Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Ålderism och äldres läkemedelsbehandling Lars Nilsson Sakkunnig SPF Ansvarig för SPF:s program för att motverka ålderism.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Ålderism och äldres läkemedelsbehandling Lars Nilsson Sakkunnig SPF Ansvarig för SPF:s program för att motverka ålderism."— Presentationens avskrift:

1 Ålderism och äldres läkemedelsbehandling Lars Nilsson Sakkunnig SPF Ansvarig för SPF:s program för att motverka ålderism

2 SPF har startat ett program för att identifiera, utmana och eliminera konsekvenserna av ålderism

3 Ålderism Ålderism hör ihop med den bild man har av äldre. ─ Äldre är fattiga, sjuka och hjälpberoende ─ Äldre är aktiva, friska och välbeställda Äldre har lägre värde än yngre och mindre uppgift i samhället Äldre är lika olika som alla andra ─ men de har levt längre

4 Exempel på ålderism 65 år – förmåner i sociallagstiftning upphör 67 år – förlorar rätten att behålla arbetet 85+ Tillfrågas inte i opinionsundersökningar Sämre villkor i bank, försäkringar osv. Osynliggjorda i media Svag politisk representation Brister i äldres läkemedelsbehandling Normer för vad som inte passar sig för äldre

5  Ett avgörande element i ålderismen är negativa attityder mot äldre. En handlingslinje bör därför vara att förändra dessa attityder.  Ålderistiska strukturer finns i samhället. Genom konkreta åtgärder kan vi skapa förändringar och förbättringar.  För vissa företeelser bör handlingslinjen vara undersökande (exploratory), då vi samlar kunskap och utvecklar intern kompetens innan ett handlingsprogram formuleras.  Intern administration och struktur bör tänkas igenom och anpassas. Fyra handlingslinjer Genomföras med hjälp av åtta arbetsgrupper

6 Program mot ålderism Påverka attityder 1. Veta vad ålderism är Berättargruppen 2. Attityder till oss själva och andra äldre Eliminera negativa och skapa positiva attityder

7 Program mot ålderism Ålderistiska strukturer 1. Lagar, regler, avtal – arbete, banker, försäkring, sjukvård, sociallagstiftning osv. Inventera och föreslå förändring 2. Brister i äldres läkemedelsbehandling Läkemedelsprojektet, Koll på läkemedel 3. Fortsätta arbeta efter 67 års ålder Starta-eget-service Klargöra praktiska detaljer och engagera instruktörer 4. Självständiga individer görs till gruppmänniskor Certifiering av äldreboenden Klargöra praktiska detaljer, engagera och utbilda KPR-ledamöter

8 Äldre utsätts för onödig multimedicinering, olämpliga läkemedel, bristfälligt dokumenterade läkemedel, otydligt läkaransvar och bristande uppföljning av insatt behandling. Allt detta kan ses som ålderistiska företeelser. Äldres läkemedelsbehandling

9 Enkät till 1000 slumpvis utvalda medlemmar Svarsfrekvens 61 % Enkät till 1000 slumpvis utvalda medlemmar Svarsfrekvens 52 % Medelålder 69,4 årMedelålder 80,4 år Kvinnor 58 % Män 42 % God hälsa 73 % Univ/högskola 37 % Anv. dator 83 % Kvinnor 55 % Män 45 % God hälsa 52 % Univ/högskola 29 % Anv. dator 46 % Enk ä t 1, 65-74 å r Enk ä t 2, 75 å r och ä ldre Enkät till SPF:s medlemmar 2012

10 Begreppet ålderism relativt okänt bland medlemmarna Inte hört ordet: 73 resp. 75 % Hört ordet: 20 resp. 26 % Bara 13% kände till betydelsen

11 Enkät till SPF:s medlemmar 2012 Undersökt områden där enl. litteraturen det förekommer ålderism Ålderism i: Vardagen Sjukvården Vid enstaka händelser I arbetslivet Vid pensioneringen På grund av kollektivavtal Socialförsäkringen upphör vid 65 år Sämre villkor i bank, försäkring, lån, hyra etc.

12 Enkät till SPF:s medlemmar 2012 Medlemmar som någon gång utsatts för ålderism: 65 – 74 år: 30 – 40 % 75 år och äldre: 40 – 50 %

13 Om dina vårdbehov blir så stora att du behöver hjälp, vad är då viktigast för dig? Bo hemma med hjälp.55% Flytta till servicelägenhet33% Flytta till särskilt boende6% Framtida vårdbehov 65 – 74 år Om du behöver hjälp, vad vill du då absolut inte vill vara med om? Att bo ensam med hjälp12% Att bo kollektivt med hjälp4% Att inte kunna bestämma över mitt eget liv.85% Önskade egenskaperAndel Samma person varje dag19 % Vänliga och omtänksamma26 % Sjukvårdskunniga16 % Respekterar mig som person40 %

14 Politik och politiker 65 – 74 år Bra kommun? Ja 65%; nej 35% Politikernas beslut syftar till att ge pensionärerna ett gott liv? Ja 29%; nej 23%, vet ej 46% Pensionär väl bemött av politiker? Ja 17%; nej 3%; vet ej 78% Arbetar din kommun med förebyggande hälsoarbete för äldre? Ja 20%; nej 11%; vet ej 68% Äldres aktiviterer i demokratiska församlingar bör öka? Ja 57%; nej 4%; vet ej 36%

15 Identifiera, utmana och motverka konsekvenserna av ålderism Sprida kunskap internt och externt om ålderism Arbetsgruppernas resultat Engagera kommunerna Exempel från läkemedelsprojektet

16 www.kollpalakemedel.se

17 Läkemedel är till nytta för dem som behöver dem Läkemedel medför risker särskilt för äldre

18 Viktigaste problemen äldre-äldre Multimedicinering Dosering Olämpliga läkemedel

19 ”Det som mäts blir gjort” Nyckeltal per kommun – Andelen av befolkningen 80 + med ≥10 läkemedel – Andelen av befolkningen 80 + med olämpliga läkemedel Fokus på läget i kommunerna

20

21 Bostadsorten avgör vårdkvaliteten Andel (%) av befolkningen 80+ med ≥10 olika läkemedel 2011 10 högsta kommunerna Sorsele57,6 Lessebo55,8 Lysekil55,6 Öckerö55,2 Knivsta54,8 Degerfors54,4 Österåker54,2 Överkalix54,1 Norsjö53,9 Vindeln53,6 10 lägsta kommunern a Götene31,8 Emmaboda32,2 Smedjebacken32,9 Jokkmokk33,9 Krokom34,8 Åre34,8 Grästorp34,8 Örkelljunga35,8 Kumla36,2 Borgholm36,3

22

23 Bostadsorten avgör vårdkvaliteten Andelen (%) av befolkningen 80+ med olämpliga läkemedel 2011 Tio högsta kommuner 2011 Öckerö51,1 Värnamo42,8 Mellerud42,7 Gnosjö42,3 Tranås41,6 Kramfors41,3 Herrljunga41,0 Karlskrona40,2 Olofström39,9 Sölvesborg39,7 Tio lägsta kommuner 2011 Kil20,2 Finspång20,4 Valdemarsvik20,6 Ockelbo21,1 Vaxholm21,2 Norberg21,5 Hammarö22,2 Haparanda22,5 Bräcke22,5 Krokom22,6

24 Kommunerna måste medverka i arbetet för en bättre läkemedelsbehandling av äldre

25 Kommunerna Multimedicinering och olämpliga läkemedel leder till ökad sjuklighet särskilt hos äldre-äldre Ökad sjuklighet = ökat behov av hemtjänst

26 Äldres läkemedelsbehandling vs. kommunala vårdkostnader Multimedicinering 2010 10 högsta kommunerna 45 023 kr 10 lägsta kommunerna40 507 kr Kostnad hemtjänst + särskilt boende kr/inv. 65+ 2010, medelvärde Olämpliga läkemedel 2010 10 högsta kommunerna45 787 kr 10 lägsta kommunerna39 764 kr Källa: Öppna jämförelser

27 Slutsatser Andel äldre 80+ med ≥10 olika läkemedel och andel 80+ med olämpliga läkemedel är två mått på vårdkvaliteten. Kommuner med låga sådana nyckeltal har bättre äldrevård och lägre kommunala vårdkostnader. Vårdpersonalen har där stort engagemang för äldrevårdens kvalitet

28 Genomförande Läkemedelsansvariga i alla distrikt Läkemedelombud i föreningarna Medlemsmöten och studiecirklar www.spf.se/spftv Informationsmaterial: Okloka listan, Kloka frågor Engagera kommunerna


Ladda ner ppt "Ålderism och äldres läkemedelsbehandling Lars Nilsson Sakkunnig SPF Ansvarig för SPF:s program för att motverka ålderism."

Liknande presentationer


Google-annonser