Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

SLU:s utbildningar SHAPING THE FUTURE.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "SLU:s utbildningar SHAPING THE FUTURE."— Presentationens avskrift:

1 SLU:s utbildningar SHAPING THE FUTURE

2 Vad vi gör SLU utvecklar kunskapen om de biologiska naturresurserna och människans förvaltning och hållbara nyttjande av dessa. Det gör vi genom utbildning, forskning och miljöanalys i samverkan med det omgivande samhället. SLU har ett antal strategiska mål, som exempelvis att verksamheten ska vara av högsta internationella klass och att kopplingen mellan utbildning och forskning ska vara stark. Forskning, utbildning och fortlöpande miljöanalys ska bedrivas i samverkan med utvalda lärosäten, sektorerna och samhället i övrigt. Ett viktigt mål är att SLU stärker Sveriges ställning som kunskapsnation och bidrar till utveckling av global förvaltning och hållbart nyttjande av naturresurser.

3 Varför plugga på SLU? Du är med och formar framtiden
Du kommer att plugga på ett av Sveriges tre bästa universitet Du blir anställningsbar och får jobb Unika, innovativa och framtidsorienterade utbildningar Forskningsnära utbildningsprogram Du är med och formar framtiden SLU är ett av Sveriges främsta miljöuniversitet med livsviktiga ämnen Många av frågorna som SLU arbetar med handlar om mänsklighetens överlevnad Du kommer att plugga på ett av Sveriges bästa universitet SLU rankas som ett av Sveriges tre bästa universitet (Urank 2011) Våra utbildningar ger jobb (Högskolekvalitet 2011, Svenskt Näringsliv) Du blir anställningsbar och får jobb Studenter som pluggat på SLU får jobb Av studenter som läst en utbildning på SLU har de flesta, mer än 80 %, ett relevant jobb strax efter examen (Högskoleverket, dec 2011)

4 Våra ämnesområden Bioteknik & livsmedel Djur & medicin Ekonomi
Landsbygd & utvecklingsfrågor Landskapet och staden Lantbruk Natur & miljö Skog Teknik Trädgård

5 Våra grundutbildningar
Agronom – ekonomi Agronom – husdjur Agronom – landsbygdsutveckling Agronom – livsmedel Agronom – mark/växt Biologi med inriktning mot bioteknik Biologi och miljövetenskap Civilingenjör i energisystem (med UU) Civilingenjör i miljö- och vattenteknik (med UU) Djursjukskötare Ekonomi

6 forts våra grundutbildningar
Etologi och djurskydd Hippolog Hortonom Jägmästare Landskapsarkitekt – Uppsala Landskapsarkitekt – Alnarp Landskapsingenjör Lantmästare Skogsmästare Trädgårdsingenjör – design Trädgårdsingenjör – odling Veterinär

7 Var vi finns NY ORTSBILD/KARTA

8 Vad är lantbruk och varför är det viktigt?
Lant- och skogsbruket ger oss: Mat Kläder Energi Bostäder Mm mm Den viktigaste näringen för mänsklighetens fortlevnad och den enda som berör oss varje dag, alla dagar om året

9 Lantmästare 180 hp = 3 år Alnarp Ämnen
Områdesbehörighet A14 med undantag för Sh 1a2 (GY11) el.15 (gamla) Alnarp Ämnen djur, växter, ekonomi, teknik, livsmedelsproduktion, ledarskap, arbetsmiljö, m.m. Yrken lantmästare, företagare, ekonom, rådgivare, driftledare, arbetsledare, lärare m.fl.

10 Vad är en agronom? Gammal titel
Förr var de lantbruksrådgivare och kunde lite om allt Nu är de akademiska experter inom respektive område Lite som civilingenjörer men mot specifika områden inom lantbruket Rollen har breddats rejält

11 Agronom - livsmedel 270 hp = 4,5 år
Områdesbehörighet A11 (Gy11) el. 14 (gamla) Uppsala Ämnen fysiologi, lagstiftning, livsmedelskemi, mikrobiologi, matens och näringsämnens effekter på hälsa, råvarors sammansättning och egenskaper. m.m. Yrken livsmedelsagronom, projektledare, produktutvecklare, kvalitetscontroller m.fl.

12 Landsbygd och ekonomi? Landsbygdsutveckling Ekonomi på SLU
Nationell, vilket kan innebära allt mellan att stärka företagande på landsbygden till ungdomssatsningar Internationell, rör sig mer i större frågor som är både poliktiska (tänk EU) och naturresurshushålling i länder som jobbar för att få en starkare ekonomisk utveckling Ekonomi på SLU Miljöekonomin, den gröna ekonomin som undersöker värdet på naturresurserna, även de som är lite svåra att sätta ett värde på Lantbruksekonomin, som tittar på de ekonomiska förutsättningarna i hela kedjan från lantbruket till försäljning av maten, samt hur man driver ett företag och i vilka former

13 Agronom – mark/växt 270 hp = 4,5 år
Områdesbehörighet A11 (Gy11) el. 14 (gamla) Uppsala Ämnen ekologi, cellbiologi, växtodling, miljö, vattenvård, entomologi, markvetenskap, växtfysiologi, odlingsteknik m.m. Yrken mark/växtagronom, biståndsarbetare, produktutvecklare, konsult, informatör, rådgivare, forskare, lärare m.fl.

14 Agronom - landsbygdsutveckling
270 hp = 4,5 år Områdesbehörighet A3 (GY11) el. 3 (gamla) Uppsala Ämnen ekonomisk utveckling, globalisering, kultur, politik, kommunikation, ekosystem, sociala relationer m.m. Yrken landsbygdsagronom, företagare, biståndsarbetare, projektledare, medlare, konsult, informatör, forskare m.fl.

15 Agronom - ekonomi 270 hp = 4,5 år
Områdesbehörighet A3 (GY11) el. 3(gamla) Uppsala Ämnen företagsekonomi, nationalekonomi, marknadsföring, miljömanagement, fastighetsrätt, redovisning, beskattningsrätt, kooperation, företagsledning m.m. Yrken agronom, ekonom, analytiker, handläggare, konsult, informatör, journalist, forskare, lärare m.fl.

16 Ekonomi 180 hp = 3 år Områdesbehörighet A3 (GY11) el. 3(gamla) Uppsala
Ämnen företagsekonomi, nationalekonomi, miljöekonomi, ekologi, juridik, statistik, internationell handel, matematik, entreprenörskap, kvalitets- och miljöledning, m.m. Yrken ekonom, revisor, controller, konsult, forskare m.fl.

17 Många olika djurutbildningar
Kan grovt räknat delas in i två kategorier: Medicinska Utbildande/rådgivande Veterinär & djursjukskötare Agronom – husdjur, Etologi & djurskydd, Hippolog, Husdjursvetenskap Kom ihåg! Även biologi & miljövetenskap, lantmästare, jägmästare och skogsmästare kommer i kontakt med djur under utbildningarna, men är sällan specialiserade på samma sätt

18 Agronom - husdjur 270 hp = 4,5 år
Områdesbehörighet A11 (Gy11) el. 14 (gamla) Uppsala Ämnen biokemi, etologi, agrosystem, genetik, anatomi, cellbiologi, utfodring, avel, byggteknik m.m. Yrken husdjursagronom, produktutvecklare, biståndsarbetare, konsult, informatör, journalist, forskare, lärare m.fl.

19 Etologi och djurskydd 180 hp = 3 år
Områdesbehörighet A11 (Gy11) el. 14 (gamla) Uppsala Ämnen etologi, djurskydd, bevarandebiologi, evolutionsbiologi, djurhållning, systematik, fysiologi, smittskydd, antrozoologi, djurhälsa m.m. Yrken djurskyddsinspektör, zoolog, arbetsledare, rådgivare, forskare, lärare, m.fl.

20 Hippolog 180 hp = 3 år Områdesbehörighet A14 med undantag för Sh 1a2 (GY11) el.15 (gamla) Flyinge, Strömsholm, Wången Ämnen ridkonst, travsport, körning, hoppning, dressyr, ledarskap, företagande, sport och coachning, hästens biologi, anatomi och fysiologi, unghäst, pedagogik, m.m. Yrken travtränare, travskolelärare, stallchef, hästutbildare, ridlärare, lärare m.fl.

21 Djursjukskötare 180 hp = 3 år
Områdesbehörighet A14 med undantag för Sh 1a2 (GY11) el.15 (gamla) Uppsala Ämnen etologi, anestesiologi, kommunikation, biologi, rehabilitering, sjukvårdslära, djuromvårdnad, näringslära, vårdhygien, m.m. Yrken djursjukskötare, arbetsledare, företagare, rådgivare, lärare m.fl.

22 Veterinär 330 hp = 5,5 år Områdesbehörighet A13 (Gy11) el. 13 (gamla)
Uppsala Ämnen medicin, kirurgi, farmakologi, patologi, anatomi, biomedicin, toxikologi, reproduktion, bilddiagnostik m.m. Yrken veterinär, forskare, rådgivare, besiktningsveterinär, djurhälsoveterinär, laboratorieveterinär m.fl.

23 Biologi eller biologi? Biologi är många olika saker
Grön biologi – växter, zoologi, ekologi Vit biologi – mikrobiologi & genetik Biologi & miljövetenskap (grön) Biologi – bioteknik (vit)

24 Biologi med inriktning mot bioteknik
180 hp = 3 år Områdesbehörighet A11 (Gy11) el. 14 (gamla) Uppsala Ämnen biokemi, cellbiologi, genetik, immunologi, mikrobiologi, molekylärbiologi, naturproduktkemi, organisk kemi m.m. Yrken molekylärbiolog, forskningsingenjör, produktutvecklare, biokemist, informatör m.fl.

25 Biologi & miljövetenskap
180 hp = 3 år Områdesbehörighet A11 (Gy11) el. 14 (gamla) Uppsala Ämnen biologi, ekologi, matematik, miljörätt, kommunikation, miljövetenskap, miljöanalys, livscykelanalys, naturvårdsbiologi m.m Yrken miljövetare, ekolog, biolog, rådgivare, skyddsinspektör, politiskt sakkunnig m.fl.

26 Skogsutbildningar SLU ser skogen ur många olika perspektiv:
Råvara – virke, papper, energi Ekologi – arter, kolkälla, bevarande Rekreation – allemansrätten, välbefinnande, träning Jägmästare en längre utbildning med fler specialiserade utgångar Skogsmästare kortare och blir mer generalist och hamnar oftare i säljande/köpande positioner

27 Jägmästare 300 hp = 5 år Områdesbehörighet A11 (Gy11) el. 14 (gamla)
Uppsala Ämnen ledarskap, skogsskötsel, nationalekonomi, ekologi, naturvård, internationell skogspolitik, industriell ekonomi, ekosystem, växtbiologi, m.m. Yrken virkesköpare, marknadschef, skogsekonom, forskare, miljösamordnare, produktionsledare, konsult, internationell samordnare m.fl.

28 Skogsmästare 180 hp = 3 år Områdesbehörighet A14 med undantag för Sh 1a2 (GY11) el.15 (gamla) Skinnskatteberg Ämnen naturvård, entreprenörskap, ekologi, skogsteknik, planering, bioenergi, ekonomi, skogshushållning m.m. Yrken planläggare, produktionsledare, rådgivare, virkesköpare, naturvårdare, mäklare, lärare m.fl.

29 Civilingenjörer I samarbete med Uppsala universitet ger SLU två civilingenjörsutbildningar. Får det bästa av två världar: där Uppsala universitet harexperter på det teknik och fysik och SLU har experter på mer biologiska förutsättningar för energi, miljö och vatten

30 Civilingenjör i energisystem
300 hp = 5 år Områdesbehörighet A9 (Gy11) el. 9(gamla) Uppsala Ämnen vågkraft, vattenkraft, kärnkraft, vindkraft, solenergi, bioenergi, energiteknik, matematik, energieffektivisering, fysik, kemi m.m. Yrken civilingenjör, energiplanerare, projektledare, utredare, konsult, forskare m.fl.

31 Civilingenjör i miljö- och vattenteknik
300 hp = 5 år Områdesbehörighet A9 (Gy11) el. 9(gamla) Uppsala Ämnen Hydrologi, geovetenskap, biologi, matematik, datavetenskap, markvetenskap, reglerteknik, miljöteknik, meteorologi fysik, kemi m.m. Yrken civilingenjör, miljötekniker, miljöingenjör, konsult, forskare, utredare m.fl.

32 Trädgård Tre utbildningar med fokus inom odling, marknad och formgivning av och med trädgårdsväxter. Hortonom – avancerad växtbiologisk utbildning med allt mellan företagsekonomi och sjukdomslära Trädgårdsingenjör – odling – experter på att koppla samman teori och praktik inom trädgårdsodling Trädgårdsingenjör – design – formgivarna som skapar estetiska och balanserade trädgårdar både inom och utomhus

33 Hortonom 300 hp = 5 år Områdesbehörighet A11 (Gy11) el. 14 (gamla)
Alnarp Ämnen botanik, växtfysiologi, företagsekonomi, marknadsföring, ekologi, genetik, växtförädling, teknologi, statistik, marklära m.m. Yrken rådgivare, handläggare, forskare, egenföretagare, produktutvecklare, lärare, odlare, journalist, biståndsarbetare m.fl.

34 Trädgårdsingenjör - odling
180 hp = 3 år Områdesbehörighet A14 med undantag för Sh 1a2 (GY11) el.15 (gamla) Alnarp Ämnen trädgårdsvetenskap, botanik, företagsekonomi, växtskyddsvetenskap, marklära, kemi, teknologi, marknadsföring m.m. Yrken trädgårdsmästare, odlingsansvarig, produktutvecklare, kvalitetskontrollant, odlingsrådgivare, inköpare, säljare, marknadsförare, egenföretagare m.fl.

35 Trädgårdsingenjör - design
180 hp = 3 år Områdesbehörighet A14 med undantag för Sh 1a2 (GY11) el.15 (gamla) Alnarp Ämnen formlära, design, trädgårdshistoria, växtbiologi, marklära, kemi, företagsekonomi, teknologi, trädgårdsvetenskap m.m. Yrken trädgårdsdesigner, trädgårdsingenjör, egenföretagare, rådgivare m.fl.

36 Landskap Landskapsarkitekter Landskapsingenjörer
formgivare som jobbar med naturliga förutsättningar i olika landskap där människor ska röra sig Landskapsingenjörer blir specialiserade på skötseln av och byggandet av nya stadslandskap

37 Landskaparkitekt - Alnarp
300 hp = 5 år Områdesbehörighet A3 (GY11) el. 3(gamla) Alnarp Ämnen landskapsarkitektur, formlära, design, management, planering, landskapsanalys, växtkunskap, trädgårdshistoria, miljöpsykologi, m.m. Yrken stadsarkitekt, landskapsarkitekt, planerare, utredare, forskare, projektledare m.fl.

38 Landskapsarkitekt - Uppsala
300 hp = 5 år Områdesbehörighet A11 med undantag för Ma 4 (Gy11) el. 14 (gamla) Uppsala Ämnen formlära, design, management, planering, landskapsanalys, växtkunskap, historia, miljöpsykologi, m.m. Yrken stadsarkitekt, landskapsarkitekt, planerare, utredare, forskare, projektledare, kommunekolog m.fl.

39 Landskapsingenjör 180 hp = 3 år
Områdesbehörighet A14 med undantag för Sh 1a2 (GY11) el.15 (gamla) Alnarp Ämnen ekonomi, projektledning, landskapsvård, växtmiljöer, ledarskap, anläggning, utemiljö, planering, landskapsutvecklig, projektledning m.m. Yrken arbetsledare, konsult, projektör, utredare, lärare, rådgivare m.fl.


Ladda ner ppt "SLU:s utbildningar SHAPING THE FUTURE."

Liknande presentationer


Google-annonser