Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nya utmaningar på arbetsmarknaden - också i Finland Diskussionsunderlag Ekonomiska Samfundet i Finland, Helsingfors, 17.3.2015 Rita Asplund, ETLA.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nya utmaningar på arbetsmarknaden - också i Finland Diskussionsunderlag Ekonomiska Samfundet i Finland, Helsingfors, 17.3.2015 Rita Asplund, ETLA."— Presentationens avskrift:

1 Nya utmaningar på arbetsmarknaden - också i Finland Diskussionsunderlag Ekonomiska Samfundet i Finland, Helsingfors, 17.3.2015 Rita Asplund, ETLA

2 Varför? Hur? Konsekvenser?

3 VARFÖR? Den snabba teknologiska utvecklingen Globaliseringen, inkl. out-sourcing & off-shoring Expansionen av utbildningssystemet på i synnerhet högskole- och universitetsnivån

4 HUR? Den snabba teknologiska utvecklingen – har hittills ersatt i första hand rutinbaserade jobb – de här jobben har huvudsakligen varit medellönejobb – jobbtillväxten har koncentrerats till höglönejobb men också till låglönejobb, dvs jobbtillväxten har haft formen av en ’smiley’

5 Finland: jobb inom privata servicesektorn 2002-2009 (1/4)

6 Finland: jobb inom privata servicesektorn 2002-2009 (2/4)

7 Finland: jobb inom privata servicesektorn 2002-2009 (3/4)

8 Finland: jobb inom privata servicesektorn 2002-2009 (4/4)

9 KONSEKVENSER… …med avseende på hela ekonomin? För sysselsättningen? Vad händer när den ekonomiska uppgången tar vid? – ex. jobless recovery (Jaimovich & Siu, 2012) Ökar löne- och inkomstskillnaderna? – forskningsresultaten fortfarande enbart indikativa (e.g. Firpo et al., 2011; Boehm, 2013) Påverkas könssegregeringen på arbetsmarknaden och löneskillnaderna mellan män och kvinnor? Vilka utmaningar ställs utbildningssystemet inför med avseende på både ungdoms- och vuxenutbildningen? – mismatch och bumping down? – Ser vi en polariseringstrend också om jobben jämförs på basis av utbildningsnivå i stället för lönenivå? – Hur påverkas olika utbildningsområden?

10 KONSEKVENSER… …med avseende på individen? Vad händer med dem som jobbar med arbetsuppgifter som inte längre behövs i samma utsträckning som tidigare eller som helt och hållet försvinner ? Hur ser deras jobbmöjligheter och löneutveckling ut? – Till lägre eller högre betalda jobb? Arbetslöshet som riskerar att förlängas? Utanför arbetsmarknaden med ökande risk för marginalisering? – Konkurrerar de i allt större utsträckning om låglönejobb med unga som försöker få in en fot på arbetsmarknaden? (e.g. Smith, 2011) Påverkas karriärvägarna från låglönejobb av att många medellönejobb minskar eller försvinner?


Ladda ner ppt "Nya utmaningar på arbetsmarknaden - också i Finland Diskussionsunderlag Ekonomiska Samfundet i Finland, Helsingfors, 17.3.2015 Rita Asplund, ETLA."

Liknande presentationer


Google-annonser