Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SLU:s utbildningar SHAPING THE FUTURE. SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SLU:s utbildningar SHAPING THE FUTURE. SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa."— Presentationens avskrift:

1 SLU:s utbildningar SHAPING THE FUTURE

2 SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Det gör vi genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället. Vad vi gör

3 Varför plugga på SLU? Du är med och formar framtiden Du kommer att plugga på ett av Sveriges tre bästa universitet Du blir anställningsbar och får jobb Unika, innovativa och framtidsorienterade utbildningar Forskningsnära utbildningsprogram

4 Bioteknik & livsmedel Djur & medicin Ekonomi Landsbygd & utvecklingsfrågor Landskapet och staden Lantbruk Natur & miljö Skog Teknik Trädgård Våra ämnesområden

5 Våra grundutbildningar Agronom – ekonomi Agronom – husdjur Agronom – landsbygdsutveckling Agronom – livsmedel Agronom – mark/växt Biologi med inriktning mot bioteknik Biologi och miljövetenskap Civilingenjör i energisystem (med UU) Civilingenjör i miljö- och vattenteknik (med UU) Djursjukskötare Ekonomi

6 forts våra grundutbildningar Etologi och djurskydd Hippolog Hortonom Jägmästare Landskapsarkitekt – Uppsala Landskapsarkitekt – Alnarp Landskapsingenjör Lantmästare Skogsmästare Trädgårdsingenjör – design Trädgårdsingenjör – odling Veterinär

7 NY ORTSBILD/KARTA Var vi finns

8 Lant- och skogsbruket ger oss: –Mat –Kläder –Energi –Bostäder –Mm mm Den viktigaste näringen för mänsklighetens fortlevnad och den enda som berör oss varje dag, alla dagar om året Vad är lantbruk och varför är det viktigt?

9 180 hp = 3 år Områdesbehörighet A14 med undantag för Sh 1a2 (GY11) el.15 (gamla) Alnarp Ämnen djur, växter, ekonomi, teknik, livsmedelsproduktion, ledarskap, arbetsmiljö, m.m. Lantmästare

10 Gammal titel Förr var de lantbruksrådgivare och kunde lite om allt Nu är de akademiska experter inom respektive område Lite som civilingenjörer men mot specifika områden inom lantbruket Rollen har breddats rejält Vad är en agronom?

11 270 hp = 4,5 år Områdesbehörighet A11 (Gy11) el. 14 (gamla) Uppsala Ämnen fysiologi, lagstiftning, livsmedelskemi, mikrobiologi, matens och näringsämnens effekter på hälsa, råvarors sammansättning och egenskaper. m.m. Agronom - livsmedel

12 Landsbygdsutveckling –Nationell, vilket kan innebära allt mellan att stärka företagande på landsbygden till ungdomssatsningar –Internationell, rör sig mer i större frågor som är både poliktiska (tänk EU) och naturresurshushålling i länder som jobbar för att få en starkare ekonomisk utveckling Ekonomi på SLU –Miljöekonomin, den gröna ekonomin som undersöker värdet på naturresurserna, även de som är lite svåra att sätta ett värde på –Lantbruksekonomin, som tittar på de ekonomiska förutsättningarna i hela kedjan från lantbruket till försäljning av maten, samt hur man driver ett företag och i vilka former Landsbygd och ekonomi?

13 270 hp = 4,5 år Områdesbehörighet A11 (Gy11) el. 14 (gamla) Uppsala Ämnen ekologi, cellbiologi, växtodling, miljö, vattenvård, entomologi, markvetenskap, växtfysiologi, odlingsteknik m.m. Agronom – mark/växt

14 270 hp = 4,5 år Områdesbehörighet A3 (GY11) el. 3 (gamla) Uppsala Ämnen ekonomisk utveckling, globalisering, kultur, politik, kommunikation, ekosystem, sociala relationer m.m. Agronom - landsbygdsutveckling

15 270 hp = 4,5 år Områdesbehörighet A3 (GY11) el. 3(gamla) Uppsala Ämnen företagsekonomi, nationalekonomi, marknadsföring, miljömanagement, fastighetsrätt, redovisning, beskattningsrätt, kooperation, företagsledning m.m. Agronom - ekonomi

16 180 hp = 3 år Områdesbehörighet A3 (GY11) el. 3(gamla) Uppsala Ämnen företagsekonomi, nationalekonomi, miljöekonomi, ekologi, juridik, statistik, internationell handel, matematik, entreprenörskap, kvalitets- och miljöledning, m.m. Ekonomi

17 Kan grovt räknat delas in i två kategorier: Medicinska Utbildande/rådgivande Veterinär & djursjukskötare Agronom – husdjur, Etologi & djurskydd, Hippolog, Husdjursvetenskap Kom ihåg! Även biologi & miljövetenskap, lantmästare, jägmästare och skogsmästare kommer i kontakt med djur under utbildningarna, men är sällan specialiserade på samma sätt Många olika djurutbildningar

18 270 hp = 4,5 år Områdesbehörighet A11 (Gy11) el. 14 (gamla) Uppsala Ämnen biokemi, etologi, agrosystem, genetik, anatomi, cellbiologi, utfodring, avel, byggteknik m.m. Agronom - husdjur

19 180 hp = 3 år Områdesbehörighet A11 (Gy11) el. 14 (gamla) Uppsala Ämnen etologi, djurskydd, bevarandebiologi, evolutionsbiologi, djurhållning, systematik, fysiologi, smittskydd, antrozoologi, djurhälsa m.m. Etologi och djurskydd

20 180 hp = 3 år Områdesbehörighet A14 med undantag för Sh 1a2 (GY11) el.15 (gamla) Flyinge, Strömsholm, Wången Ämnen ridkonst, travsport, körning, hoppning, dressyr, ledarskap, företagande, sport och coachning, hästens biologi, anatomi och fysiologi, unghäst, pedagogik, m.m. Hippolog

21 180 hp = 3 år Områdesbehörighet A14 med undantag för Sh 1a2 (GY11) el.15 (gamla) Uppsala Ämnen etologi, anestesiologi, kommunikation, biologi, rehabilitering, sjukvårdslära, djuromvårdnad, näringslära, vårdhygien, m.m. Djursjukskötare

22 330 hp = 5,5 år Områdesbehörighet A13 (Gy11) el. 13 (gamla) Uppsala Ämnen medicin, kirurgi, farmakologi, patologi, anatomi, biomedicin, toxikologi, reproduktion, bilddiagnostik m.m. Veterinär

23 Biologi är många olika saker Grön biologi – växter, zoologi, ekologi Vit biologi – mikrobiologi & genetik Biologi & miljövetenskap (grön) Biologi – bioteknik (vit) Biologi eller biologi?

24 180 hp = 3 år Områdesbehörighet A11 (Gy11) el. 14 (gamla) Uppsala Ämnen biokemi, cellbiologi, genetik, immunologi, mikrobiologi, molekylärbiologi, naturproduktkemi, organisk kemi m.m. Biologi med inriktning mot bioteknik

25 180 hp = 3 år Områdesbehörighet A11 (Gy11) el. 14 (gamla) Uppsala Ämnen biologi, ekologi, matematik, miljörätt, kommunikation, miljövetenskap, miljöanalys, livscykelanalys, naturvårdsbiologi m.m Biologi & miljövetenskap

26 SLU ser skogen ur många olika perspektiv: Råvara – virke, papper, energi Ekologi – arter, kolkälla, bevarande Rekreation – allemansrätten, välbefinnande, träning Jägmästare – en längre utbildning med fler specialiserade utgångar Skogsmästare –kortare och blir mer generalist och hamnar oftare i säljande/köpande positioner Skogsutbildningar

27 300 hp = 5 år Områdesbehörighet A11 (Gy11) el. 14 (gamla) Uppsala Ämnen ledarskap, skogsskötsel, nationalekonomi, ekologi, naturvård, internationell skogspolitik, industriell ekonomi, ekosystem, växtbiologi, m.m. Jägmästare

28 180 hp = 3 år Områdesbehörighet A14 med undantag för Sh 1a2 (GY11) el.15 (gamla) Skinnskatteberg Ämnen naturvård, entreprenörskap, ekologi, skogsteknik, planering, bioenergi, ekonomi, skogshushållning m.m. Skogsmästare

29 I samarbete med Uppsala universitet ger SLU två civilingenjörsutbildningar. Får det bästa av två världar: där Uppsala universitet harexperter på det teknik och fysik och SLU har experter på mer biologiska förutsättningar för energi, miljö och vatten Civilingenjörer

30 300 hp = 5 år Områdesbehörighet A9 (Gy11) el. 9(gamla) Uppsala Ämnen vågkraft, vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, solenergi, bioenergi, energiteknik, matematik, energieffektivisering, fysik, kemi m.m. Civilingenjör i energisystem

31 300 hp = 5 år Områdesbehörighet A9 (Gy11) el. 9(gamla) Uppsala Ämnen Hydrologi, geovetenskap, biologi, matematik, datavetenskap, markvetenskap, reglerteknik, miljöteknik, meteorologi fysik, kemi m.m. Civilingenjör i miljö- och vattenteknik

32 Tre utbildningar med fokus inom odling, marknad och formgivning av och med trädgårdsväxter. Hortonom – avancerad växtbiologisk utbildning med allt mellan företagsekonomi och sjukdomslära Trädgårdsingenjör – odling – experter på att koppla samman teori och praktik inom trädgårdsodling Trädgårdsingenjör – design – formgivarna som skapar estetiska och balanserade trädgårdar både inom och utomhus Trädgård

33 300 hp = 5 år Områdesbehörighet A11 (Gy11) el. 14 (gamla) Alnarp Ämnen botanik, växtfysiologi, företagsekonomi, marknadsföring, ekologi, genetik, växtförädling, teknologi, statistik, marklära m.m. Hortonom

34 180 hp = 3 år Områdesbehörighet A14 med undantag för Sh 1a2 (GY11) el.15 (gamla) Alnarp Ämnen trädgårdsvetenskap, botanik, företagsekonomi, växtskyddsvetenskap, marklära, kemi, teknologi, marknadsföring m.m. Trädgårdsingenjör - odling

35 180 hp = 3 år Områdesbehörighet A14 med undantag för Sh 1a2 (GY11) el.15 (gamla) Alnarp Ämnen formlära, design, trädgårdshistoria, växtbiologi, marklära, kemi, företagsekonomi, teknologi, trädgårdsvetenskap m.m. Trädgårdsingenjör - design

36 Landskapsarkitekter –formgivare som jobbar med naturliga förutsättningar i olika landskap där människor ska röra sig Landskapsingenjörer –blir specialiserade på skötseln av och byggandet av nya stadslandskap Landskap

37 300 hp = 5 år Områdesbehörighet A3 (GY11) el. 3(gamla) Alnarp Ämnen landskapsarkitektur, formlära, design, management, planering, landskapsanalys, växtkunskap, trädgårdshistoria, miljöpsykologi, m.m. Landskaparkitekt - Alnarp

38 300 hp = 5 år Områdesbehörighet A11 med undantag för Ma 4 (Gy11) el. 14 (gamla) Uppsala Ämnen formlära, design, management, planering, landskapsanalys, växtkunskap, historia, miljöpsykologi, m.m. Landskapsarkitekt - Uppsala

39 180 hp = 3 år Områdesbehörighet A14 med undantag för Sh 1a2 (GY11) el.15 (gamla) Alnarp Ämnen ekonomi, projektledning, landskapsvård, växtmiljöer, ledarskap, anläggning, utemiljö, planering, landskapsutvecklig, projektledning m.m. Landskapsingenjör


Ladda ner ppt "SLU:s utbildningar SHAPING THE FUTURE. SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa."

Liknande presentationer


Google-annonser