Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fredrik Rask Verksamheten för Rakel och Ledningssystem

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fredrik Rask Verksamheten för Rakel och Ledningssystem"— Presentationens avskrift:

1 Information Övergripande beskrivning runt hantering av deltagande och läsrätter i en händelse
Fredrik Rask Verksamheten för Rakel och Ledningssystem Myndigheten för samhällsskydd och beredskap Kontakt/support: Fredrik Rask Rakel och Ledningssystem

2 Allmänt om läsrätter Måste delas ut aktivt, och är ”enkelriktade”. Även om vi delar ut läsrätt till en annan aktör medför detta inte att vi ser vad den aktören skriver! Det krävs att aktören ifråga även delar ut till oss. Särskilt viktigt när man går med som deltagare i en händelse. Läsrätter kan delas ut: När vi skapar en delad händelse. I samband med detta kan vi peka ut vilka aktörer som ska få läsa våra noteringar i händelsen. När vi begär deltagande i en händelse. Innan denna begäran skickas har vi tillfälle att peka ut vilka aktörer som i sin tur ska få läsa våra noteringar. I efterhand, när vi redan deltar i en händelse, via länken ”Ändra” för händelsen i Arbetsvyn. Även användbart om nya aktörer tillkommer i händelsen och ännu inte begärt läsrätt. Dela ut proaktivt Man kan ofta förekomma begäran och proaktivt dela ut läsrätt till de aktörer man vet vill ha/behöver det, både vid skapande av händelser och när man ”går med” i en existerande. Notera särskilt funktionen för att ge läsrätt till ”Alla” aktörer på senare bilder. Kan med fördel användas proaktivt när man inte har information som man vill hålla inom en mindre grupp. Då aktörerna i fråga själva väljer om de vill bevaka händelsen eller inte, bidrar man alltså inte till någon belastning i form av extra information på deras sida. På samma sätt väljer aktörerna även om de vill begära deltagande för att kunna skriva i händelsen. Att proaktivt dela ut läsrätter gör hanteringen både snabbare och lättare!

3 När begäran om läsrätt skickats
Avsändande aktör begär läsrätt från händelsevyn i WIS. Mottagande aktör ser följande när en annan aktör skickat förfrågan om läsrätt. 1. När en aktör skickar en begäran om läsrätt dyker denna ”lapp” upp hos alla redaktörer i händelsen hos mottagande aktör(er). 2. Avslå/bevilja - fatta beslut om begäran från aktören ifråga ska avslås/beviljas. ”Lappen” försvinner hos övriga redaktörer i händelsen. Det är också möjligt att ”kryssa bort” notifieringen för (endast) dig. Någon annan redaktör får ta ställning.

4 Ändra i existerande händelse
Genom ”Ändra” i arbetsytan kan man tilldela läsrätter proaktivt, om detta inte gjorts tidigare. Som vanligt krävs att man är redaktör i händelsen i sin aktör, för att man ska få göra uppdateringar.

5 Ge läsrätt - grunder Notera aktörsindelningen i olika grupper.
”Dra”, alternativt markera och klicka högerpil, för att flytta aktörer till den högra kolumnen (utdelad läsrätt). När vi sparat har vi delat ut läsrätt till MSB. Glöm inte spara!

6 Ge läsrätt – regionala aktörer
Det går att flytta över alla regionala aktörer i en viss region via ”grupper” som ligger överst i listan. Klicka på gruppen för att se vilka som ingår. Längre ner i listan kommer alla regioner igen – klicka på plustecknet för att exandera listan. Från denna lista kan man flytta över aktörerna i regionen en och en. Exempelvis om man bara vill ha med länsstyrelsen i en region.

7 Ge läsrätt – snabbval Det finns möjlighet att hämta utdelning av läsrätt från tidigare händelser, som en slags mall. Kan med fördel användas om man har tex årliga händelser där man lägger en ny händelse i början av året. Knappen ”Alla” gör det möjligt att snabbt flytta över alla aktörer i respektive flik till rutan för läsrätt. I detta exempel skulle vi ge alla regionala aktörer i Sverige (som är med i WIS) läsrätt, dvs alla länsstyrelser, kommuner, räddningstjänst, polis, med mera.

8 Exempel - regional händelse 1 (7)
Storfors kommun skapar en händelse. I samband med detta delar man ut till hela regionen, så övriga aktörer kan följa vad som händer. Följaktligen väljer man att flytta över hela gruppen ”Värmlands län”. Alla dessa aktörer kan nu läsa vad Storfors skriver i händelsen.

9 Exempel - regional händelse 2 (7)
När händelsen är skapad är Storfors enda deltagare som kan skriva i händelsen. Storfors har delat ut läsrätt till övriga aktörer i regionen, men dessa kan inte själva skriva noteringar. Deltar (kan skriva) Deltar ej Länsstyrelsen Karlstad Storfors Munkfors Arvika

10 Exempel - regional händelse 3 (7)
Munkfors kommun väljer att delta, exempelvis för att de aktivt hjälper Storfors, händelsen eskalerar och berör dem, eller liknande. En redaktör i Munkfors klickar på ”Delta”. I samband med detta delar även Munkfors ut läsrätt till hela regionen (antingen vid dialogen när man väljer delta, alternativt från Ändra händelsen i Arbetsvyn).

11 Exempel - regional händelse 4 (7)
Både Munkfors och Storfors deltar nu i händelsen. Alla aktörer i regionen kan läsa både Munkfors och Storfors noteringar. Deltar (kan skriva) Deltar ej Länsstyrelsen Karlstad Storfors Arvika Munkfors

12 Exempel - regional händelse 5 (7)
Om Munkfors kommun inte delar ut läsrätter (när deltagande begärs, alternativt via Ändra under Arbetsvyn), kommer Munkfors noteringar inte ses av andra aktörer! Det kan finnas anledningar till detta, men i stressade situationer kan det förstås vara enkelt att missa, även när man tänkt sig att dela!

13 Exempel - regional händelse 6 (7)
Resultat blir att Munkfors inte delar ut läsrätter till någon. Munkfors blir lite av en ensam ”ö” i händelsen - man kan se vad Storfors skriver och själva skriva noteringar, men ingen annan ser Munkfors noteringar. Deltar (kan skriva) Deltar ej Länsstyrelsen Karlstad Storfors Arvika Munkfors

14 Exempel - regional händelse 7 (7)
Matrisen på utdelning av läsrätt mellan deltagande aktörer finns under fliken Aktörer på respektive händelse. Där finns även snabblänkar för att ändra egen utdelning samt begära läsrätt från andra aktörer. I exemplet ovan delar ”vår aktör” MSB ut information till alla övriga deltagande aktörer (se egen utdelning). Ingen av de övriga aktörerna delar ut till oss/MSB (se läsrätt). (I detta fall rör det sig om en informationshändelse från MSBs sida, och är alltså avsiktligt.)


Ladda ner ppt "Fredrik Rask Verksamheten för Rakel och Ledningssystem"

Liknande presentationer


Google-annonser