Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ryska verb Veckans verb 2a och 2b.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ryska verb Veckans verb 2a och 2b."— Presentationens avskrift:

1 Ryska verb Veckans verb 2a och 2b

2 Veckans verb 2a. Wikland, sid 139, gr.4
уметь (kunna) Infinitiv på eть, infinitivsuffixet e återfinns i presensstam. Presensstam är på e (e –böjningen) Obs!! betoningen markeras med fet stil, böjningsändelserna med kursiv Я умею Мы умеем Ты умеешь Вы умеете Он(а) умеет Они умеют

3 Verb med samma böjningsmönster (2a)
уметь kunna владеть behärska, äga иметь ha болеть vara sjuk греть värma успеть hinna краснеть rodna, bli/lysa röd желтеть gulna, bli/lysa gul зеленеть grönska, bli/lysa grön чернеть svartna bli/vara svart синеть bli/lysa blå белеть Vitna lysa vit

4 Imperativ och Preteritum
Уметь: умей, умейте! Успеть: успей,успейте! Болеть: болей, болейте! Греть: грей грейте! Уметь: умел, умела, умели Успеть: успел,успела, успели Болеть: болел, болела, болели Греть: грел грела, грели

5 Veckans verb 2b Wikland, sid 137, gr.2
советовать, (råda) танцевать, (dansa) Infinitiv på ов-ать, ев-ать infinitivsuffixen ов/ев och suffxet а saknas!!! i presensstam. Presensstam är på у/ю!!!, som tillfogas! vid böjningen (e –böjningen) Obs!!! betoningen markeras med fet stil. böjningsändelserna med kursiv.

6 Vebr 2b Verb med suffixen ов-а; ев-а рисовать rita волновать
uppröra, bekymra, röra upp (känslor) радовать glädja воевать kriga диктовать diktera бастовать strejka баловать skämma bort танцевать dansa ночевать övernatta жевать tugga плевать spotta

7 Böjningen ( e-böjning!)
2b. Exempel 1: verbet волновать ов/ев är avledningsmorfem, som används för att bilda verb eller annan ordklass från ordets rot (волн+ов+а+ть,). Från samma stam/rot kan man bilda t.ex. substantiv: волн+а OBS!!! Presensstam på у eller ю Я рисую,воюю, танцую Мы рисуем, воюем, танцуем Ты рисуешь, воюешь, танцуешь Вы рисуете, воюете, танцуете Oн(а) рисует, воюет, танцует Они рисуют воюют, танцуют

8 Böjningen ( e-böjning!)
2b. Exempel 2: жевать, плевать. ов/ев hör till rot/verbstammen. (Endast få sådana verb finns det i språket) (плев+а+ть –verb; плев+ок –substantiv). Vid böjningen blir det inte mycket kvar av självaste verbstammen, endast en konsonant; t.ex: Жую – Ж-verbstam; ЖУ- presensstam; Плевать: Плюю: Пл-verbstam; ПЛЮ - presensstam; Ю– presensändelse för 1pers.sing. Я жую, плюю Мы жуём, плюём Ты жуёшь, плюёшь Вы жуёте, плюёте Он жуёт, плюёт Они жуют, плюют Obs! La märke till alternerande vokaler i böjnings ändelser (е ё)

9 Imperativ och Preteritum
Рисовать: Рисуй, рисуйте! Танцевать: Танцуй, танцуйте Воевать: Воюй, воюйте Жевать: Жуй,жуйте Плевать: Плюй,плюйте Preteritum Рисовать: Рисовал, рисовала, рисовали Танцевать: Танцевал, танцевала, танцевали Воевать: Воевал, воевала, воевали Жевать: Жевал,жевала жевали Плевать: Плевал,плевала, плевали


Ladda ner ppt "Ryska verb Veckans verb 2a och 2b."

Liknande presentationer


Google-annonser