Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ryska verb Veckans verb 2a och 2b. Veckans verb 2a. Wikland, sid 139, gr.4 уметь (kunna) Infinitiv på eть, infinitivsuffixet e återfinns i presensstam.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ryska verb Veckans verb 2a och 2b. Veckans verb 2a. Wikland, sid 139, gr.4 уметь (kunna) Infinitiv på eть, infinitivsuffixet e återfinns i presensstam."— Presentationens avskrift:

1 Ryska verb Veckans verb 2a och 2b

2 Veckans verb 2a. Wikland, sid 139, gr.4 уметь (kunna) Infinitiv på eть, infinitivsuffixet e återfinns i presensstam. Presensstam är på e (e –böjningen) Obs!! betoningen markeras med fet stil, böjningsändelserna med kursiv Я умею Мы умеем Ты умеешьВы умеете Он(а) умеетОни умеют

3 Verb med samma böjningsmönster (2a) уметьkunna владетьbehärska, äga иметьha болетьvara sjuk гретьvärma успетьhinna краснетьrodna, bli/lysa röd желтетьgulna, bli/lysa gul зеленетьgrönska, bli/lysa grön чернетьsvartna bli/vara svart синетьbli/lysa blå белетьVitna lysa vit

4 Imperativ och Preteritum Уметь: умей, умейте! Успеть: успей,успейте! Болеть: болей, болейте! Греть: грей грейте! Уметь: умел, умела, умели Успеть: успел,успела, успели Болеть: болел, болела, болели Греть: грел грела, грели

5 Veckans verb 2b Wikland, sid 137, gr.2 советовать, (råda) танцевать, (dansa) Infinitiv på ов-ать, ев-ать infinitivsuffixen ов/ев och suffxet а saknas!!! i presensstam. Presensstam är på у/ю!!!, som tillfogas! vid böjningen (e –böjningen) Obs!!! betoningen markeras med fet stil. böjningsändelserna med kursiv.

6 Vebr 2b Verb med suffixen ов-а; ев-а рисоватьrita волноватьuppröra, bekymra, röra upp (känslor) радовать glädja воеватьkriga диктоватьdiktera бастоватьstrejka баловатьskämma bort танцеватьdansa ночеватьövernatta жеватьtugga плеватьspotta

7 Böjningen ( e-böjning!) 2b. Exempel 1: verbet волновать ов/ев är avledningsmorfem, som används för att bilda verb eller annan ordklass från ordets rot (волн+ов+а+ть,). Från samma stam/rot kan man bilda t.ex. substantiv: волн+а OBS!!! Presensstam på у eller ю Я рисую,воюю, танцую Мы рисуем, воюем, танцуем Ты рисуешь, воюешь, танцуешь Вы рисуете, воюете, танцуете Oн(а) рисует, воюет, танцует Они рисуют воюют, танцуют

8 Böjningen ( e-böjning!) 2b. Exempel 2: жевать, плевать. ов/ев hör till rot/verbstammen. ( Endast få sådana verb finns det i språket) (плев+а+ть –verb; плев+ок –substantiv). Vid böjningen blir det inte mycket kvar av självaste verbstammen, endast en konsonant; t.ex: Жую – Ж-verbstam; ЖУ- presensstam; Плевать: Плюю: Пл-verbstam; ПЛЮ - presensstam; Ю– presensändelse för 1pers.sing. Я жую, плюю Мы жуём, плюём Ты жуёшь, плюёшь Вы жуёте, плюёте Он жуёт, плюёт Они жуют, плюют Obs! La märke till alternerande vokaler i böjnings ändelser (е ё)

9 Imperativ och Preteritum Imperativ: Рисовать: Рисуй, рисуйте! Танцевать: Танцуй, танцуйте Воевать: Воюй, воюйте Жевать: Жуй,жуйте Плевать: Плюй,плюйте Preteritum Рисовать: Рисовал, рисовала, рисовали Танцевать: Танцевал, танцевала, танцевали Воевать: Воевал, воевала, воевали Жевать: Жевал,жевала жевали Плевать: Плевал,плевала, плевали


Ladda ner ppt "Ryska verb Veckans verb 2a och 2b. Veckans verb 2a. Wikland, sid 139, gr.4 уметь (kunna) Infinitiv på eть, infinitivsuffixet e återfinns i presensstam."

Liknande presentationer


Google-annonser