Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

O – VANLIG MISS – TÄNKA SAM – ARBETA Luncha och lär!

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "O – VANLIG MISS – TÄNKA SAM – ARBETA Luncha och lär!"— Presentationens avskrift:

1 O – VANLIG MISS – TÄNKA SAM – ARBETA Luncha och lär!

2 Varför har vi avledningar? I svenskan har vi två olika sätt att bilda nya ord på: 1. Sammansättningarbil+kö= bilkö 2. Avledningarbil+ist= bilist

3 Vad är avledning? En avledning kan innebära att ett ord byter från en ordklass till en annan. Ex. intresse – intressera – intressant En avledning är ett förled (prefix), en ändelse (suffix), eller både och. prefixrotsuffix otacksam misstänksam ogästvänlig

4 Suffix som bildar substantiv: Suffix för en person som är något: - are, -ast, -ing, -ning, -is Suffix för en person som gör något: -are, -ande, -ende, -ist, -and, -ant, -or, -ör, -är, -när, -ent Lär-are studer-ande cykl-ist doktor-and mass-ör motion-är rese-när dirig-ent bäst-is göteborg-are skån-ing fant-ast

5 ÖVNING Någon som… kör bil sitter i kassan är från Småland är bästa kompis producerar målar tavlor …är en: bilist kassör smålänning bästis producent konstnär

6 Suffix som bildar substantiv: Suffix som beskriver något som sker/händer: -ande, -ende, -an, -nad, -tion, -else, -ing, -ning Suffix som beskriver en egenskap/en status/ett tillstånd: -het, -dom, -skap, -itet, -ism, -lek sak-nad skap-else motiva-tion befordr-an inskol-ning sak-nad skap-else motiva-tion befordr-an inskol-ning trött-het ung-dom medborgar-skap gravid-itet tjock-lek

7 ÖVNING Att…(verb) jämföra sakna demonstrera vara kär löpa skapa promenera stor Är en …(substantiv) jämförelse saknad demonstration kärlek löpning skapelse promenad storlek

8 Suffix som bildar verb -a -era -ficera, -fiera, -isera -na (Något i förändring) motionera demonstrera motionera demonstrera låsa tejpa googla bila snåla tvätta låsa tejpa googla bila snåla tvätta legalisera synkronisera kvalificera exemplifiera legalisera synkronisera kvalificera exemplifiera gulna blekna vattna drunkna stelna svalna tystna

9 Suffix som bildar adjektiv & adverb Adjektiv: -(l)ig, -sam, -aktig, -iv, - bar -abel, -isk, -ad Adverb: -ligen, -stans, -an, -om orolig tveksam pojkaktig aktiv riskabel Rebellisk förvånad orolig tveksam pojkaktig aktiv riskabel Rebellisk förvånad troligen ingenstans troligen ingenstans

10 Prefix Betonade prefix: Be-beskära För-förarbete Av-avboka Sam-samtycka Åter-återvinna Över-översätta Anti-antivåld Pro-proliberal Re-repetera Nekande prefix: O- onaturlig Miss-misstänka Van-vansköta In-inofficiell Im-impopulär Irr-irreguljär Ill-illegal Dis-distrahera De(s)-desorienterad

11 NÄSTA VECKA BLIR DET PARTIKELVERB! Tack för idag!


Ladda ner ppt "O – VANLIG MISS – TÄNKA SAM – ARBETA Luncha och lär!"

Liknande presentationer


Google-annonser