Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Introduktion till Informationsvisualisering, del 2 Staffan Björk

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Introduktion till Informationsvisualisering, del 2 Staffan Björk"— Presentationens avskrift:

1 Introduktion till Informationsvisualisering, del 2 Staffan Björk staffanb@cs.chalmers.se

2 Tufte om PowerPoint

3 Tufte om Challenger katastrofen

4 Repetition: Vad är informationsvisualisering? The use of computer-supported, interactive, visual representations of abstract data to amplify cognition (Card, Mackinlay & Shneiderman)

5 Repetition: Kunskapskristallisering (Russell et al., 1993 i Card, Mackinlay, & Shneiderman, 1999) Uppgift Datasökning Struktursökning Strukturimplementering Problemlösning Beslut/Handling

6 Repetition: Hur kan informationsvisualisering förstärka kognition? Ökad resurser Förenkla sökning Förenkla upptäckten av mönster Perceptuell slutledning Perceptuell övervakning Manipulerbart medium (Card, Mackinlay & Shneiderman, 1999)

7 Repetition: Begrepp från Envisioning Information Escaping Flaland  Bara 2(+1) dimensioner för att visa all information Chartjunk Micro/Macro Readings Layering & Separation  1 + 1 = 3 + =

8 Begrepp från Envisioning Information – Small Multiples Uppmuntrar och förenklar visuella jämförelser  Förändringar av data  Skillnader mellan olika objekt  Valmöjligheter Konsistens i formgivningen  Naturligt fokus på skillnaderna i informationen  Undvika fokus på förändringarna i presentation  Spatial uppdelning istället för temporal

9 Diverse Tekniker Grafiska fisheye system, zoomable user interfaces, hyperboliska geometrier, flip zooming, treemaps

10 Diverse Tekniker – Grafiska Fisheye System För mer information se: Nonlinear Magnification InfoCenter http://www.cs.indiana.edu/~tkeahey/research/nlm/nlm.html

11 Diverse Tekniker – Grafiska Fisheye System Expansion av Furnas idéer till 2- dimensionella grafiska representationer Realisering möjlig på flera olika nivåer  Selektionsnivå  Utplaceringsnivå  Grafisk nivå

12 Diverse Tekniker – Grafiska Fisheye System

13 Diverse Tekniker – Zoomable User Interfaces För mer information se: www.cs.umd.edu/hcil/jazz/learn/padtour/

14 Zoomable User Interfaces – Grundidé Låt användare få mer arbetsyta genom att kunna zooma in och ut ur en presentation Utmaningar  Navigering  Överblick Pad++, Bederson, B.B., & Hollan, D.,1994

15 Zoomable User Interfaces – Exempel

16 Zoomable User Interfaces – Tekniker Portaler  Grafisk genväg till annat område  Stödja navigation  Stödja överblick  Manipulerbara objekt

17 Zoomable User Interfaces – Tekniker Magiska Linser  Flyttbar genomskinliga objekt  Förändrar utseendet av objekt under dem Toolglass and Magic Lenses. Bier, E., et al., 1993

18 Zoomable User Interfaces – Tekniker ”Klibbiga objekt”  Objekt som inte följer naturlagarna som andra objekt följer  Används t.ex. som menyer och för överblick Semantisk Zoomning  Ändrar typen av information som visas beroende på tillgängligt utrymme

19 Zoomable User Interfaces – Tekniker

20 Diverse Tekniker – Hyperboliska Geometrier För kommersiell version se: www.inxight.com Demo: www.inxight.com/map/

21 Diverse Tekniker – Hyperboliska Geometrier Grundidé  Låt ytan i en presentation motsvara en hyperbolisk geometri istället för en euklidisk  Längdenheten blir mindre ju längre från centrum man är Utmaning  Hyperboliska geometrier tillåter att vinklar eller positioner är konstanta vid förflyttning av fokus men inte båda…

22 Diverse Tekniker – Hyperboliska Geometrier InXight, 2003.

23 Diverse Tekniker – Flip Zooming För mer information se: www.playresearch.com

24 Diverse Tekniker – Flip Zooming Grundidé  Uppdelning av information i separata delar  Låt användaren välja ett fokusobjekt som ges mer utrymme och centreras  Bibehåll normal läsordning Vänster till höger Uppifrån och ned Flip Zooming, Björk, S., 2000.

25 Diverse Tekniker – Flip Zooming

26 Diverse Tekniker – Treemaps För mer information se: http://www.cs.umd.edu/hcil/treemap

27 Diverse Tekniker – Treemaps Grundidé  Visa hierarkiska strukturer genom att placera undernoder innuti noder

28 Diverse Tekniker – Treemaps

29 Slut Och nu till praktiska detaljer …


Ladda ner ppt "Introduktion till Informationsvisualisering, del 2 Staffan Björk"

Liknande presentationer


Google-annonser