Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Penningpolitiskt beslut oktober 2007. Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 4 procent Räntan behöver höjas ytterligare något det kommande året.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Penningpolitiskt beslut oktober 2007. Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 4 procent Räntan behöver höjas ytterligare något det kommande året."— Presentationens avskrift:

1 Penningpolitiskt beslut oktober 2007

2 Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 4 procent Räntan behöver höjas ytterligare något det kommande året för att klara inflationsmålet på 2 procent Synen på den framtida reporäntan i stort sett oförändrad sedan i juni

3 Svensk ekonomi går starkt Kostnadstrycket ökar Produktiviteten ökar långsammare Lönerna stiger snabbare Livsmedelspriserna stiger Högre inflationsförväntningar Reporäntan höjs

4 Svensk ekonomi går starkt BNP-tillväxt i Sverige. Årlig procentuell förändring. Streckad stapel/linje avser Riksbankens prognos. Källor: IMF, OECD och Riksbanken

5 Stramare arbetsmarknad Procent av arbetskraften och tusentals personer. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

6 Kostnadstrycket ökar Årlig procentuell förändring Streckad linje och stapel avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

7 Svagare omvärld Dämpad tillväxt i USA och i euroområdet Problem på amerikanska bolånemarknaden Finansiell oro - ökad osäkerhet och minskad vilja att ta risk Störningar på interbankmarknaden

8 Tillväxten dämpas i USA och euroområdet Årlig procentuell förändring. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: Eurostat, US Department of Commerce och Riksbanken

9 Störningar på interbankmarknaden Procentenheter. Differensen är beräknad som skillnaden mellan interbankränta och statsskuldväxel med tre månaders löptid för respektive land. Källa: Riksbanken

10 I stort samma räntebana som i juni Högre kostnadstryck Stramare arbetsmarknad Finansiell oro Svagare tillväxt i USA och euroområdet

11 Reporäntan höjs Procent. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: Riksbanken

12 Inflationen i linje med målet Årlig procentuell förändring. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: SCB och Riksbanken

13 Risker Högre kostnadstryck Finansiell oro och svagare tillväxt internationellt

14 Sammanfattning Stark svensk ekonomi - Kostnadstrycket stiger Ökad osäkerhet och svagare omvärld Räntan behöver höjas för att klara inflationsmålet på 2 procent Synen på den framtida reporäntan i stort sett oförändrad sedan i juni

15 Räntebanan en prognos inte ett löfte Procent. Streckad linje avser Riksbankens prognos. Källor: Riksbanken


Ladda ner ppt "Penningpolitiskt beslut oktober 2007. Reporäntan höjs med 0,25 procentenheter till 4 procent Räntan behöver höjas ytterligare något det kommande året."

Liknande presentationer


Google-annonser