Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Bibliotek för alla Utbildningsmaterial för Celias samarbetsbibliotek

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Bibliotek för alla Utbildningsmaterial för Celias samarbetsbibliotek"— Presentationens avskrift:

1 Bibliotek för alla Utbildningsmaterial för Celias samarbetsbibliotek

2 Mål med utbildningen Du har grundläggande information om de talböcker som Celia producerar: för vem, vad och hur? Du har grundläggande information om hur man lyssnar på Celias talböcker: Celianet, utrustning Efter utbildningen kan du starta en talbokstjänst på ditt eget bibliotek

3 Innehåll Information om Celia och om Bibliotek för alla
Vem kan använda Celias böcker? Några ord om talboksanvändning Att lyssna på talböcker Hur kan biblioteken betjäna personer som har svårt att läsa? Exempel och erfarenheter från bibliotek Hur ska man börja?

4 Information om Celia och om Bibliotek för alla

5 Celias uppgifter och verksamhet
Celias mål är att främja jämställdhet ifråga om tillgången på litteratur och kunskap för personer med läsnedsättning Statligt specialbibliotek (undervisnings- och kulturministeriet) Grundades 1890; övergick till staten 1978 Styrs av lag och författning om biblioteket & upphovsrättslagen Ca 30 000 kunder, både samfund och privatpersoner Skön- och facklitteratur samt läromedel för alla utbildningsstadier Sakkunnigverksamhet inom tillgänglig publicering 54 medarbetare Ligger i Helsingfors Östra centrum

6 Utbud 40 000 talböcker att låna på olika språk
även taktila böcker och punktskriftsböcker ca nya böcker produceras om året kurslitteratur för högskolan att låna läroböcker för grundskolan och andra stadiet finns att köpa i webbutiken Oppari.fi

7 Användare av Celias tjänster som nås i varje landskap samt potentiella användare
2013 2014

8 Projektet Bibliotek för alla
Tillsammans med allmänna bibliotek nå personer med läsnedsättning Celias talböcker och rådgivning på närbiblioteken Verksamhetsmodellen för talbokstjänsten har utvecklats i samarbete med biblioteken Målet är ett bestående verksamhetsmodell i Finland Projektet löper ut i slutet av 2015, men verksamheten fortsätter! Över 140 bibliotek är redan med, se

9 Vilken nytta ger samarbetet?
Biblioteket är kundorienterat och betjänar alla invånare i kommunen Kunden får nära service med långa öppettider Bibliotekspersonalens kompetens ökar Tillsammans strävar vi efter att nå ut till en betydligt större kundgrupp Tjänsten bör ha en lägre tröskel för kunderna! Biblioteket får fler kunder och lån till sin egen statistik

10 Vem kan använda Celias böcker?

11 För vem? Lagstiftning... Upphovsrättslagen 17 § Bibliotekslagen 2 §
”För personer med synskada och andra som på grund av funktionshinder eller sjukdom inte kan ta del av verk på sedvanligt sätt får exemplar framställas av utgivna litterära eller musikaliska verk eller bildkonstverk - - ” Bibliotekslagen 2 § ”Syftet med de allmänna bibliotekens biblioteks- och informationstjänster är att främja befolkningens lika möjligheter till bildning, litterära och konstnärliga intressen, fortlöpande utveckling av kunskaper och färdigheter samt medborgerliga färdigheter, internationalisering och till livslångt lärande.”

12 För vem? Alla som på grund av handikapp, sjukdom eller något annat funktionshinder inte kan läsa tryckt text har användarrätt Sk. läsnedsättning, dvs. man har svårt att läsa vanliga tryckta böcker Se Celias användarregler: ”Orsaken till läsnedsättning kan till exempel vara försvagad syn, synskada, läs- och skrivsvårigheter, inlärningssvårigheter, specifik språkstörning, utvecklingsstörning, cp-skada, MS, muskelsjukdom, afasi, koncentrations- eller minnessvårigheter, psykiska problem, försämrad muskelkondition, reumatism, Parkinsons sjukdom eller konvalescens. Svaga kunskaper i de inhemska språken ger inte rätt att använda Celias material.”

13 Några exempel på målgrupper
Personer med synnedsättning (80 000) Personer med störningar i blodcirkulationen i hjärnan (50 000) Personer med minnesstörning och en del mycket gamla personer (80 000) Personer med hörselnedsättning (8 000) Personer i autismspektrumet (50 000) Personer med utvecklingsstörning (40 000) Personer med inlärningssvårigheter ( – ) Personer med muskelsjukdom (10 000) Personer med Parkinsons sjukdom (14 000) Personer med MS-sjukdom (7 000) Personer som bor på anstalt ( ) Personer över 75 år (över 400 000) Fångar (2 300) Personer med cp-skada (6 500)

14 Hur når man tjänsterna? Via ett allmänt bibliotek
Bibliotekskunder behöver inget intyg över sin läsnedsättning utan man för en diskussion med kunden och går igenom begränsningarna. Även institutioner (skolor, serviceboenden, seniorhem m.fl.) kan vara kunder hos Celia Direkt hos Celia (i undantagsfall) Det krävs fortfarande ett intyg över läsnedsättning. I fortsättningen kommer kunderna att i allt högre grad hänvisas vidare till allmänna bibliotek, vilket gör att man stegvis kan slopa intygskravet.

15 Några ord om talboksanvändning

16 Användning av talböcker
Talböcker ger möjlighet att läsa trots olika typer av funktionshinder  leder till större jämlikhet och delaktighet Kan kräva tillvänjning, det är ofta svårt i början (auditivt) En ny dimension i läsandet  inläsaren har en betydande roll i läsupplevelsen Det är bra att börja med kortare böcker Fördel jämfört med tryckta böcker: talboken ger läsaren fri rörlighet

17 Seniorer Talböcker gör det möjligt att läsa trots synproblem och rörelsehinder Enligt statistiken är 70–79-åringarna flitiga läsare, men från 80-årsålder sjunker användningen – beror det på nedsatt funktionsförmåga och problem med synen?

18 Dyslexi – grundläggande information
Lässvårigheter Läsa rätt, flyt i läsningen Förstå texten man läser Skrivsvårigheter Rättskrivning, flyt i skrivandet Skrivproduktion, svårt att själv producera text Lässvårigheter går ofta hand i hand med andra inlärningssvårigheter såsom koncentrationsproblem och problem med korttidsminnet Lässvårigheter är ärftliga och det kan finnas flera barn eller en eller förälder i familjen som har lässvårigheter

19 Fördelar med talböcker för barn med lässvårigheter
Ordförrådet samt förståelsen av det man läser och språkets uppbyggnad ökar Lässvårigheterna minskar, läsningen går smidigare och snabbare Det kan bli skojigt att läsa! Skönlitteratur och roliga böcker som lånats på biblioteket utvecklar barns läsförmåga och det blir även lättare att läsa läroböcker Undersökning om läroböcker i form av talböcker från Östra Finlands universitet (2014): 95 procent av eleverna ansåg att talböckerna var nyttiga för dem

20 Att lyssna på talböcker

21 Talboken Daisy Alla Celias talböcker är i Daisy-format:
Lätta att bläddra i Man kan lägga in bokmärken Man kan avbryta lyssningen och fortsätta från samma ställe Funktionerna finns tillgängliga när man lyssnar på boken med Daisy-spelare eller -program

22 Lyssna på talböcker Cd-skivor Man kan lyssna direkt i Celianet
Med surfplatta, smarttelefon (iOS, Android) Med dator Man kan ladda ned och lyssna med ett Daisy-läsprogram Med surfplatta och smarttelefon Cd-skivor mp3-spelare, dvd-spelare Daisy-spelare

23 Anvisningar för att lyssna
Ytterligare information om att lyssna på böcker på olika sätt: Celias kunder kommer att få tillgång till en gratis app under 2015 (för iOS- och Android)

24 Pratsam Reader -app Fungerar på smarttelefoner och surfplattor med användarsystemen Android och iOS Strömmande läsning och nedladdning Första versionen kommer under sommaren 2015 Samma produkt används i Sverige och Norge

25 Hur kan biblioteken betjäna personer som har svårt att läsa?

26 Hur kan biblioteken betjäna personer som har svårt att läsa?
Inloggningsuppgifter till Celias webbtjänst (Vera-inloggning) Vägledning och rådgivning Cd-samling med talböcker att låna Information till intressegrupper i området (skolor, servicehus osv.)

27 Vad är Vera? Namnet på Celias webbtjänster
Vera-kunder = kunder som använder talböcker via Celias webbtjänster Bibliotekspersonalen registrerar Vera-kunder på Celianet Anvisning: Hanteringen av Vera-kundens uppgifter på biblioteket Personalen ska gå igenom begränsningarna med materialet från Celia med kunden. Anvisningar för kundsamtal finns i Handboken om samarbetet med Celia för bibliotek.

28 Hur betjänar man kunder som inte använder webbtjänster?
Biblioteket kan upprätta en samling med cd-skivor att låna ut Celia har startpaket med cd-skivor för bibliotek Personalen ska gå igenom begränsningarna med materialet från Celia med kunden. Anvisningar för kundsamtal finns i Handboken om samarbetet med Celia för bibliotek.

29 Anvisningar och stöd till biblioteken
Anvisningarna finns här: Det viktigaste är Handboken om samarbetet med Celia för bibliotek Celias kundtjänst (telefon, chatt, e-post) svarar på alla frågor På Facebook finns gruppen Projektet Bibliotek för alla

30 Exempel och erfarenheter från bibliotek

31 Åbo stadsbibliotek En projektanställd anlitad för 2 månader
Flera utbildningar och workshoppar för personal liksom samverkan i team och på närbibliotek Information om Celia till samarbetspartners som skolor och servicehus Evenemang på De äldres vecka 2014, bland annat föreläsningen Studia generalia för seniorer på huvudbiblioteket på temat ”Är det svårt att läsa? Hjälp från biblioteket” Guidade visningar på huvudbiblioteket och boktipsen har fått en Celia-del och på olika evenemang nämns Celia på PopUp-sätt Våren 2015: intressegrupperna informeras om temat ”Celia för proffs”

32 Åbo Man går aktivt ut med information via olika kanaler: till media, på Facebook, på bibliotek, på bibliotekets webbplats, till intressegrupper osv.

33 Tammerfors Ansvaret har fördelats på olika bibliotek inom regionen
Kunderna får inloggningsuppgifter till Vera via tidsbokning; lugn plats och situation är viktigt Tidsbokningen görs via en webblankett eller på pappersblankett (finns på alla bibliotek) Tillgänglighet har införts i Tammerfors stadsbiblioteks strategi Man informerar aktivt kunderna och biblioteken har även förankrat det utåt

34 Vasa Samarbete mellan Datero rf och stadsbiblioteket
Böcker för öronen – tvåspråkig talboksklubb Målgruppen är personer med olika slags läsnedsättningar, men alla som är intresserade av talböcker är välkomna Låg tröskel att vara med: man behöver inte berätta om de böcker man läst, utan kan även komma och bara lyssna Samlas en gång per månad, fyra ledare

35 HelMet-biblioteken Information om talböcker framme synligt i webbtjänsten Dessutom har Esbo stadsbiblioteks ledningsgrupp godkänt en modell för verksamheten i Esbo (hur man skapar inloggningsuppgifter, hur man berättar om kundtjänsten osv.)

36 Hur ska man börja?

37 Inleda samarbete Anmäl ditt bibliotek som kund hos Celia
En plan över hur verksamheten ska starta måste upprättas inom biblioteket, se verksamhetsmodell på sidan: I handboken för samarbetet med Celia finns det vanliga frågor, grundläggande information osv. Gemensam lanseringsdag för tjänsten på hösten: tisdagen den (internationella läskunnighetsdagen)

38

39 Tips vid planering av talbokstjänst
Biblioteksledningen har godkänt att det startas en talbokstjänst Biblioteket har ingått ett samarbetsavtal med Celia. Avtalet kan ingås på nätet: Inom biblioteket finns det en arbetsgrupp eller ett team med några personer som ansvarar för att starta talbokstjänsten. Biblioteket som startar talbokstjänsten erbjuder kunder med läsnedsättning inloggningsuppgifter till Celias webbtjänst. Utöver webbtjänsten kan biblioteket skapa en samling med cd-skivor med talböcker att låna ut. Bibliotekets personal erbjuds utbildning i användningen av talböcker och kundservice. I handboken om samarbetet med Celia finns det anvisningar till bibliotekets personal och man kan beställa presentationsmaterial till kunderna från Celia.

40

41 När man öppnar en talbokstjänst för kunder
har ansvariga personer utsetts för tjänsten har hela personalen grundläggande kunskaper om tjänsten. Alla anställda vet vem talböckerna som Celia producerar erbjuds till, hur kunden kan använda dem och vem man kan fråga efter mer information informeras kunder, intressegrupper och lokala medier om tjänsten via olika kanaler (t.ex. lokaltidningar, sociala medier och samarbeten med skolor) har man tagit in de talböcker som Celia producerar som en del av bibliotekets grundläggande verksamhet: eventuella boktips, presentationer av material osv.

42 Mer information Hjälp med användning av talböcker, rådgivning till kunder med mera får du på Celias kundtjänst: Projektet Bibliotek för alla: Projektledarens kontaktuppgifter: Rauha Maarno, tfn Fr.o.m. juli, 2015: Elina Kilpiö, tfn

43 Tack!


Ladda ner ppt "Bibliotek för alla Utbildningsmaterial för Celias samarbetsbibliotek"

Liknande presentationer


Google-annonser