Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ålderism och äldres läkemedelsbehandling

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ålderism och äldres läkemedelsbehandling"— Presentationens avskrift:

1 Ålderism och äldres läkemedelsbehandling
Lars Nilsson Sakkunnig SPF Ansvarig för SPF:s program för att motverka ålderism

2 SPF har startat ett program för att
identifiera, utmana och eliminera konsekvenserna av ålderism

3 Ålderism Ålderism hör ihop med den bild man har av äldre.
─ Äldre är fattiga, sjuka och hjälpberoende ─ Äldre är aktiva, friska och välbeställda Äldre har lägre värde än yngre och mindre uppgift i samhället Äldre är lika olika som alla andra ─ men de har levt längre

4 Exempel på ålderism 65 år – förmåner i sociallagstiftning upphör
67 år – förlorar rätten att behålla arbetet 85+ Tillfrågas inte i opinionsundersökningar Sämre villkor i bank, försäkringar osv. Osynliggjorda i media Svag politisk representation Brister i äldres läkemedelsbehandling Normer för vad som inte passar sig för äldre

5 Fyra handlingslinjer Genomföras med hjälp av åtta arbetsgrupper
Ett avgörande element i ålderismen är negativa attityder mot äldre. En handlingslinje bör därför vara att förändra dessa attityder. Ålderistiska strukturer finns i samhället. Genom konkreta åtgärder kan vi skapa förändringar och förbättringar. För vissa företeelser bör handlingslinjen vara undersökande (exploratory), då vi samlar kunskap och utvecklar intern kompetens innan ett handlingsprogram formuleras. Intern administration och struktur bör tänkas igenom och anpassas. Genomföras med hjälp av åtta arbetsgrupper

6 Påverka attityder Berättargruppen
Program mot ålderism Påverka attityder 1. Veta vad ålderism är Berättargruppen 2. Attityder till oss själva och andra äldre Eliminera negativa och skapa positiva attityder

7 Ålderistiska strukturer
Program mot ålderism Ålderistiska strukturer 1. Lagar, regler, avtal – arbete, banker, försäkring, sjukvård, sociallagstiftning osv. Inventera och föreslå förändring 2. Brister i äldres läkemedelsbehandling Läkemedelsprojektet, Koll på läkemedel 3. Fortsätta arbeta efter 67 års ålder Starta-eget-service Klargöra praktiska detaljer och engagera instruktörer 4. Självständiga individer görs till gruppmänniskor Certifiering av äldreboenden Klargöra praktiska detaljer, engagera och utbilda KPR-ledamöter

8 Äldres läkemedelsbehandling
Äldre utsätts för onödig multimedicinering, olämpliga läkemedel, bristfälligt dokumenterade läkemedel, otydligt läkaransvar och bristande uppföljning av insatt behandling. Allt detta kan ses som ålderistiska företeelser.

9 Enkät till SPF:s medlemmar 2012
Enkät 1, år Enkät 2, 75 år och äldre Enkät till 1000 slumpvis utvalda medlemmar Svarsfrekvens 61 % Svarsfrekvens 52 % Medelålder 69,4 år Medelålder 80,4 år Kvinnor % Män % God hälsa % Univ/högskola 37 % Anv. dator %  Kvinnor % Män % God hälsa % Univ/högskola 29 % Anv. dator %

10 Begreppet ålderism relativt okänt bland medlemmarna
Inte hört ordet: 73 resp. 75 % Hört ordet: 20 resp. 26 % Bara 13% kände till betydelsen

11 Enkät till SPF:s medlemmar 2012
Undersökt områden där enl. litteraturen det förekommer ålderism Ålderism i: Vardagen Sjukvården Vid enstaka händelser I arbetslivet Vid pensioneringen På grund av kollektivavtal Socialförsäkringen upphör vid 65 år Sämre villkor i bank, försäkring , lån, hyra etc.

12 Enkät till SPF:s medlemmar 2012
Medlemmar som någon gång utsatts för ålderism: 65 – 74 år: 30 – 40 % 75 år och äldre: 40 – 50 %

13 Framtida vårdbehov 65 – 74 år
Om dina vårdbehov blir så stora att du behöver hjälp, vad är då viktigast för dig? Bo hemma med hjälp. 55% Flytta till servicelägenhet 33% Flytta till särskilt boende 6% Om du behöver hjälp, vad vill du då absolut inte vill vara med om? Att bo ensam med hjälp 12% Att bo kollektivt med hjälp 4% Att inte kunna bestämma över mitt eget liv. 85% Önskade egenskaper Andel Samma person varje dag 19 % Vänliga och omtänksamma 26 % Sjukvårdskunniga 16 % Respekterar mig som person 40 %

14 Politik och politiker 65 – 74 år
Bra kommun? Ja 65%; nej 35% Politikernas beslut syftar till att ge pensionärerna ett gott liv? Ja 29%; nej 23%, vet ej 46% Pensionär väl bemött av politiker? Ja 17%; nej 3%; vet ej 78% Arbetar din kommun med förebyggande hälsoarbete för äldre? Ja 20%; nej 11%; vet ej 68% Äldres aktiviterer i demokratiska församlingar bör öka? Ja 57%; nej 4%; vet ej 36%

15 Exempel från läkemedelsprojektet
Identifiera, utmana och motverka konsekvenserna av ålderism Sprida kunskap internt och externt om ålderism Arbetsgruppernas resultat Engagera kommunerna Exempel från läkemedelsprojektet

16

17 Läkemedel är till nytta för dem som behöver dem Läkemedel medför risker särskilt för äldre

18 Viktigaste problemen äldre-äldre
Multimedicinering Dosering Olämpliga läkemedel

19 ”Det som mäts blir gjort”
Fokus på läget i kommunerna Nyckeltal per kommun Andelen av befolkningen 80 + med ≥10 läkemedel Andelen av befolkningen 80 + med olämpliga läkemedel

20

21 Bostadsorten avgör vårdkvaliteten
Andel (%) av befolkningen 80+ med ≥10 olika läkemedel 2011 10 högsta kommunerna 10 lägsta kommunerna Sorsele 57,6 Lessebo 55,8 Lysekil 55,6 Öckerö 55,2 Knivsta 54,8 Degerfors 54,4 Österåker 54,2 Överkalix 54,1 Norsjö 53,9 Vindeln 53,6 Götene 31,8 Emmaboda 32,2 Smedjebacken 32,9 Jokkmokk 33,9 Krokom 34,8 Åre Grästorp Örkelljunga 35,8 Kumla 36,2 Borgholm 36,3

22

23 Bostadsorten avgör vårdkvaliteten
Andelen (%) av befolkningen 80+ med olämpliga läkemedel 2011 Tio högsta kommuner 2011 Öckerö 51,1 Värnamo 42,8 Mellerud 42,7 Gnosjö 42,3 Tranås 41,6 Kramfors 41,3 Herrljunga 41,0 Karlskrona 40,2 Olofström 39,9 Sölvesborg 39,7 Tio lägsta kommuner 2011 Kil 20,2 Finspång 20,4 Valdemarsvik 20,6 Ockelbo 21,1 Vaxholm 21,2 Norberg 21,5 Hammarö 22,2 Haparanda 22,5 Bräcke Krokom 22,6

24 Kommunerna måste medverka
i arbetet för en bättre läkemedelsbehandling av äldre

25 Kommunerna Multimedicinering och olämpliga läkemedel leder till ökad sjuklighet särskilt hos äldre-äldre Ökad sjuklighet = ökat behov av hemtjänst

26 Multimedicinering 2010 Olämpliga läkemedel 2010
Äldres läkemedelsbehandling vs. kommunala vårdkostnader Kostnad hemtjänst + särskilt boende kr/inv , medelvärde Multimedicinering 2010 10 högsta kommunerna kr 10 lägsta kommunerna kr Olämpliga läkemedel 2010 10 högsta kommunerna kr 10 lägsta kommunerna kr Källa: Öppna jämförelser

27 Slutsatser Andel äldre 80+ med ≥10 olika läkemedel och andel 80+ med olämpliga läkemedel är två mått på vårdkvaliteten. Kommuner med låga sådana nyckeltal har bättre äldrevård och lägre kommunala vårdkostnader. Vårdpersonalen har där stort engagemang för äldrevårdens kvalitet

28 Genomförande Läkemedelsansvariga i alla distrikt
Läkemedelombud i föreningarna Medlemsmöten och studiecirklar Informationsmaterial: Okloka listan, Kloka frågor Engagera kommunerna


Ladda ner ppt "Ålderism och äldres läkemedelsbehandling"

Liknande presentationer


Google-annonser