Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Nationellt prov Sv1 2015 – I andras ögon. Översikt delarna  Delprov A – muntlig framställning genomförs onsdag 22/4 (förmiddag eller eftermiddag) två.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Nationellt prov Sv1 2015 – I andras ögon. Översikt delarna  Delprov A – muntlig framställning genomförs onsdag 22/4 (förmiddag eller eftermiddag) två."— Presentationens avskrift:

1 Nationellt prov Sv1 2015 – I andras ögon

2 Översikt delarna  Delprov A – muntlig framställning genomförs onsdag 22/4 (förmiddag eller eftermiddag) två lärare lyssnar och sambedömer!  Delprov B, läsförståelse och delprov C Skriftlig framställning genomförs torsdag 23/4 vecka 17. (schema kommer)

3 SVA 1  Delprov A (tal) – med klassen, egen bedömningsmatris  Delprov B (läsf.)– eget uppgiftshäfte och bedömning, egen sal, 1 h extra  Delprov C (skriva)– eget uppgiftshäfte och bedömning, egen sal, 1 h extra

4  Muntligt (individuellt) anförande – informerande/undervisande tal  Inför klassen (ca 15 pers)  Begränsad taltid – 3-6 minuter  Åhörare – respons! (ca 10 min med respons)  Varje tal – bidrag gemensam förberedelse inför prov B, C (nya perspektiv, tankeställare) Delprov A - Muntlig framställning

5  Lämna in ifyllt elevformulär innan framförandet (senast fredag v. 16)  Välj själv ämne inom temat (se förslag)  Presentera (ge information) och kommentera ämnet - Information: beskriva, berätta, förklara, argumentera, instruera.. - Kommentar: egna, andras synpunkter, värderingar, förklaringar eller spekulationer  Använd något presentationstekniskt hjälpmedel – syfte: levandegöra/tydliggöra  Källanvändning inget krav – men kan göra det mer intressant och fylligt!

6 Hjälp?  Läraren får hjälpa till med att hitta ämne att prata om  Obs! Disposition, formulering, manus, hjälpmedel ingår i uppgiften – ingen hjälp!

7 Att tänka på vid muntlig framställning!  Tydligt ämne/syfte  Disposition – struktur -Inledning!! -Avslutning!! -Sammanhang/röd tråd -Hur göra intressant och fylligt? Ge exempel, utveckla tankar, resonemang, fördjupning, egna erfarenheter, problematisera…

8 Tänk också på…  Språket! (jämnt, varierat, välvårdat…)  Textbindning (länka ihop talet)  Manus, hjälpmedel  Läs instruktionen noga!  Förbered dig, var påläst!!!  Anförande, ej högläsning!!

9 Tips  Tips: håll ditt anförande inför någon (kompis, förälder, syster, brevbäraren, grannen, morfar, busschauffören, en kusin, hen som sitter i kassan på Ica…) - Träna och få feedback ! Träna igen!  Kolla tiden! Ca 4 minuter!

10 Vad bedöms?  Innehåll  Disposition och sammanhang  Språk och stil  Framförande  Helhetsbedömning – anförandets funktion i kommunikationssituationen  Elevexempel Elevexempel

11

12 Förberedelser – delprov A  Reflektera kring bilderna  Uppgiftsinstruktionen – diskutera Elevformulärets syfte (stöd, struktur)  Bedömningsmatrisen – diskutera  Diskutera ämnesförslagen  Individuell tankeskrivning

13 Delprov B  Läsförståelse (både skönlitteratur och sakprosa)  Material: texthäfte och uppgiftshäfte (delas ut på plats), penna och sudd  Tid: förmiddag 23/4 (120 min)  Plats: Aulan och ev. någon mer sal

14 Tänk på  Läs en text i taget  Läs uppgiften som hör till noga  Kontrollera att du verkligen svarat på frågan  Tänk på att provtiden är begränsad. Lägg inte för mycket tid på varje uppgift – gå hellre tillbaka

15 Delprov C Skriftlig framställning  Prövar förmåga att skriva utredande och argumenterande texter anpassade till situation och mottagare samt förmågan att infoga information från andras källor i den egna texten.

16 Vad och Hur?  Ni väljer en skrivuppgift. Läs instruktionen noga. Skriv också rätt rubrik på din text.  Du ska använda dig av någon källa från texthäftet – vilken framgår av instruktionen.  Kom ihåg att ange författare och titel på källan och att sammanfatta med egna ord och eller citera genom att återge något ordagrant och sätta det inom ”…”.  Kom också ihåg att använda referatmarkörer: enligt kalle, i artikeln står det också…  Viktigt att skilja på egna och andras tankar!

17 Hur och när?  Skrivs på dator (lämnas in dagen före för riggning)  Material: texthäfte (samma som vid läsf.) och uppgiftshäfte – delas ut då  Tid: torsdag eftermiddag (180 min)  Plats: Aulan och ev. någon mer sal

18 Delprov B och C  Vi går igenom det kopierade materialet


Ladda ner ppt "Nationellt prov Sv1 2015 – I andras ögon. Översikt delarna  Delprov A – muntlig framställning genomförs onsdag 22/4 (förmiddag eller eftermiddag) två."

Liknande presentationer


Google-annonser