Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 IKT-stöd på bibliotek Birgitta Hellman Magnusson.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 IKT-stöd på bibliotek Birgitta Hellman Magnusson."— Presentationens avskrift:

1 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 IKT-stöd på bibliotek Birgitta Hellman Magnusson

2 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Uppdrag från Östsam 2007-2008 •Länsbibliotek Östergötland ska verka för att det skapas en samsyn på regional och kommunal nivå vad avser det kommunala bibliotekets behov av IKT-stöd och en plan för hur dessa behov ska tillgodoses. •IKT=informations- och kommunikationsteknologi

3 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Målet •Att alla östgötar ska kunna ta del av det moderna e-bibliotekets service, såväl på det ”fysiska” biblioteket som från andra platser via Internet.

4 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Bakgrund •Datorisering, Internet och nya digitala medier har revolutionerat arbetet på folkbiblioteken. •Enligt bibliotekslagen ska folkbiblioteken verka för att databaserad information görs tillgängliga för alla medborgare.

5 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Varför IKT-stöd? •Idag är biblioteken beroende av en fungerande kommunal IT-infrastruktur och bra IKT-stöd för att kunna fullgöra sin uppgift att tillhandahålla digitala medier och Internet-baserade informationsresurser till medborgarna.

6 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Inriktningsmål för bibliotek •Biblioteken skall ge samhällsorientering, förmedla information och kunskap samt tillhandahålla förströelse. •Stadsbiblioteket skall marknadsföras som allmänhetens informationscentrum med god IKT- utveckling i kommunen. (Information - och kommunikationsteknik) •Inriktningsmål för Strömstads bibliotek (Tagna i Kf 2005-04-28)

7 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Vad är ett bibliotek?

8 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Ett rum med böcker, eller…?

9 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Välkommen till Ydre bibliotek •Ydre kommun: 3 900 inv.

10 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Mer än böcker… •Dagspress & tidskrifter •Ljudböcker på cd och online •Digitala talböcker •CD-musik •DVD-filmer •Internet •Databaser •Digitala tidningar •E-böcker

11 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Ny teknik förändrar det lilla biblioteket i Ydre •Det har gått fort… •Kortkatalogen kvar länge •Ett av de sista biblioteken i landet som datoriserades (2001-2003) •Samtidigt lades bibliotekets katalog ut på Internet (2003) •Nu finns alla östgötabiblioteken på nätet

12 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Museiföremål!

13 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Ydres katalog på nätet •Invigdes med högtidliga tal, bandklippning och saftkalas i oktober 2003 •Händelsen slogs upp stort i lokalpressen

14 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Ökad tillgänglighet •Nu kan Ydreborna se vad som finns på det egna biblioteket •De kan också se vad som finns på alla andra bibliotek i Östergötland och i Sverige •De kan söka lika ”stort” som på ett stort bibliotek •Ja, hela världens mediautbud har faktiskt blivit tillgängligt från Ydre

15 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 IT-utveckling av bibliotek i Östergötland •Treårigt projekt under åren 2000 – 2003 •Länsbibliotek Östergötland projektägare •EU-medel (Mål 2) till Ydre, Boxholm, Ödeshög, Kinda, Valdemarsvik

16 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 EU-medel till datorisering •Ydre bibliotek datoriserades och lade ut sin katalog på nätet som en del av projektet •Enda biblioteket i landet som fått EU- medel till sin datorisering…

17 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Bibliotekshemsidor •Lokalt anpassade hemsidor •Pedagogiskt verktyg på biblioteket •Stöd för personalen, lära sig använda bibliotekens nättjänster •Hjälp till självhjälp till låntagarna •Tillgång till bibliotekens e-tjänster även när biblioteket är stängt

18 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Bibliotekets hemsida klar 2003

19 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Projektet handlade också om… •Inköp av fler publika internetdatorer på biblioteken (3-6 per bibliotek) •Abonnemang på databaser & nättjänster (artikel-databaser, elektroniska uppslagsverk, faktadatabaser) •Visning av hemsidan för olika målgrupper med hjälp av dataprojektor och storskärm

20 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Varför nättjänster på folkbibliotek? •Information finns inte bara i böcker •Ger alla fri tillgång till information som lagras i dyra databaser •Utökar det ”lilla” bibliotekets mediautbud •Fler vuxen- och distansstuderande på folkbiblioteket ställer krav på moderna medier och digitala tjänster

21 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Mer innehåll i NE online… •NE online, all text och nästan alla bilder från bokversionen, därutöver utbyggd med ett stort antal ljudillustrationer, videosekvenser och animationer. Dagliga uppdateringarNE online

22 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Glesbygdsverkets kartläggning av lärcentra 2004 ”Folkbiblioteken ligger väldigt nära till hands att nyttjas av de distansstuderande. Men nättjänsterna vid folkbiblioteken behöver användas bättre och fortsätta att utvecklas…” ”I synnerhet för gles- och landsbygds-befolkningen måste tillgången till bibliotekarietjänster via nätet med ingång till forskningsartiklar och databaser bli bättre…” ”En nyckelfråga är faktiskt att förbättra folkbibliotekens hemsidor, där skulle det behövas samarbete mellan olika aktörer; lokalt, regionalt och nationellt.”

23 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Nättjänster & databaser är nya medier på folkbiblioteken •2001: Kulda Sverige bildas för att upphandla licensdatabaser för folkbibliotek •2004: Ett tiotal databaser anses utgöra ett basbestånd som borde finnas på alla folkbibliotek (artikeldatabaser, digitala uppslagsverk, faktadatabaser)

24 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Databaser syns inte i hyllorna…

25 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Därför behövs bra internetdatorer på biblioteket! •Söka i databaser •Informationssökning •Vuxenstudier •Läxhjälp & skolarbete •Släktforskning •Ladda ner e-medier •Lyssna på tal och ljud •Surfa, e-post, chatt •Lärplattformar

26 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Unikt IP-nummer •Det ska vara enkelt att använda databaserna •Inga lösenord •Direktinloggning via IP-nummer för att slippa logga in med lösenord •Åtkomst från alla datorer •Viktigt att även filialerna får tillgång till IP- inloggning.

27 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Bredband till alla bibliotek •Hög kapacitet •Bredband till alla filialer •Snabb kommunikation med katalogservern

28 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Trådlösa nätverk på bibliotek •Låntagarna loggar in med egna bärbara datorer •För att möta efterfrågan på studieplatser på biblioteket •Ökar tillgången till bibliotekets elektroniska material •Lika stort behov på små som stora bibliotek

29 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Framtiden är nu! •Boken förändras, snabbt! •Information som förr fanns i tryckt form ersätts nu av digitala medier •Nya nättjänster utvecklas i rask takt •Ökad tillgång till medborgartjänster på nätet

30 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Vad är en bok? •Länge var det bara en pappersbok

31 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Ny teknik förändrar boken •90-talet: Kassettböcker, Bok och band •Slutet av 90-talet: Talböcker på cd-rom (Daisy) •2001-2003: Ljudböcker på cd •2003: E-böcker •2005: E-ljudböcker som strömmande fil •2005: E-ljudböcker med ljud och text •2006: Nedladdningsbara Daisy-böcker •2006: Mp3-böcker (ljudböcker i mp3-format)

32 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Ljudboken (cd-boken) har slagit igenom stort •Under senare år har marknaden för cd-ljudböcker formligen exploderat •I dag är det mycket populärt att låna cd-böcker på biblioteket •Många pendlare i Ydre som lyssnar på cd-böcker i bilen

33 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Daisy ger nya möjligheter för läshandikappade •Daisyböcker är talböcker inlästa på cd-rom •Rymmer mycket mer än cd-skivor •Sagan om Ringen = 20 x 3 cd-skivor = 60 cd-skivor •Allt ryms på en cd-rom-skiva

34 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Nedladdning av talböcker •2006: Alla bibliotek i länet har fått regeringens tillstånd att ladda ner daisyböcker från Tpb:s digitala arkiv •Ydre bibliotek har utökat sitt utbud med 30 000 digitala talböcker!

35 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Ny teknik ökar tillgängligheten till anpassade medier •Alla östgötar med läshandikapp har tillgång till det nationella digitala talboksbiblioteket. •Nedladdning ställer dock krav på att bibliotek och filialer har bra bredband och tillgång till den tekniska utrustning som krävs.

36 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Vem trodde på e-boken för några år sedan? •Låna e-böcker som laddas ned till datorn, handdator eller mobiltelefon •Lyssna på ljudböcker online •E-ljudböcker med både text och ljud •E-språkkurser med ljud och pdf-häften

37 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007

38 Länsabonnemang på e-böcker •Ger även Ydreborna tillgång till e-böcker •Samordnas via Kulda och länsbiblioteket •Billigare för de mindre biblioteken •Små bibliotek ”vågar” inte prova själva

39 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Och nu kommer den mobila mp3- boken…

40 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 ”Utlåningsstationer” •Man kan inte (ännu) ladda hem mp3- böcker från nätet •”Utlåningsstationer” på biblioteket •Skövde bibliotek fick många nya låntagare när de införde mp3-böcker får något år sedan

41 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 E-tidskrifter ökar utbudet på små bibliotek •Alla östgötabibliotek abonnerar på Databasen EBSCO •Innehåller ca 1200 engelsk- språkiga tidskrifter i fulltext och refererenser till många fler. •Newsweek, National Geographic, Rolling Stone, Sports Illustrated…

42 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Länsabonnemang på Genline •Ger alla östgötar som är intresserade av släktforskning tillgång till digitaliserade kyrkoböcker från hela landet

43 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Allmänheten vill ha 24h-bibblan •Ökar tillgängligheten till bibliotekets tjänster •Öppet när ”fysiska” biblioteket är stäng •Självbetjäning (låna om, reservera, beställa) •Använda olika databaser •Läsa artiklar i fulltext •Låna e-böcker •Lyssna på ljudböcker online •Läsa e-tidskrifter i fulltext •Fråga jourhavande bibliotekarie

44 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 En ny tid har börjat… •Lilla Ydre bibliotek har förvandlats till ett modernt IT-bibliotek •Med hjälp av ny teknik (internet), nya IT-medier och nättjänster har det lilla biblioteket fått ett större utbud •Ydreborna har fått ett bibliotek som svarar upp mot nya behov i dagens kunskapssamhälle

45 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Ydre bibliotek mitt i byn… … har kopplat upp sig mot världen

46 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Hinder i vägen…

47 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Vanliga problem! •Biblioteket har svårt att få förståelse för sina IKT-behov •Problemen tas inte på allvar •Pratar olika språk •”Går inte att lösa på grund av IT- säkerheten”

48 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Vanliga problem! •Datastrul •Omoderna datorer •Serverproblem •Får inte öppna portar i brandväggen •Får inga unika IP-nummer •Får inte ladda ner programvaror till publika datorer •Får inte förfoga över en egen hemsida

49 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Behöver er hjälp!

50 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Visa på goda exempel! •Öka förståelsen för bibliotekens IKT-behov •Visa på goda exempel i kommunerna •Inspirera varandra •Checklista på basnivå •Plan för hur bibliotekens IKT-behov kan tillgodoses

51 Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 Tack för att ni lyssnade! •Birgitta Hellman Magnusson •Länsbibliotek Östergötland •Tel: 013-25 56 64 •E-post: birgitta.hellman@ostsam.sebirgitta.hellman@ostsam.se


Ladda ner ppt "Birgitta Hellman Magnusson, Länsbibliotek Östergötland, 2007 IKT-stöd på bibliotek Birgitta Hellman Magnusson."

Liknande presentationer


Google-annonser