Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

M ORFOLOGI – HUR ORD BÖJS OCH BILDAS Morfem : minsta betydelsebärande enheten i ett språk Eleven kan översiktligt (C: med viss precision, A: med god precision)

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "M ORFOLOGI – HUR ORD BÖJS OCH BILDAS Morfem : minsta betydelsebärande enheten i ett språk Eleven kan översiktligt (C: med viss precision, A: med god precision)"— Presentationens avskrift:

1 M ORFOLOGI – HUR ORD BÖJS OCH BILDAS Morfem : minsta betydelsebärande enheten i ett språk Eleven kan översiktligt (C: med viss precision, A: med god precision) utifrån språkexempel redogöra för hur olika typer av satser, fraser och ord i svenska språket är uppbyggda och samspelar med varandra i grammatiken.

2 T ERMER NI SKA KUNNA : Rotmorfem Böjningsmorfem Fogemorfem Avledningsmorfem : Prefix – suffix (Ordbildning: att bilda nya ord:) Avledning Sammansättning (Förkortning: långa ord förkortas)

3 R OTMORFEM Innehåller ordets betydelse Är självständiga ord Exempel: idrotts-dags-schema Kan vara avkortat: bevakning Rotmorfem: vak (av vaka)

4 B ÖJNINGSMORFEM Läggs till rotmorfemen för att böja ordet i olika grammatiska former, till exempel singular och plural (en eller flera), bestämd form, olika tidsformer av verb (tempus)… Exempel: klass och hoppa – klasser, klassen – klasserna, hoppa – hoppade - hoppat

5 F OGEMORFEM : Sätter ihop ( fogar ihop) ord med varandra) -s, eller äldre -u, -e, -o Exempel: andrahandskontrakt, falukorv, bindestreck, hälsodagar

6 A VLEDNINGSMORFEM ( BILDA NYA ORD ) Prefix – suffix : Bildar nya ord tillsammans med rotmorfem. Prefix står före ordet, suffix efter, Till exempel -a, o-, be-, -ning Bilda nya ord på det sättet med: Blyg, betala, hopp, svara

7 O RDBILDNING : AVLEDNING OCH SAMMANSÄTTNING De olika sätt vi bildar nya ord på. Två olika sätt att bilda nya ord: Avledning … genom att lägga till prefix och suffix. Med prefix : ordets grundbetydelse ändras: lyckad – miss lyckad. Inhemska prefix: t ex o-, utländska, t ex ex- (exfru) Med suffix : ordet hamnar ofta i en ny ordklass. Lycka – lyck lig (substantiv blir adjektiv. Se exempel i läroboken sid 459)

8 ( FORTSÄTTNING ORDBILDING ) Ordbildning kan också ske genom sammansättning: Sammansättning : Rotmorfem, alltså självständiga ord, sätts samman Exempel: fotboll, eftersläpp (Annan ordbildning: Förkortning, när långa ord förkortas)

9 Rotmorfem: Innehåller ordets betydelse Är självständiga ord Böjningsmorfem : läggs till rotmorfemen för att böja ordet i olika former, till exempel singular och plural (en eller flera), bestämd form, olika tidsformer av verb (tempus) Fogemorfem : Sätter ihop (fogar ihop ord med varandra) -s, eller äldre -u, -e, -0 Avledningsmorfem : Prefix – suffix : Bildar nya ord med rotmorfem. Prefix står före ordet, suffix efter, Till exempel -a, o-, be-, -ning Ordbildning: de olika sätt vi bildar nya ord på Avledning : genom att lägga till prefix och suffix. Prefix: ordets grundbetydelse ändras fin – o fin. Inhemska: t ex o-, utländska, t ex ex-. Suffix: ordet hamnar ofta i en ny ordklass. Fin – fin het (se exempel i läroboken sid 459) Sammansättning : Rotmorfem, alltså självständiga ord, sätts samman (fotboll) (Förkortning: långa ord förkortas)


Ladda ner ppt "M ORFOLOGI – HUR ORD BÖJS OCH BILDAS Morfem : minsta betydelsebärande enheten i ett språk Eleven kan översiktligt (C: med viss precision, A: med god precision)"

Liknande presentationer


Google-annonser