Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Teknik och konstarten i symbiotiskt förhållande: Tekniken fylls med innehåll Tekniken en förutsättning för filmen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Teknik och konstarten i symbiotiskt förhållande: Tekniken fylls med innehåll Tekniken en förutsättning för filmen."— Presentationens avskrift:

1 Teknik och konstarten i symbiotiskt förhållande: Tekniken fylls med innehåll Tekniken en förutsättning för filmen

2 Den tidiga filmen  Fokus på rörelsen, kameran stilla i början  Svag dramaturgi  Synkronisering av ljud och bild ett problem  Handkolorering och tintning av vissa passager eller detaljer  Specialeffekter föds tidigt

3 Centrala begrepp  Genre-n-r: stilart, t. ex. drama, komedi  Dramaturgi: läran om berättelsens struktur, hur den utspelar sig  Schablon-en-er: mall eller mönster  Berättarplan: hur handlingen berättas  Handlingsplan: den skapade verkligheten och intrigen (plotten)  Karaktär: personer eller djur/varelse/figur  Rekvisita: dekor, möbler, föremål

4 Centrala begrepp  Pitch: Mycket förenklad skriftlig version av hela filmberättelsen, tydliggöra huvudkonflikten  Pitcha: levandegöra/sälja in en filmberättelse muntligt  Synopsis: kortfattad resumé av filmberättelsen (novell-manusskiss)  Grovmanus: första manus, ej för detaljerat  Storyboard: tecknat bildmanus där bildkomposition och kameravinklar framgår

5 Synopsis  Presentation av filmidé i kortfattad form  Kan skrivas i novellform  Titel, längd, målgrupp, genre ska ingå  Handlingsplan, berättarplan och karaktärer bör presenteras  Innehåll och karaktärer kan förklaras/beskrivas (t. ex. psykologiskt)  Miljön bör framgå/beskrivas  Dramaturgi-hur är berättelsen utformad  Syfte-budskap-huvudkonflikt

6 Manus Två manustyper: 1. Amerikansk manustyp med en enda spalt där ljud, dialog, scenbeskrivningar beskrivs växelvis 2. Tvåspaltmanus (ovanligare) vänster- och högerspalt där dialogen skrivs i högerspalten och miljöer, scener etc. i vänster. Utgår ofta från scenindelning, med rubrik och numrering.

7 Manus Scenrubrik med exteriör (EXT) för ute eller interiör (INT) för inne samt PLATS och Tid: DAG, NATT, MORGON, etc. Växlar mellan scenbeskrivning, dialog, ljudeffekter och ev. musik Manus ej samma sak som kameraanvisning eller annan detaljerad teknisk anvisning. I manussida, ca. 1 minut film grundregel

8 Filmens centrala uttrycksmedel 1. Kamerarörelser: tiltning (vertikalt) Panorering (horisontellt) Zoomning (avståndsreglering optiskt) Åkning (sidledes eller mot/från objekt) Kamerainställningar: totalbild, helbild, halvbild, närbild, extrem närbild Bildvinklar: grodperspektiv och fågelperspektiv

9 Filmens centrala uttrycksmedel 2. Klippning: Parallellhandling: skiftar mellan olika handlingar som äger rum samtidigt Crosscutting-korsklippning: skiftar snabbt mellan olika bildvinklar/scener

10 Filmens centrala uttrycksmedel 3. Ljud: Ljudeffekter 4. Ljus

11 Genomtänkt film Kamerarörelser, klippning, ljud och ljus optisk axel Bildkomposition och positioner Scen för inspelning Rekvisita Schabloner och symbolik Manus-dramaturgi

12 Inför synopsis och manus  Målgrupp  Syfte/budskap  Miljö-karaktärer  Hur ska det berättas?  Tittarens upplevelser (känna, tänka, göra) Filmens centrala uttrycksmedel kan understöjda det ni vill uppnå


Ladda ner ppt "Teknik och konstarten i symbiotiskt förhållande: Tekniken fylls med innehåll Tekniken en förutsättning för filmen."

Liknande presentationer


Google-annonser