Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:1 Bilder 2008-05-02 E-Designer 7.40, Introduktion Grunderna Blockhantering Olika Objekt Trender-Dataloggning.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:1 Bilder 2008-05-02 E-Designer 7.40, Introduktion Grunderna Blockhantering Olika Objekt Trender-Dataloggning."— Presentationens avskrift:

1 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:1 Bilder 2008-05-02 E-Designer 7.40, Introduktion Grunderna Blockhantering Olika Objekt Trender-Dataloggning Alarmhantering Recept

2 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:2 Nedanstående program skall sparas och exekveras i PLC:n. Utsignalen är en analog signal i D0. D0 kommer att användas i det första exemplet med E-Designer. Räknaren finns förklarad i PLC4A:24

3 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:3 Skapa ett block med en tankbild enligt figuren M20: Digitalt symbolobjekt (Digital Symbol IO: M20) D0: Analogt stapelobjekt (Bar Graph IO: D0+) M21: Digitalt symbolobjekt (Digital Symbol IO: M21) D0: Analog Numerisk Analog Numeric I0: D0+ Statisk text Static text För att redigera bilden finns några menyalternativ: Layout/Grid Layout/Align etc På de följande sidorna visas hur tankbilden skapas i ett projekt med E-designer

4 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:4 Skapa ett nytt projekt Starta E-Designer 7.40 Välj File/New (Arkiv/Nytt) Välj Operator Terminal och PLC enligt figuren: Spara projektet på lämpligt ställe

5 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:5 Project Manager (Projekthanteraren) Visar alla delar av projektet Dubbelklicka på Blocks i Project Manager för att öppna Block Manager (Blockhanteraren): Skapa ett nytt block genom att högerklicka i den grå arean som tillhör Block Manager. Skapa blocket tank_visa

6 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:6 På bildskärmen visas en bild av operatörspanelen för blocket tank_visa. Bilden kommer senare att användas för att rita gränssnittet för fyllning/tömning av tanken. På bildskärmen visas också Block Manager med det nya blocket inlagt. Vänsterklicka i den lilla rutan för main och drag en pil ner till det nya blocket tank_visa, se figuren.

7 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:7 Efter operationen finns blocket placerat under main: Drag en ny pil från tank_visa till main, se figuren. I figuren syns ingen förändring men pilen mellan blocken blir dubbelriktad. Blocket main Blocket tank_visa Med knapparna tank_visa och main kan man växla mellan blocken.

8 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:8 •Genom att högerklicka på ett block kan man påverka ett antal egenskaper i blocket, t.ex, bakgrund, security… •Statiska block innehåller enbart text/bilder •Dynamiska block ska läsa och skriva variabler i styrsystemet. Dynamiska block innehåller analoga objekt, digitala objekt, klocka etc. •Varje objekt kan färgsättas

9 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:9 Skapa blocken enligt figuren av tankbilden: Två digitala symbolobjekt: Aktivera View/Toolbars/Library/E1000-Switches Placera ut två knappar enligt figuren. Figuren visar blocket tank_visa Knappen main leder till blocket main Bilderna är kompletterade med två rutor för static text. Den övre knappen (Fyll) ska styras av signalen M20 från PLC:n. Bilden består av två bitmappade bilder som visas vid ON respektive OFF. Det finns bibliotek med många symboler… Obs kontrollera att Access Enable operator input är ikryssad för knapparna

10 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:10 Skapa en Bar Graph och en Analog Numeric med: Object/Analog/Bargraph Object/Analog/Numeric Bar Graph ska styras med den analoga signalen D0 från PLC:n. D0 kommer att variera från 0 till 500 och skalan måste justeras, se nedan.

11 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:11 Man kan simulera styrningen med E-Designer med playknappen på menyn. I det här fallet kommer inte D0 att förändras och simuleringen ger inte så mycket. D0 kan förändras om man trycker på fältet för tanknivån om Access Enable operator input är markerad. Om man använder en Object/Analog/Slide kan man ge ett analogt värde till D0 och simulera något mera. Programmet fungerar bra tillsammans med PLC:n.

12 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:12 Varningsnivå för tankstyrningen. Komplettera tankbilden med: Varningsnivån är ställbar och om nivån överskrids ska HÖG NIVÅ blinka. HÖG NIVÅ är ett objekt av typen statisk text med dynamik. Varningsnivån lagras i D1 och varningen styrs av M23, se nedan och nästa sida.

13 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:13 M23 aktiverar texten HÖG NIVÅ Observera att D1 förlorar sitt värde om matnings- spänningen försvinner från PLC:n. Värdet på D0 sparas enligt förklaringen i PLC8B:2

14 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:14 Dataloggning innebär att en eller flera signaler samplas vid jämna tidpunkter och att värdena sparas i en fil. För att bara spara värden i en fil och inte visa något på operatörsterminalen gör man följande: Klicka på Data Logging i Project Manager Högerklicka/Add på Data Logging Markera Data Logger och välj Properties Dataloggning / Trend (kapitel 6 E-Designer reference manual)

15 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:15 Properties för loggningen Öppna Data Logger TANK_LOG, Välj vilka kanaler som ska loggas En fil med namnet TANK_LOG.skv (semikolon- separerad variabel) skapas i operatörspanelen. Filen kan läsas med ett HMI Tool både seriellt och via FTP. Sample count The number of values to be stored. The maximum number of values is 65,534. Sample full limit The number of samples when Sample full signal is to be set to 1.

16 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:16 Trend Skapa ett nytt block tank_trend och referera det till main och omvänt. (högerklicka för nytt block) Välj Object/Analog/Trend och välj properties enligt bilderna på nästa sida. Förstora bilden av trend-objektet enligt bilden nedan.

17 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:17 Några Properties D0 = Tanknivå D1 = Varningsnivå

18 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:18 Foto av operatörsterminalen: Knappar med förklaring Trenden visas normalt utan knappar och i realtid. Även trend_objektens data finns sparade i en.skv-fil.

19 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:19 Alarm Management, Larmhantering (kap 8 E-Designer reference manual) Operatörspanelen innehåller en inbyggd larmhanterare. Larmen är uppdelade i larmgrupper (Alarm Groups) enligt manualen: I operatörsterminalen kan larmen delas in i olika grupper, till exempel för att indikera larmens prioritet. Beroende på den valda teckenstorleken kan upp till 16 grupper skapas. Varje grupp kan tilldelas olika färgattribut. I larmblocket kan larmen sorteras i gruppordning. Följande sidor visar ett exempel på larmhantering för tankexemplet. Larmhanteringen ska bestå av: • Två larmgrupper, A_LARM och B-Larm • Två analoga larm på signalen D0 (tanknivån) för D0 = 400 (B-Larm), D0 = 500 (A-larm) • Två digitala larm för X4 (BTN_DGOG, B-LARM) och X7 (BTN_KGNG, A-LARM)

20 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:20 Skapa larmgrupperna A_LARM och B_LARM Functions/Alarm Groups Active - Digital signal which is set to one when there are active alarms in the group. Unacknowledge - Digital signal which is set to one when there are unacknowledged alarms in the group. Remote acknowledge - Digital signal which when it is set to one acknowledges all alarms in the group simultaneously.

21 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:21 Skapa larmtexter för respektive signal Functions/Alarms/New Alarm Det dynamiska värdet är skapat med: Om kvittering har utförts kan en signal till PLC:n genereras Larmet kan visa ett annat block (informationsblock) automatiskt

22 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:22 Larmtexterna, signaler, villkor hamnar i en lista. Den borde gå att sortera……

23 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:23 Alarmblocket flyttas inom Block Manager. Några referenser läggs till enligt bilden: Vid larm visas en blinkande symbol i blocket tank_visa. Med referensen Alarms byts block och larmet kan kvitteras. Blocket Alarms Knapparna: • Scrolls one page up • Ackknowledge • Increase text size • Shows object info • Scrolls one page down

24 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:24 Exempel från programkörning: De två översta larmen är aktiva. De övriga har kvitterats. Ett okvitterat larm skrivs med gul text. Tiderna när larmen har kvitterats, (A = Acknowledge) Visningen kan växlas med ”klockknappen”.

25 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:25 Exempel vid simulering: Larmtext, kvitteras Tid när larmet är sänt Tid när larmet är kvitterat acknowledge Tid när felet, error, upp- hörde. Simuleringen går att göra utan PLC, men töm- och fyll-knapparna fungerar inte. Tanknivån kan ställas genom att klicka på de numeriska värdena. Enable operator input måste vara aktiverad.

26 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:26 Även trendobjektet kan simuleras. Samma data som föregående sida. OBS larmgränsen är 400, varningsnivån är 350!

27 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:27 Recept Recipe files are stored in the operator panel. To use recipe handling the functions for storing, loading, deleting and adding, recipes must be linked to function or touch keys.

28 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:28 Exempel med recepthantering. •Skapa en sida med recept för fem ingredienser. Mängden av respektive ingrediens skall lagras med an analoga värden i D100 – D104. Värdena kan tänkas motsvara: kaffe, vatten, temperatur, grädde, socker. •Lägg till funktioner för att spara recept ladda recept radera recept

29 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:29 Gränssnittet för kaffeautomaten Analog Numeric D100-D105 Touch knappar Blocket recipe_p, vanligt block

30 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:30 Object/Touch Key/General Object/Touch Key/Text Other Function innehåller Load Recipe och mycket annat Texten Load hamnar i touch-knappen Definition av knappen för Load Recipe

31 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:31 Inmatning av dataInmatning av namn ”Save” Hämta recept ”Load”

32 Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:32 http://www.mitsubishi-automation.de/easylearning/start.php Länk med introduktion till E-Designer:


Ladda ner ppt "Styrteknik 7.5 hp distans: E-Designer och E-1000 PLC8B:1 Bilder 2008-05-02 E-Designer 7.40, Introduktion Grunderna Blockhantering Olika Objekt Trender-Dataloggning."

Liknande presentationer


Google-annonser