Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

EN KOMPLETT INDUSTRIPARTNER ! ALLMÄNT OM MELSEC STYRSYSTEM.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "EN KOMPLETT INDUSTRIPARTNER ! ALLMÄNT OM MELSEC STYRSYSTEM."— Presentationens avskrift:

1 EN KOMPLETT INDUSTRIPARTNER ! ALLMÄNT OM MELSEC STYRSYSTEM

2 Allmänt om Melsec styrsystem PLC (Programmable Logic Controller)  Ett system med cyklisk exekvering avsett att styra och reglera en process  Styr en anläggning direkt genom in/utg kort eller distribuerat via buss  Från början avsågs att göra virtuella reläkontakter, sk ladder progr.  Detta sätt att tänka är fortfarande valigast inom industrin  Ersätts numer allt oftare av funktionsblock och funktioner  Programlista används sällan då felsökning är svårt i denna miljö  Endast ett snabbt sätt att mata in kod som man verifierat i förväg

3 Allmänt om Melsec styrsystem Storlekar för alla behov  Styrsystem finns i många storlekar för olika behov  De minsta har fasta I/O och är avsedda för fastigheter eller enkla maskiner  Stora modulära system använd företrädesvis inom industrin  Skiljer väldigt mycket på prestanda och komplexitet  Samma programmeringsverktyg men med olika instruktionsuppsättning

4 Allmänt om Melsec styrsystem Operatörspaneler  Styrsystem kombineras ofta med operatörspaneler  Dessa är idag Windows CE baserade och mycket kraftfulla  Kan kopplas i nätverk med flera paneler  Har idag Ethernet anslutning som standard  Används ofta som ett maskinnära HMI  Huvudsakligen är dessa paneler kopplade direkt mot ett styrsystem  Bra felsökningsverktyg för underhållets tekniker

5 Allmänt om Melsec styrsystem Fältbussar  Användning av fältbussar ökar stadigt  Dyrt att dra kabel  Ger en möjlighet att distribuera I/O noder ut i anläggningen  Profibus DP är vanligast idag  Ethernetbaserade system som ProfiNet och Modbus TCP växer kraftigt  DeviceNet är den amerikanska motsvarigheten till Profibus  Data paketeras och skickas varje programcykel ut till noderna

6 Allmänt om Melsec styrsystem Styrsystem ingår ofta i komplexa system  Normalt idag att dela på företagsnätverk och processnätverk  Styrsystemet är i dessa anläggningar en utförare av order från SCADA systemet  Vanligt att man via nätverket loggar data i stora mängder från processen till DB

7 Allmänt om Melsec styrsystem Programmeringsverktyg förr (MEDOC)

8 Allmänt om Melsec styrsystem Samma verktyg i ny tappning (GX Developer)

9 Allmänt om Melsec styrsystem Det vanligaste verktyget idag (GX IEC)

10 Allmänt om Melsec styrsystem Att bygga program  För att bli en populär programmerare måste man lära sig tänka med flödet  Maskinens arbetsgång ska kännas igen i programmet  En bra struktur innebär också att hålla olika programdelar ”rena”  Dela upp i övergripande villkor, manuella operationer, automatik och övervakning  Alltid programmera i flödesordning  Tänk på att hålla koden enkel även om instruktionerna blir fler  Kom ihåg att det är felsökning som kostar pengar

11 Allmänt om Melsec Styrsystem Äldre befintliga program  Är nästan alltid skrivna i Ladder form (Reläschema)  Går ut på att man kopplar ihop kontakter till ibland långa villkorskedjor  Mycket lätt att felsöka i och därför fortfarande populärt  Svårt att hålla strukturen i programmet  Kräver mycket kommentarer i koden

12 Allmänt om Melsec Styrsystem Nya program  Skrivs företrädesvis som funktionsblock ofta i viss kombination med reläschema  Programmeringsverktyget GX IEC kan hantera båda sätten, även tillsammans  Koden renare med funktionsblock  Funktionsblock kan med fördel återanvändas på flera ställen  Blocken kan förses med riktad hjälp för felsökning  Väldigt lätt att översätta ett flödesschema till kod med denna metod  Möjlighet att kapsla in beräkningar och komplexa operationer

13 Tack för Er uppmärksamhet!


Ladda ner ppt "EN KOMPLETT INDUSTRIPARTNER ! ALLMÄNT OM MELSEC STYRSYSTEM."

Liknande presentationer


Google-annonser