Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

25 juni 2015Lotta Haglund & David Herron - Universitetsbiblioteket1 Varför tidskriftsklubb?  Bygga bro till forsknings- kulturen på KI  Öka insikt om.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "25 juni 2015Lotta Haglund & David Herron - Universitetsbiblioteket1 Varför tidskriftsklubb?  Bygga bro till forsknings- kulturen på KI  Öka insikt om."— Presentationens avskrift:

1 25 juni 2015Lotta Haglund & David Herron - Universitetsbiblioteket1 Varför tidskriftsklubb?  Bygga bro till forsknings- kulturen på KI  Öka insikt om forsknings- processen och forskningsmetoder  Hjälpa personalen med omvärlds- bevakning och analys

2 25 juni 2015Lotta Haglund & David Herron - Universitetsbiblioteket2 Huvudsyftet med tidskriftsklubben är att öka förmågan till kritiskt analytiskt tänkande

3 25 juni 2015Lotta Haglund & David Herron - Universitetsbiblioteket3 Det unika med KIBs tidskriftsklubb?  Deltagaraktiverande, och delat ansvar för resultatet  Strukturerat upplägg  Systematisk bakgrundsanalys

4 25 juni 2015Lotta Haglund & David Herron - Universitetsbiblioteket4 Systematisk bakgrundsanalys  Tidskriften  Kvalitetsaspekter kring författarskapet/en  Koppling till evidensbaserad praxis

5 25 juni 2015Lotta Haglund & David Herron - Universitetsbiblioteket5 De sex domänerna inom evidensbaserad praxis (för bibliotek)  Samlingar  Utbildning  Ledning  Marknadsföring  Informationstillgänglighet och informationssökning  Referensarbete

6 25 juni 2015Lotta Haglund & David Herron - Universitetsbiblioteket6 Crumley, E. & Koufogiannakis, D. – Developing evidence based- librarianship : practical steps for implementation. Health Information and Libraries Journal 2002;19(2):61-70

7 25 juni 2015Lotta Haglund & David Herron - Universitetsbiblioteket7 Hinder för kritiskt analytiskt tänkande  Avsaknad av kunskap om forskningsmetodik  Svårigheter att tolka figurer och diagram oberoende av texten  Avsaknad av kunskap om statistiska metoder och förståelse av statistisk signifikans

8 25 juni 2015Lotta Haglund & David Herron - Universitetsbiblioteket8 Slutsats  ”Satellit-tidskriftsklubbar”  Friare diskussioner  Fördjupat intresse för verksamheten  Lyfter blicken och ser helheten  Stärker den professionella identiteten

9 25 juni 2015Lotta Haglund & David Herron - Universitetsbiblioteket9 Genom tidskriftsklubben utvecklar vi  Förmågan att göra kritiska och självständiga bedömningar  Förmågan att söka och värdera kunskap på vetenskaplig nivå  Förmågan att följa kunskapsutvecklingen … alltså BIBLIOTEKARIENS INFORMATIONSKOMPETENS!

10 25 juni 2015Lotta Haglund & David Herron - Universitetsbiblioteket10 Haglund, Lotta & Herron, David – Tidskriftsklubben – en metod som utvecklar bibliotekariens förmåga till kritisk analytisk granskning. InfoTrend 2005;60(3):71-79


Ladda ner ppt "25 juni 2015Lotta Haglund & David Herron - Universitetsbiblioteket1 Varför tidskriftsklubb?  Bygga bro till forsknings- kulturen på KI  Öka insikt om."

Liknande presentationer


Google-annonser