matematik, svenska, engelska och SO Särskild prövning i matematik, svenska och engelska Utbildningsinslag i matematik, svenska Aspergergrupp

30 LÄSÅRET 09/10 Praktik hel/deltid Vågbrytarna KFUM Design
Interaktiv multimedia Fordonsteknik Hantverk IV-Teknik Lärlingsutbildning Övriga enskilda lösningar

31 Nya tillträdersregler till högskola/ universitet 2010
Minst betyget godkänd i Matematik A, Engelska A och Svenska A och B samt 90% godkänd på samtliga kurser Extra meritpoäng i engelska, moderna språk och matematik Direktgrupp och kompletteringsgrupp Tänk efter redan vid gymnasievalet

32 Informationskvällar på gymnasiet
Dragonskolan 2 december Forslunda (julmarknad) 12 december Öppet Hus på gymnasiet Dragonskolan 19 januari-10 Forslunda 20 januari-10 John Bauer 25 november-09 Liljaskolan 26 november-09 Midgårdsskolan 21 januari-10 Minervagymnaiset 10 december-09 Munkeröds floristutb. 14 november-09 och 26 november-09 NTI 3 december och 20 januari-10 Thoren Business school och Yrkesgymnasiet 5 och 18 november, 5 december, 18 och 26 januari -10 Umeå Int. Gymn (UIG) 19 november-09 Östra gymnasiet 25 januari-10

33 Webbsidor Gymnasiet/studier www.hsv.se www.hittaskola.se
Yrken

34 Studie- och yrkesvägledare
Birgit Lindberg Grubbeskolan / Västangårdsskolan /


Ladda ner ppt "Gymnasievalet 2010."

Liknande presentationer


Google-annonser