Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Fysikaliska arbetsmiljöfaktorer

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Fysikaliska arbetsmiljöfaktorer"— Presentationens avskrift:

1 Fysikaliska arbetsmiljöfaktorer
Termiskt klimat ”Strålning” Buller Vibrationer Belysning

2

3 Belysning är viktigare än man tror
Egentligen bör man tala om synergonomi Ergonomi- syftar till att anpassa arbetet till människan (internationell betydelse) Vi talar om t ex belastningsergonomi och synergonomi

4

5 Effekter av dålig synergonomi
Vi spänner oss omedvetet för att uppfatta det vi skall. Vi blir då trötta, inte bara i ögonen (retning, tårflöde), och får lätt huvudvärk. Vi blir irriterade och får svårt att koncenterera oss. Allt detta leder till att arbetsprestationen försämras. För att se kanske vi tvingas att inta en onaturlig arbetsställning, som kan ge besvär från rygg, nacke, muskler och leder. Belastningsskador är ett av de vanligaste resultaten av dålig belysning. Risken för olycksfall ökar både genom trötthet och genom att vi helt enkelt inte ser faran i tid.

6 Det är inte alltid lätt att avgöra när synergonomin är dålig
Belysningsstyrka Ljushetsfördelning/kontraster Bländfritt Ljusriktning och skuggbildning Ljusfärg och färgåtergivning

7 Rekommenderade belysningsstyrkor (översikt från Ljuskultur)

8

9 Kontrastbländning Luminansförhållanden max 9:3:1 inifrån och ut.
Ögat dras till det ljusaste; därför jobbigt med ljust omfält Kontrastbländning

10 Viktiga faktorer, t ex vid dator
Synavstånd; ackommodation jobbig Direktbländning Reflexbländning Kontrastbländning (Adaptionsbländning) Kontrast och skärpa på skärmen viktig; direkt ljus på skärmen försämrar

11 Åldersförändringar Ålderssynthet: Linsen blir stelare, och närgränsen för seendet förlängs snabbt i medelåldern. Både ackommodationen och adaptionen blir långsammare. Ögats ljusbehov ökar, bl a därför att receptorerna minskar i antal och fungerar sämre, samt att ögats vävnader blir mindre genomskinliga. Grumlingar i ögats optiska system gör även att känsligheten för bländning ökar på grund av ökad ljusspridning. Färgseendet kan försämras genom att linsen gulnar och tapparnas funktion försämras

12 Placering av allmänbelysningaens lampor
Takarmaturen ofta planerad utan att hyresgästens verksamhet är ens känd. Därför sitter lamporna så att man får specificerad belysningsstyrka i ett omöblerat rum Placeringen kan då vara helt olämplig m a p reflexer, bländning etc i den aktuella verksamheten


Ladda ner ppt "Fysikaliska arbetsmiljöfaktorer"

Liknande presentationer


Google-annonser