Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Buddhismen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Buddhismen."— Presentationens avskrift:

1 Buddhismen

2 Tillkomst Buddhismen växte fram i norra Indien för ungefär eller år sedan. Då vandrade buddhan Siddharta Gautama och andra heliga män runt och berättade om läran.

3 Den upplyste buddha är ett ord för en person som blivit upplyst och därmed befriad från att återfödas. Det finns flera berättelser om hans liv. Till exempel om hur han fick se fyra tecken på lidande, vilket fick honom att lämna sitt liv som prins. Han blev upplyst och förstod allt när han mediterade under ett bodhiträd.

4 Tro och Lära Man brukar sammanfatta läran i de fyra ädla sanningarna:
1. Allt är lidande. Det innebär att man ständigt återföds.Återfödelsens kretslopp kallas samsara. 2. Lidandet beror på livstörsten. Livstörst innebär att man vill fortsätta leva, att människans begär binder henne vid tingen. 3. Lidandet kan upphöra. Man kan släcka livstörsten genom upplysning, som i sin tur leder till nirvana. Nirvana är det totala utslocknandet då man inte längre existerar, då allt är stilla. 4. Det finns en väg som leder till nirvana. Man kan göra slut på livstörsten och nå nirvana genom att följa den åttafaldiga vägen:

5 Vägen 1. Rätt insikt – förstå lidandet och orsaken till det.
2. Rätt inställning – inte ha begär, vara elak eller våldsam. 3. Rätt tal – inte ljuga eller prata strunt. 4. Rätt handlande – inte döda, stjäla eller leva ett liv i lyx. 5. Rätt levnadssätt – inte lura och utnyttja andra. 6. Rätt strävan – leva vaksamt. 7. Rätt vaksamhet – genom meditation nå insikt. 8. Rätt försjunkande – genom meditation tömma medvetandet och fylla det med oändligt medlidande.

6 Den harmoniska medelvägen
Fritt från lidande Om strängen spänns för hårt brister den, för löst kommer ingen ton.

7 Riktningar Theravada ( Munkbuddhismen). Det kräver stor ansträngning och är därför främst möjligt för munkar och nunnor. Den erkänner gudomligheter men är snarare en filosofi än en religion. Mahayana ( Folkbuddhismen). Inom mahayana finns bodhisattvor. En bodhisattva är en upplyst person som väljer att inte gå in i nirvana utan i stället låter sig återfödas för att hjälpa människor att bli fria från återfödelse. Här erkänns Buddhas gudomlighet och kan tillbedjas.

8 Heliga skrifter En del av buddhismens heliga skrifter finns samlade i tre "korgar", alltså textsamlingar. De kallas Tripitaka eller Tipitaka. Den ena av korgarna innehåller sådant som buddha lär ha sagt. Den andra består av regler för hur man ska leva Den tredje handlar om den buddhistiska läran.

9 Högtider Buddhistiska högtider firas ofta vid fullmåne eller nymåne och har i regel med Buddhas liv att göra. Uposathadagar hör ihop med månens olika faser, och under de dagarna fastar man och besöker ett tempel eller kloster. Vesakfesten i april eller maj firas till minne av Sidhartha Gautamas födelse och hans upplysning då han blev Buddha. Asalha puja är en högtid vid början av regntiden, i juli. Den kallas även dharmadagen eftersom den handlar om Buddhas lära, dharma. Katina är en högtid vid slutet av regntiden i oktober eller november. Då gör människor nya dräkter till munkarna som hållit sig i avskildhet i klostren under regntiden. Ullambana är en dag då man ger ris till själar som irrar runt och inte har fått ro.

10 Utbredning Theravada förekommer främst i södra och sydöstra Asien och
Mahayana i mellersta och östra Asien. Tibetansk buddhism (Lamaism)finns i Tibet, Nepal, Bhutan och norra Indien Zenbuddhism i Japan.

11 Sammanfattning Uppkom i Indien ur Hinduismen
Det finns 2 riktningar. Den ena är för munkar och mer än filosofi. Den andra är folklig och ser Buddha som gudomlig. Man ska leva en harmonisk mellanväg som leder till upplysning, Nirvana. Målet är att komma ur kretsloppet för totalt utslocknande.


Ladda ner ppt "Buddhismen."

Liknande presentationer


Google-annonser