Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ålderismprogrammet - nulägesrapport september 2013 Ålderism är en av de djupare strukturerna i samhället Naturligt att nedvärdera äldre och att i olika.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ålderismprogrammet - nulägesrapport september 2013 Ålderism är en av de djupare strukturerna i samhället Naturligt att nedvärdera äldre och att i olika."— Presentationens avskrift:

1 Ålderismprogrammet - nulägesrapport september 2013 Ålderism är en av de djupare strukturerna i samhället Naturligt att nedvärdera äldre och att i olika avseenden placera dem utanför samhället Mycken kraft och lång tid att förändra sådana strukturer Ålderismprogrammet är en långsiktig satsning Syftar till att förändra de negativa attityder som finns i samhället Genom aktiva och medvetna medlemmar och konkreta aktiviteter

2 Ålderismprogrammet - nulägesrapport september 2013 Kongressbeslut i Ronneby FS beslut augusti 2011 Handlingslinjerna drogs upp och ursprungligen åtta arbetsgrupper startade Medlemsenkät som visade 40% ansåg att de drabbats av ålderism Seminarium om ålderism i Almedalen 2012 Distrikten har utsett/på väg att utse ålderismansvariga Ordet ”ålderism” känns främmande och ovant för många medlemmar Programmet mot ålderism är ett av SPF:s tre prioriterade områden

3 Ålderismprogrammet - nulägesrapport september 2013 Attitydpåverkan - Broschyr ”Detta hade aldrig…. - Hälften av distrikten - Upptaktskonferens i mars 2013 - Deltagande vid olika SPF konferenser och distriktsmöten. Fler i höst Lagar, regler, avtal - Många lagar är präglade av negativa attityder mot äldre – sociallagstiftning, sjukvården, arbetslivet, banker, försäkringsbolag etc. - Rapport till FS arbetsutskott - Brev till CM och Civilutskottet med begäran om översyn av överförmyndarorganisationen - I höst diskussion med de centrala fackliga organisationerna och Svensk Näringsliv

4 Ålderismprogrammet - nulägesrapport september 2013 Arbeta efter pensionsåldern - SPF:s medlemmar vill vara yrkesverksamma även efter sin pensionering. Enkäten 2012 visade att ålderism var vanligt i samband med pensioneringen. 12% av 65-74 åringarna fortfarande arbetade och att 37% kunde tänka sig det - Enligt Pensionsåldersutredningen (SOU 2012:28) är ålderism det viktigaste hindret för äldre att kunna fortsätt arbeta - Broschyr - Vad vill du göra … och en utförlig rapport ”Gärna medalj och pension men låt oss bestämma när” som presenterades i Almedalen i somras - Ämnet fanns med vid de regionala konferenserna i våras

5 Ålderismprogrammet - nulägesrapport september 2013 Äldres läkemedelsbehandling - Brist på engagemang för äldre, dvs. ålderism - Sedan 2009 samarbeta med PRO och Apoteket AB via projektet ”Koll på läkemedel” - Syftet är att minska multimedicineringen samt användning av läkemedel som Socialstyrelsen anger ”bör undvikas” - Under första året av projektet minskade multimedicineringen och 2012 skedde en tydlig nedgång - 2012 fick Koll på läkemedel Dagens Medicins hederspris - Två broschyrer har producerats under 2013 med handledning för en kort studiecirkel. Kompetenta patienter vid läkarbesök - 2013 fick Koll på läkemedel ett anslag på 1 miljon kr. Sju konferenser genomförs just nu i landet för att göra kommunerna medvetna om de egna bristerna då det gäller läkemedelsbehandlingen av äldre

6 Ålderismprogrammet - nulägesrapport september 2013 Äldreboende och hemtjänst - Enkäten visar att det viktigaste för medlemmarna är att bli respekterad som person - SPF-certifiering av särskilt boende – svårt att genomföra - Medlemsguide ”Tips och råd inför val av äldreboende” - Motsvarande guide kring hemstjänsten Explorerande verksamhet - Närande- tärande - Rapport – alla människor är både och under olika skeden av livet Slutord - Känn igen ålderismen - Agera mot ålderismen - Bli aldrig ett offerLars Nilsson


Ladda ner ppt "Ålderismprogrammet - nulägesrapport september 2013 Ålderism är en av de djupare strukturerna i samhället Naturligt att nedvärdera äldre och att i olika."

Liknande presentationer


Google-annonser