Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Utdrag ur bildspel från möte hos Svenska kyrkan. Deltagare Kenneth Flood, diakon Alf Susaeg Första utdraget; bilderna 157-206 Andra utdraget Bilderna.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Utdrag ur bildspel från möte hos Svenska kyrkan. Deltagare Kenneth Flood, diakon Alf Susaeg Första utdraget; bilderna 157-206 Andra utdraget Bilderna."— Presentationens avskrift:

1

2

3 Utdrag ur bildspel från möte hos Svenska kyrkan. Deltagare Kenneth Flood, diakon Alf Susaeg Första utdraget; bilderna 157-206 Andra utdraget Bilderna 425-480 Spelet omfattar totalt 653 bilder

4 Hela bildspelet på url00226 http://urlbank.wordpress.com Utdrag ur bildspel från möte hos Svenska kyrkan. Deltagare Kenneth Flood, diakon Alf Susaeg Första utdraget; bilderna 157-206 Andra utdraget Bilderna 425-480 Spelet omfattar totalt 653 bilder

5 Utdrag ur bildspel från möte hos Svenska kyrkan. Deltagare Kenneth Flood, diakon Alf Susaeg Första utdraget; bilderna 157-206 Andra utdraget Bilderna 425-480 Spelet omfattar totalt 653 bilder Hela bildspelet på url00226 http://urlbank.wordpress.com fortsätt bildspel

6 Första utdraget; bilderna 157-206

7 Alf SusaegKenneth Flood …den här månaden som har gått har jag pratat med Jan ett antal gånger...

8 Alf SusaegKenneth Flood …mhm...

9 Alf SusaegKenneth Flood …och vi har kommit fram till...han har godkänt det...

10 Alf SusaegKenneth Flood...att vi kan hjälpa dig på ett par sätt...

11 Alf SusaegKenneth Flood...det ena är att vi skaffar dig bredband till din lägenhet...

12 Alf SusaegKenneth Flood...det andra är att vi skaffar dig en brännare till en dator...

13 Alf SusaegKenneth Flood...så att du kan bränna CD-skivor...

14 Alf SusaegKenneth Flood...och jag kan köpa dig ett antal CD-skivor som du kan jobba med...

15 Alf SusaegKenneth Flood …det kan vi göra...

16 Alf SusaegKenneth Flood …men den andra delen den gör vi inte...

17 Alf SusaegKenneth Flood...den klarar vi inte av...

18 Alf SusaegKenneth Flood …vilken andra del...

19 Alf SusaegKenneth Flood …den här att vara liksom…

20 Alf SusaegKenneth Flood …den här att vara liksom… …suckar…och dröjer…

21 Alf SusaegKenneth Flood …vad ska vi säga...

22 Alf SusaegKenneth Flood...att på nåt sätt komma åt kommunen och...

23 Alf SusaegKenneth Flood …suckar och dröjer…igen…...att på nåt sätt komma åt kommunen och...

24 Alf SusaegKenneth Flood …på nåt sätt komma åt kommunen...

25 Alf SusaegKenneth Flood …jaa...

26 Alf SusaegKenneth Flood...att få dom att handla och agera RÄTT...

27 Alf SusaegKenneth Flood...så att dom tar RÄTT beslut…

28 Alf SusaegKenneth Flood …när det gäller hanteringen av ditt fall...

29 Alf SusaegKenneth Flood...det är väl självklart...

30 Alf SusaegKenneth Flood …jaa...

31 Alf SusaegKenneth Flood …det är ju som jag skriver här…

32 Alf SusaegKenneth Flood …det är ju som jag skriver här… …syftar på e-brevet till KF den 28 april 2008

33 Alf SusaegKenneth Flood …det är ju som jag skriver här… …syftar på e-brevet till KF den 28 april 2008

34 Alf SusaegKenneth Flood …det är ju som jag skriver här… …syftar på e-brevet till KF den 28 april 2008

35 …syftar på e-brevet till KF den 28 april 2008 Alf SusaegKenneth Flood …förstod du...

36 Alf SusaegKenneth Flood …jag hör vad du säger...

37 Alf SusaegKenneth Flood …men FÖRSTÅR du...

38 Alf SusaegKenneth Flood …höra är en sak...men FÖRSTÅ en annan...

39 Alf SusaegKenneth Flood …kort paus… begrundar KFs besked… …och attityd…

40 Alf SusaegKenneth Flood Avsnitt 03 Bekräftelse avseende fullmakt 29 april 2004 ”Kommer inte ur deras grepp och övergrepp” Avsnitt 03 fortsätt bildspel

41 Alf SusaegKenneth Flood …Kenneth...

42 Alf SusaegKenneth Flood …det är PRECIS som Thorsten Sennton skrev redan 2002...

43 Alf SusaegKenneth Flood …syftar på dåvarande rättsombudet jur kand Thorsten Senntons brev den 19 oktober 2002… …det är PRECIS som Thorsten Sennton skrev redan 2002...

44 Alf SusaegKenneth Flood …det här dokumentet förkom inte (materiellt) vid mötet…men KF har tidigare läst brevet… …det är PRECIS som Thorsten Sennton skrev redan 2002...

45 Alf SusaegKenneth Flood …det är PRECIS som Thorsten Sennton skrev redan 2002...

46 Alf SusaegKenneth Flood …det är PRECIS som Thorsten Sennton skrev redan 2002...

47 Alf SusaegKenneth Flood …det är PRECIS som Thorsten Sennton skrev redan 2002...

48 Alf SusaegKenneth Flood "Med den kriminella hanteringen blir det enkelt att förklara att du bara som vanligt är utsatt för grov brottslighet. …det är PRECIS som Thorsten Sennton skrev redan 2002...

49 Alf SusaegKenneth Flood Du kan inte rå för att kommunen genomför varje tänkbart brott… …det är PRECIS som Thorsten Sennton skrev redan 2002...

50 Alf SusaegKenneth Flood …det är PRECIS som Thorsten Sennton skrev redan 2002... …för att hindra dig att komma ur deras grepp och övergrepp.

51 Alf SusaegKenneth Flood Hittills har inte kommunen underlåtit ett enda möjligt brott för att skada dig, vad jag vet" …det är PRECIS som Thorsten Sennton skrev redan 2002...

52 Alf SusaegKenneth Flood …det är PRECIS som Thorsten Sennton skrev redan 2002...

53 Alf SusaegKenneth Flood …det är PRECIS som Thorsten Sennton skrev redan 2002...

54 Alf SusaegKenneth Flood JAG KOMMER INTE UR…

55 Alf SusaegKenneth Flood …DERAS GREPP OCH ÖVERGREPP!

56 Alf SusaegKenneth Flood …det VET du Kenneth...

57 Alf SusaegKenneth Flood …mm…

58

59 Andra utdraget Bilderna 425-480

60 Alf SusaegKenneth Flood …det här med bredband...och bränna skivor...

61 Alf SusaegKenneth Flood...är du intresserad av det...

62 Alf SusaegKenneth Flood …begrundar några sekunder…

63 Alf SusaegKenneth Flood

64 Alf SusaegKenneth Flood …Kenneth... jag vet inte hur du och ni tänker…

65 Alf SusaegKenneth Flood …jag hör på ett ungefär...

66 Alf SusaegKenneth Flood …ja...

67 Alf SusaegKenneth Flood …men det betyder inte att det FÖRSVINNER...

68 Alf SusaegKenneth Flood...det som ligger UNDER...

69 Alf SusaegKenneth Flood …det är ju ett sätt för dig att finansiera din tillvaro...tills det...

70 Alf SusaegKenneth Flood …finansiera min tillvaro...

71 Alf SusaegKenneth Flood …ja…

72 Alf SusaegKenneth Flood …men snälla Kenneth...

73 Alf SusaegKenneth Flood …du och ni sitter inne med ALL väsentlig information som har med kommunen att göra…

74 Alf SusaegKenneth Flood...ända sedan 2003...

75 Alf SusaegKenneth Flood …det får du och ni FÖR JÄVELEN reda ut...

76 Alf SusaegKenneth Flood...det går ju inte att bara hoppa av det här tåget…

77 Alf SusaegKenneth Flood...det GÅR inte…

78 Alf SusaegKenneth Flood …kyrkan MÅSTE hjälpa till och reda ut SAKFRÅGORNA!

79 Alf SusaegKenneth Flood …vi har gjort bedömningen att det här är OTROLIGT svårt att rätta till...

80 Alf SusaegKenneth Flood...ni har gjort BEDÖMNINGEN...

81 Alf SusaegKenneth Flood...men det ändrar väl för FAGERLUND ingenting…i SAK...

82 Alf SusaegKenneth Flood Avsnitt 10 Två kraftfulla metoder Berätta öppet och offentligt Myndigheterna lyssnar Fråga om kyrkans VILJA fortsätt bildspel

83 Alf SusaegKenneth Flood …det finns två kraftfulla hjälpmedel...

84 Alf SusaegKenneth Flood …ja...

85 Alf SusaegKenneth Flood …det vet ju du...

86 Alf SusaegKenneth Flood …myndigheterna som kommer att LYSSNA…

87 Alf SusaegKenneth Flood …om NI talar om hur allt ligger till...

88 Alf SusaegKenneth Flood …vem ska man skicka det till...

89 Alf SusaegKenneth Flood …finns flera möjligheter...

90 Alf SusaegKenneth Flood …säg en...

91 Alf SusaegKenneth Flood …JO är en...JK en…

92 Alf SusaegKenneth Flood

93 Alf SusaegKenneth Flood...det andra är att öppet och offentligt BERÄTTA...

94 Alf SusaegKenneth Flood …och det är bara fråga om VILJA...

95 Alf SusaegKenneth Flood...från din och er sida...

96 Alf SusaegKenneth Flood Avsnitt 11 Börja lokalt Kyrkan måste visa ansvar* Om reportage ”i morgon”? En utväg * Jfr K-G Linzanders ansvarsbekräftelse 2004-11-03 fortsätt bildspel

97 Alf SusaegKenneth Flood …BERÄTTA hur det ÄR...

98 Alf SusaegKenneth Flood …börja i nån lokaltidning...

99 Alf SusaegKenneth Flood...eller Österåkerstidningen...

100 Alf SusaegKenneth Flood...eller Österåkerstidningen... …församlingens egen lokala tidning…

101 Alf SusaegKenneth Flood...det går i alla fall inte att TIGA ihjäl…

102 Alf SusaegKenneth Flood …den saken är klar…

103 Alf SusaegKenneth Flood …kyrkan MÅSTE ta sitt ansvar…och i vart fall TALA om det här…

104 Alf SusaegKenneth Flood …och det VET du och ni redan…

105 Alf SusaegKenneth Flood …mm…

106 Alf SusaegKenneth Flood ….säg så här...

107 Alf SusaegKenneth Flood …OM…det vore så att i morgon…den 29 april 2008…

108 Alf SusaegKenneth Flood …kommer ett stort reportage om det här fallet…

109 Alf SusaegKenneth Flood …i dagstidningarna, Aktuellt, Rapport, TV4 och så vidare...

110 Alf SusaegKenneth Flood...vad tror du skulle hända...

111 Alf SusaegKenneth Flood...tror du Österåkers kommun…som nu…

112 Alf SusaegKenneth Flood …skulle sitta med armarna i kors...

113 Alf SusaegKenneth Flood …näe…det skulle dom INTE göra...

114 Alf SusaegKenneth Flood …naturligtvis inte...

115 Alf SusaegKenneth Flood...vilket betyder att det ÄR en utväg…

116 Alf SusaegKenneth Flood Avsnitt 12 Så länge dom tror ”Lagen på sin sida” De stulna domstolsbevisen Ingela Gardner i Högsta domstolen…om det stulna bevismaterialet Viktigaste fråga idag fortsätt bildspel

117 Alf SusaegKenneth Flood …så länge Ingela Gardner&Co TROR…

118 Alf SusaegKenneth Flood …att dom kommer undan genom att TIGA...

119 Alf SusaegKenneth Flood...kommer dom att hålla sig till den strategien…

120 Alf SusaegKenneth Flood …men dom anser att dom har LAGEN på SIN sida...

121 …vabra…då kan dom ju BÖRJA med att… Alf Susaeg Kenneth Flood

122 ÖPPET berätta om dom Alf Susaeg Kenneth Flood

123 Alf Susaeg Kenneth Flood STULNA domstolsbevisen

124 Alf Susaeg Kenneth Flood

125 Alf Susaeg Kenneth Flood utdrag ur samlingsdokumentet ”A.doc” STULNA domstolsbevisen

126 Alf Susaeg Kenneth Flood STULNA domstolsbevisen

127

128 Alf SusaegKenneth Flood STULNA domstolsbevisen

129 …i Högsta domstolens mögelskademål T4882-95… …i Högsta domstolens mögelskademål T4882-95… Alf Susaeg Kenneth Flood

130 …som TJÄNSTEMÄN hos Österåkers kommun STAL …som TJÄNSTEMÄN hos Österåkers kommun STAL Alf Susaeg Kenneth Flood

131 …vid INBROTT …vid INBROTT Alf Susaeg Kenneth Flood

132 …i min BOSTAD Alf Susaeg Kenneth Flood

133 …hösten 2002… Alf Susaeg Kenneth Flood

134 Alf Susaeg Kenneth Flood …”omhändertagna”… som ni skrev… …”omhändertagna”… som ni skrev…

135 Alf Susaeg Kenneth Flood …”omhändertagna”… som ni skrev… …”omhändertagna”… som ni skrev…

136 Alf Susaeg Kenneth Flood …”omhändertagna”… som ni skrev… …”omhändertagna”… som ni skrev…

137 Alf Susaeg Kenneth Flood …”omhändertagna”… som ni skrev… …”omhändertagna”… som ni skrev…

138 …”omhändertagna”… som ni skrev… …”omhändertagna”… som ni skrev… Alf Susaeg Kenneth Flood

139 …då kan ju Ingela Gardner börja med att BERÄTTA för… Alf Susaeg Kenneth Flood

140 Alf Susaeg Kenneth Flood HÖGSTA DOMSTOLEN

141 Alf Susaeg Kenneth Flood HÖGSTA DOMSTOLEN

142 Alf Susaeg Kenneth Flood

143 Alf Susaeg Kenneth Flood …VAR…

144 Alf Susaeg Kenneth Flood …dom stulna bevisen…

145 Alf Susaeg Kenneth Flood …ÄR…

146 Alf Susaeg Kenneth Flood …i den här PREJUDICERANDE rättssaken…

147 Alf Susaeg Kenneth Flood …i den här PREJUDICERANDE rättssaken…

148 Kenneth Flood …i den här PREJUDICERANDE rättssaken… Alf Susaeg

149 Kenneth Flood

150 ...Kenneth… Alf Susaeg Kenneth Flood

151 …du VET att Ingela Gardner är så GRAVT insyltad i det här… Alf Susaeg Kenneth Flood

152 …att hon inte har en chans i VÄRLDEN att komma undan... Alf Susaeg Kenneth Flood

153 …vid en SERIÖS utredning... Alf Susaeg Kenneth Flood

154 …det är BARA det det är fråga om…idag… Alf Susaeg Kenneth Flood

155 …men det behöver jag inte argumentera om för DIG... Alf Susaeg Kenneth Flood

156 …nä… Alf Susaeg Kenneth Flood

157 …för du vet att det är precis BARA det det är fråga om... Alf Susaeg Kenneth Flood

158 ...mm... Alf Susaeg Kenneth Flood

159 Alf Susaeg Avsnitt 13 ”Måste ta tag i det hela” ”Han kommer inte att tro mig” fortsätt bildspel Kenneth Flood


Ladda ner ppt "Utdrag ur bildspel från möte hos Svenska kyrkan. Deltagare Kenneth Flood, diakon Alf Susaeg Första utdraget; bilderna 157-206 Andra utdraget Bilderna."

Liknande presentationer


Google-annonser