Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

KULDA styrgrupp Stockholm 2010-05-17. Verksamhet - 12 mån.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "KULDA styrgrupp Stockholm 2010-05-17. Verksamhet - 12 mån."— Presentationens avskrift:

1 KULDA styrgrupp Stockholm 2010-05-17

2 Verksamhet - 12 mån

3 Ny KULDA-webb Ny webb klar våren 2010 – Överflyttning till Kulturplattformen och Episerver. Ompekning pågår. Ny design med Samlad information om varje tjänst RSS-flöde Kommentarmöjlighet Enkäter Mer Marknadsföringsmaterial, jämförelser, instruktionsfilmer. Best practice från biblioteken. Tillgänglighetsinformation (på gång).

4 Möten och visningar BHS: Digital library management 15 okt. Örebro/ Västmanland: Nätverksträff medie- och fjärrlåneansvariga 3 mars Adobe-möte: Sydost Information om nya KULDA-webben

5 Nya avtal 2009 EBSCO-paketet 3 databaser: Literary Reference Center / Literary Reference Center PLUS, Science Reference Center samt Biography Reference Center CREDO Reference 400 referens- och uppslagsverk i onlineformat. Arkiv Digital: AD OnLine: Släktforskning GALE: Global Issues in Contex: Omvärldsbevakning

6 Avslutade avtal 2009 BTJ Inköpsvägledning - Sista beställningsdag via KULDA var 30/9 2009

7 Databastester Testade tjänster: CREDO, GALE: Global Issues in Context, Thomson Reuters Rättsdatabaser EBSCO: Reference-paketet, ProQuest: ZAFARI, EBSCO: Gymnasie-databaser, Grove Art och Grove Music Online

8 Avtalsdiskussioner våren 2010 Thomson Reuters Rättsdatabaser Diskussion: ProQuest: SAFARI- select Ev: Samtal inledda: ProQuest -paket Ev: Förlag ETT Ev. Landguiden

9 Urvalet av databaser Avtalen inriktar sig främst på sådana tjänster som riktar sig direkt till bibliotekens användare Åtkomsten bör ske främst via bibliotekens publika datorer (Walk-in-use) eller via webben. (Remote access

10 Arbetsgrupper kring tjänsterna KULDAS Testgrupp- utvärderar föreslagna tjänster via enkäter. Medlemmarna består av frivilliga testare från folk- och skolbibliotek Marknadsföringsgrupp: Medlemmar från länsgruppen. Dialog med Tillgänglighetskonsulenterna om KULDA:s databaser

11 KULDA:s utbud

12 KULDAS utbud: innehåll Nyhets- informations- och artikel-databaser: EBSCO, GALE, IPS, Mediearkivet, LPD politiken.se Strömmande eller nedladdningsbara medier: Elib, Naxos, Musikwebb Digitala böcker med plustjänster: Credo, Elib, LPD ”Specialämnen”: Genline, AD Online, Alex, Global Grant, Zeteo

13 Ämnesfördelning Huvudsakligen inom avd. B, G, H, L, Qe, U, Y, Ä Övervikt på engelska tjänster men svensk övervikt i antal abonnemang

14 KULDA:s utbud: framtiden Fler tjänster Likartade (konkurrerande) tjänster Förlängda teckningsperioder på abonnemangen – (Pro rata- abonnemang) Portaltänkande ”Bibliotek24” Abonnemangspaket?

15 Avtalsformer

16 Förutsättningar: KULDA-kontoret har inga egna pengar för köp av abonnemang KULDA-kontoret skriver endast avtal kring pris- och beställningsvillkor för olika e-tjänster. Ett dåligt avtal drabbar därför både köpare och säljare.

17 KULDA:s avtalsmodeller 1 Obegränsat antal samtidiga användare – baseras oftast på antal invånare Fast antal samtidiga användare – baseras oftast på ett antal licenser Pris per nedladdning – baseras oftast på inköpta potter eller på redovisad förbrukning

18 KULDA:s avtalsmodeller 2 Länsavtal: Krav på att hela eller delar av län deltar – (under avveckling) Hängavtal: Främst skolor – Förutsätter grundavtal (Problematiska - avvecklas?) Enskilda kommun- och skol- biblioteksavtal Mängd- och samordningsrabatter ”Pro rata-abonnemang”

19 Problematik Länsmodellen fungerar inte längre Behov av större valfrihet Många enskilda avtal innebär dyrare avtal Rabattsystemen/ KULDA-stegarna behövs men innebär mer administration Vem administrerar? (Fakturamottagare)

20 Frågeställning: Vem kan/vill vara huvudman och fakturamottagare för ett avtal? Ett läns-regionbibliotek Ett kommunbibliotek Konsortier av län eller kommuner? KULDA

21 Marknadsföring och integrering

22 Marknadsföring - integrering? Marknadsföring hur då? – Centrala projekt och/eller lokalt i verksamheten? Är tjänsterna rätt integrerade i bibliotekens tanke- och arbetssätt? Hur går vi vidare?

23 Exempel och förslag: Ex. Krav på motprestation från biblioteken vid länssponsring av databaser VG? Twinning kring databaser (Sörmland) Nytt projekt? - Berättelser Nätverk / NING för intresserade förmedlare?

24 Tillgänglighet

25 Bakgrund Ny KULDA-webb med mer information på gång. Tillgänglighetsaspekten på KULDA- avtalen diskuterades vid IT- konsulenternas möte i Uppsala Leverantörerna tillfrågades + tillgänglighetstester gjordes under våren

26 Dagsläget: EBSCO, GALE, CREDO: Inga problem Svenska tjänster: Överlag ganska dålig tillgänglighet (Örjan testat). Främst navigeringsproblem + formatet tillåter inte talsyntes. De svenska tjänsterna är de attraktivaste

27 Förslag: KULDA tar med tillgänglighetsfrågan när nya avtal sluts KULDA tillhandahåller tillgänglighets- information om tjänsterna. Varje bibliotek avgör tillgänglighetsaspektens relevans för de tjänster de abonnerar på.

28 Övrigt

29 Enkät över kommun-bibliotekens nättjänster 2009 Utförd hösten 2009 178 svar Samarbete med Bibliotek24 Svar via enkät (Surveymonkey) Resultatet på KULDA- webben under

30 10 bästa i enkäten 2009 Alex Ja: 107 / Ja, med remote access: 58 Artikelsök Ja: 127 / Ja, med remote access: 8 EBSCO MFE/P Ja: 20 / Ja, med remote access: 99 Novelist Ja: 11 / Ja, med remote access: 75 ELIb Ja: 12 / Ja, med remote access: 113 Genline Ja: 160 / Ja, med remote access: 0 Landguiden Ja: 129 / Ja, med remote access: 9 Mediearkivet Ja: 106 / Ja, med remote access: 29 NE Ja: 138 / Ja, med remote access: 7 Press Text: Ja: 113 / Ja, med remote access: 5 Global Grant: Ja 168 / Ja, med remote access: 135

31 Övriga enkäter Utvärdering av KULDA-webben (KULDAs länsgrupp samt Testgruppen) Vad kallas en databas? (Öppen på KULDA- webben)

32 Frågor? www.kulda.se


Ladda ner ppt "KULDA styrgrupp Stockholm 2010-05-17. Verksamhet - 12 mån."

Liknande presentationer


Google-annonser