Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-delprogram, tasks TASKS:1

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-delprogram, tasks TASKS:1"— Presentationens avskrift:

1 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-delprogram, tasks TASKS:1
Programmeringsexempel med 3 olika tasks Exemplet är enkelt och visar hur de olika delarna (tasks) av ett program exekveras. Programmet består av tre POU:er som är sparade i var sin task:

2 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, exempel TASKS:2
Den första POU:n blinkar med 2 lysdioder Den andra blinkar med en lysdiod Den tredje ger två booleska signaler

3 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, exempel TASKS:3
Det finns 3 tasks som alla har event TRUE. Alla tre kommer att utföras i varje programvarv men ordningen mellan dem är inte definierad. PLC:en kommer att innehålla ett program och i det här fallet kommer alla delarna av programmet att genomlöpas. Genom att Högerklicka task/Properities kan olika parametrar, t.ex. Prio, Event, ändras. Rutan för Timer/Output Control ska inte vara ikryssad

4 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, exempel TASKS:4
Vid kompileringen visas att programmet består av 14 programsteg När programmet körs blinkar all 3 lysdioderna. Med BTN_DGVG och BTN_KGSG kan antalet lysdioderpåverkas enligt POU:erna. Med Upload Project kan MELSEC programmet som finns i PLC:en läsas tillbaka och undersökas. X006=BTN_KGSG Y001=LEDKG_GUL Y002=LEDKG_GREENX005=BTN_DGVG Y000=LEDKG_RED X002=SW_KGS POU: blink_green_gul POU: blink_red POU: pou_main

5 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, exempel TASKS:5
Prioriteten ändras enligt figuren: Med Upload Project erhålles: pou_main blink_red Observera att ordningen av instruktionerna i programmet har ändrats. Den kod som hör till main har högst prioritet och ligger först. blink_green_gul

6 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, exempel TASKS:6
Ordningen mellan mellan programdelarna ändras genom att de två första delarna styrs av boolska variabler som är definierade vid Event. Den tredje programdelen, main, kommer alltid att exekveras. I main bestäms det logiska värdet på GRGU_LED och RED_LED. OmSW_KGS = 1 blinkar LEDKG_RED 0 blinkar LEDKG_GUL och GREEN Observera att programkoden nu består av 24 programsteg och att den innehåller 2 Labels.

7 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, exempel TASKS:7
Med Upload Project erhålles: Under första programvarvet är alla minnesceller nollställda! Under första programvarvet utförs därför: LDI M256 Resultatet = 1 CJ P_30 Då sker hopp till P_30 LDI M257 Resultatet = 1 CJ P_31 Då sker hopp till P_31 LD X002 OUT M257 En av M257 eller M256 LDI X002 är ettställd efter första OUT M256 programvarvet (CJ = Call Jump) utförs om M256 = 1 blink_green_gul utförs om M257 = 1 blink_red utförs alltid pou_main

8 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, exempel TASKS:8
Genom att sätta Event = FALSE kan parametern Interval definieras. I exemplet kommer main att utföras med 10 sekunders intervall. Vid kompileringen visas att 33 programsteg används: Observera att 1 Timer och 3 labels används.

9 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, exempel TASKS:9
Efter 10 sekunder exekveras P_31 för första gången. T0 till T62 är 100 ms räknare. K100 innebär 100*100 ms = 10 sek

10 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, exempel TASKS:10
Ett enkelt sätt att testa ett program är att använda Monitorn. Om programmet består av flera POU:er måste Monitorn startas i varje POU. I exemplet finns 3 POU:er: Sätt den första POU:n i aktivt mode Aktivera Monitorn med Online/Monitoring Mode Sätt den andra POU:n i aktivt mode Aktivera Monitorn med Online/ Start Monitoring Sätt den tredje POU:n i aktivt mode Aktivera Monitorn med Online/ Start Monitoring

11 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, exempel TASKS:11
Figuren visar att alla 3 POU:erna är övervakade av Monitorn. När monitorn är inkopplad är det möjligt att direkt ändra, tvångsställa, enstaka variabler. Genom att dubbelklicka på varaibeln visas en meny som ger möjlighet att ändra på värdet. I exemplet kan t.ex. LEDKG_RED tvångställas. Däremot är det ingen ide att tvångsställa SW_KGS.

12 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, exempel TASKS:12
Med View/View Mode kan symboliska- eller Mitsubishi-adresser visas De två översta POU:erna visar Mistubishi (fysiska) - adresser.

13 Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-Program, exempel TASKS:13


Ladda ner ppt "Styrteknik 7.5 hp distans: PLC-delprogram, tasks TASKS:1"

Liknande presentationer


Google-annonser