Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Born Migrate 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Born Migrate 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785."— Presentationens avskrift:

1 Born Migrate 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 Marry Die (1a) 1720 Ärtemark 1756 81 Hökhult Eric Svensson 1735 Ärtemark 81 Anna Andersdr. 1763 Ärtemark 81 Sven Ericsson >Heden for marriage 1764 Ärtemark 81 Jan Ericsson ? 1765 Ärtemark Catrina Eriksdotter > Strand for marriage Ärtemark 81 Maria Ericsdotter Ärtemark 81 Anna Ericsdotter Ärtemark Stina Ericsdotter Ärtemark Lisa Ericsdotter 1732 Ärtemark 1767 73 Dåfverud Olof Svensson 1739 Ärtemark 73 Kerstin Andersdr. 1773 Ärtemark 73 Stina Olofsdotter 1775 Ärtemark 73 Anna Olofsdotter 1777 Ärtemark 73 Maria Olofsdotter Ärtemark 73 Sven Olofsson 1781 Ärtemark 73 Andreas Olofsson 1784 Ärtemark 73 Brita Olofsdotter

2 Born Migrate 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 Marry Die (1a) (1b) (2) (3) (4) (5) 1720 Ärtemark 81 Hökhult 142 Hökhult 70 Hökhult 64 Hökhult Eric Svensson 1735 Ärtemark 81 142 70 64 Anna Andersdr. Ärtemark 81 142 Maria Ericsdotter > Marriage Ärtemark 81 142 Anna Ericsdotter > Marriage 1732 Ärtemark 73 Dåfverud 135 Dåfverud 56 Dåfverud 46 Dåfverud 12 Dåfverud Olof Svensson 1739 Ärtemark 73 Kerstin Andersdr. 1773 Ärtemark 73 Stina Olofsdotter ? 1775 Ärtemark 73 Anna Olofsdotter > Heden and marriage 1777 Ärtemark 73 Maria Olofsdotter ? Ärtemark 73 135 Sven Olofsson ? 1781 Ärtemark 73 135 56 Andreas Olofsson > Strand 1784 Ärtemark 73 135 56 Brita Olofsdotter > Bön 1775 Ärtemark 135 56 Dåfverud 46 Dåfverud 12 Dåfverud 14 Hökhult Cherstin Olofsdr. (OS-2) 1819 Ärtemark 135 56 46 12 14 Johan Olofsson Ärtemark 135 56 46 12 14 > Mar- ried Lisa Olofsdotter Ärtemark 135 56 46 12 14 Caisa Olofsdotter

3 Born Migrate 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 Marry Die (1a) (1b) (2) (3) (4) (5) 1763 Ärtemark Bryngel Andersson ? > Ärtemark Maria Ericsdotter Hökhult > 1763 Ärtemark 142 Hökhult 70 Hökhult Olof Andersson ? > Ärtemark 142 70 Anna Ericsdotter Hökhult > Ärtemark 142 70 Johan Olofsson ? Ärtemark 142 70 Caisa Olofsdotter ? Ärtemark 142 70 Anna Brita Olofsdr. Ärtemark 70 Anders Olofsson Hokhult Ärtemark 14 Jan Olofsson ? > Ärtemark 14 Lisa Olofsdotter Dåf verud > Ärtemark 14 Maria Lisa Jansdr. 1823- 03-04

4 Born Migrate 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 Marry Die (1a) 1718 1740 Nils Stenarsson 1720 N. N. 1742 Johan Nilsson 1742 1765 77 Hedalen Johan Nilsson 1744 77 Elin Olsdotter 1766 77 Anders Jansson 77 > Nös- semark Nils Jansson 1772 77 Jonas Jansson 1775 77 Jan Jansson 1777 77 Olof Jansson Ärtemark 77 Kerstin Jansdr. 1779 Ärtemark 77 Sven Jansson Ärtemark 77 Petter Jansson 1785 77 Lars Jansson Ärtemark 77 Daniel Jansson 1744 Elin Olsdotter > Marriage

5 Born Migrate 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 Marry Die (1a) (1b) (2) (3) (4) (5) 1742 77 Hedalen 138 Hedalen 62 Hedalen 53 Hedalen Johan Nilsson 1744 77 138 62 53 Elin Olsdotter > 38 for remarriage 1772 77 Jonas Jansson 1775 77 138 Jan Jansson ? 1777 77 138 Olof Jansson ? > Marria ge Ärtemark 77 138 Kerstin Jansdr. ? 1779 Ärtemark 77 138 Sven Jansson > Nössemark & marria ge Ärtemark 77 138 62 Petter Jansson > Mar ried 1785 77 138 Lars Jansson > Married Ärtemark 77 138 62 Daniel Jansson > Married

6 Born Migrate 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 Marry Die (1a) (1b) (2) (3) (4) (5) 140 Hed. 62 Hedaln 53 Hedaln 51 55 163 Hedaln Nils Jansson Nössemark > Nössemark 140 62 53 51 55 163 164 Hed. 112 Hedaln Karin Andersdotter Nössemark > 51 and 55 are Dåfverud 1777 138 62 Olof Jansson Hedaln > ? 1783 138 62 Brita Andersdotter Bengtsbron > ? Ärtemark 62 53 162 Hedaln 110 Hedaln 1822- 01-26 Petter Jansson Hedaln > Laxarby 62 53 162 110 Merta Pärsdotter ? > Jan Jansson 1785 62 Lars Jansson Hedaln > 1772 62 Katrina Olofsdotter Dåfverud > ? Ärtemark 62 53 Daniel Jansson Hedaln > > Laxar by with family Laxarby 62 53 Kaisa Pärsdotter Sidan Me llom > Ärtemark 62 53 Maria Danielsdotter Ärtemark 53 Lisa Danielsdotter Ärtemark 53 Stina Danielsdotter

7 Born Migrate 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 Marry Die (6) (10) (12) (7) (8) (9) (11) (5) Nössemark 112 199 26 Dåfverud Karin Andersdotter 112 Hedaln 199 Hedaln 1775 Ärtemark 14 Hökhult Cherstin O. (OS-2) remarried ? Ärtemark 14 Johan Olofsson ? Ärtemark 14 Caisa Olofsdotter ? Ärtemark 14 Jan Olofsson ? Ärtemark 14 Lisa Olofsdotter ? Ärtemark 14 Anna Brita Jansdr. ?

8 Born Migrate 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 Marry Die (1a) 1763 Ärtemark 80 Heden Sven Ericsson Hökhult > 1769 Ärtemark 80 Heden Ingrid Andersdr. ? > Ärtemark 80 Andreas Svensson Ärtemark 80 Katrina Svensdr.

9 Born Migrate 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 Marry Die (1a) (1b) (2) (3) (4) (5) 1763 Ärtemark 80 Heden 141 Heden 69 Heden 64 Hökhult/Heden Sven Ericsson 1775 Ärtemark 141 69 64 64 Hökhult/Heden 57 Hokhult/Heden Anna Olofsdotter Dåfverud > Ärtemark 141 69 64 64 57 Jan Svensson Ärtemark 141 69 64 64 57 Caisa Svensdotter 1803 Ärtemark 141 69 64 64 57 Maja Lisa Svensdr. Ärtemark 69 64 64 57 Stina Svensdotter Ärtemark 69 64 64 57 Anders Svensson Ärtemark 64 64 57 Magnus Svensson Sven’s 1st wife and family 1769 Ärtemark 80 Ingrid Andersdr. Ärtemark 80 Andreas Svensson ? Ärtemark 80 Katrina Svensdr. ? 1791 Ärtemark 80 Petter Svensson ? 50 Dåf. 1779 Ärtemark Nössemark 60 Dåfverud 54 Hedalen 163 Hedalen 110 Hedalen Sven Jansson From Nössemark > Nössemark 60 54 163 110 Catrina Hansdr. From Nössemark > Nössemark 60 54 163 133 110 Nils Svensson From Nössemark > Nössemark 60 54 163 110 Hans Svensson “ > Ärtemark 60 54 Olof Svensson 133 = Hagen Ärtemark 54 163 110 Anna Svensdotter Ärtemark 54 Johannes Svensson Ärtemark 163 110 Olof Svensson Ärtemark 163 110 1821- 06-29 Kaisa Svensdotter Ärtemark 110 Stina Svensdotter

10 Born Migrate 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 Marry Die (6) (10) (12) (7) (8) (9) (11) (5) 1775 Ärtemark 57 26 Dåfverud 29 Dåfverud Anna Olofsdotter Ärtemark 57 Jan Svensson >96 ? Ärtemark 57 95 Caisa Svensdotter ? 1803 Ärtemark 57 26 Maja Lisa Svensdr. >201 Ärtemark 57 26 29 Stina Svensdotter >14 5 then 170 Ärtemark 57 26 29 Anders Svensson >134 Ärtemark 57 26 29 Magnus Svensson >13 4 1779 Ärtemark 110 196 Hedalen 144 Hedalen 159 Hedalen 167 Dalen 179 Dalen 157 Dalen 191 Dalen Sven Jansson Nössemark 110 196 144 159 167 179 157 191 Catrina Hansdr. Nössemark Nils Svensson > 11 2 Nössemark Hans Svensson Ärtemark 110 196 144 Anna Svensdotter >134 Ärtemark 110 196 144 159 167 179 191 Olof Svensson >158 >181 Ärtemark 110 196 144 159 167 179 Stina Svensdotter >171 Ärtemark 196 Johannes Svens’n Ärtemark Olof Svensson Daln > Ärtemark Stina Olofsdotter ? >

11 1692 1693 1694 1695 1696 1697 1698 1699 1700 1701 1702 1703 1704 1705 1706 1707 1708 1709 1710 1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1718 1719 1720 1721 1722 1723 1724 Steneby Jon Gunnarsson 1682 Barbro Andersdr. Steneby Gunnar Jonsson

12 1725 1726 1727 1728 1729 1730 1731 1732 1733 1734 1735 1736 1737 1738 1739 1740 1741 1742 1743 1744 1745 1746 1747 1748 1749 1750 1751 1752 1753 1754 1755 1756 1757 Steneby Jon Gunnarsson 1682 Barbro Andersdr. Steneby Gunnar Jonsson > Marriage 1694 Ärtemark Anna Andersdotter Ärtemark Anders Jonsson Steneby Gunnar Jonsson Above > 1723 Ingrid Thomasdr. ? > Ärtemark Jan Gunnarsson

13 Born Migrate 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 Marry Die (1a) Steneby Gunnar Jonsson 1723 Ingrid Thomasdr. Ärtemark Jan Gunnarsson > Marriage Ärtemark W p4 #37 W p28 #18 22 Fyllingen Nedre Jan Gunnarsson Above > 1744 Ärtemark 22 Merta Thorstensdr. ? > 1775 Ärtemark 22 Kerstin Jansdotter Ärtemark Maria Jansdotter Ärtemark 22 Johan Jansson Ärtemark 22 Maria Jansdotter ? Ärtemark Anna Jansdotter Ärtemark 22 Anders Jansson 1736 89 Furunäs Arne Silström 1738 89 Brita Hasselborg 1773 89 Caisa Arnesdotter 1779 89 Olof Arnesson Ärtemark 89 Jan Arnesson

14 Born Migrate 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 Marry Die (1a) (1b) (2) (3) (4) (5) Ärtemark 22 F. Nedra 129 Fyllingen Nedre 41 Fyllingen Nedre 37 Fyllingen N. 38 F. N. 153 F. N. 104 F. N. Jan Gunnarsson 1744 Ärtemark 22 129 Merta Thorstensdr. 1775 Ärtemark 22 Kerstin Jansdotter > Marriage Ärtemark 22 129 Johan Jansson ? Ärtemark 22 129 41 Anders Jansson > Married 1730 Ärtemark 129 41 Ingrid Svensdr. (JG-2) 1744 Ärtemark 38 F. N. 153 104 1820- 02-12 Elin Olsdotter (JG-3) 1736 106 43 Fyllingen Nedre 37 Arne Silstrom Below > 1747 22 129 106 Furunäs 43 37 150 103 Kerstin Andersdr. Vårvik > Vårvik 22 129 Stina Johansdotter Vårvik > ? Vårvik 22 129 106 Catharina Johansdr Vårvik > ? Vårvik 22 129 106 43 Merta Johansdotter Vårvik > > Married Vårvik 22 129 106 43 Caisa Johansdot’r Vårvik > > Below 1790 Jonas Eriksson Svartkjiern, Laxarby > > Svartkjiern, Laxarby Vårvik Caisa Johansdot’r Above > > Svartkjiern, Laxarby 1736 89 Furunäs 106 Furunäs Arne Silström > Marriage 1738 89 106 Brita Hasselborg 1773 89 Caisa Arnesdotter ? 1779 89 106 Olof Arnesson ? 89 Jan Arnesson ? > Marriage

15 Born Migrate 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 Marry Die (1a) (1b) (2) (3) (4) (5) Ärtemark 41 37 Fyllingen Nedre 150 Fyl. Nedra 103 Fyl. Nedra Anders Jansson Above > Vårvik 41 37 150 103 Merta Jansdotter Above > Ärtemark 41 37 150 103 Kajsa Andersdr. Ärtemark 37 150 103 Merta Andersdotter Ärtemark 37 150 103 Stina Andersdotter Ärtemark 150 103 Johannes Anders’n Ärtemark 150 103 Andreas Anders’n Ärtemark 103 Daniel Andersson Ärtemark 103 Magnus Anders’n Ärtemark 103 Brynte Andersson 1767 133 Sinsterud 36 Sinsterud 32 Sinsterud 194 Sinsterud 131 Sinsterud Anders Andersson ? > 1775 Ärtemark 133 36 32 194 131 Kerstin Jansdotter Fyllingen Nedre > 1796 Ärtemark 133 36 Anders Andersson Ärtemark 133 36 Caisa Andersdotter Ärtemark 36 32 194 131 Jan Andersson Ärtemark 36 32 194 131 Märta Stina And’dr. Ärtemark 32 194 131 Olle Andersson Ärtemark 194 131 Andreas Anderss’n Ärtemark Jan Arnesson Furunäs > 1784 Anna Olofsdotter Qvarnviken >

16 Born Migrate 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 Marry Die (6) (10) (12) (7) (8) (9) (11) (5) 1747 103 177 Fyllingen Nedre Kerstin Andersdr. 104 F.N. Ärtemark 179 Fyllingen Nedre Jan Gunnarsson 87 FN Ärtemark 103 177 70 Fyllingen Nedre 74 Fyllingen Nedre 79 Fyllingen Nedre 72 Fyllingen Nedre 88 Fyllingen Nedre Anders Jansson Vårvik 103 177 70 74 79 72 Merta Jansdotter Ärtemark 103 177 70 74 >147 Hokhult Kajsa Andersdr. Ärtemark 103 177 214 266 154 | 70 74 Merta Andersdotter >230 > Marriage Ärtemark 103 177 70 199 198 70 79 72 Stina Andersdotter > Marriage Ärtemark 103 177 70 74 Johannes Anders’n Ärtemark 103 177 70 74 79 Andreas Anders’n ? Ärtemark 103 177 70 157 79 72 88 Daniel Andersson >14 3 74> >89 Ärtemark 103 177 Brynte Andersson Ärtemark 177 70 74 79 72 88 Lisa Andersdotter >84 Ärtemark 177 70 74 79 72 88 87 Catrina Andersdr. Ärtemark 70 Brynte Andersson Ärtemark 88 87 Maja Svensdr. (AJ-2) 1810 Ärtemark Peter Magnusson Hökhult > >153 Hökhult Ärtemark Merta Andersdotter Fyllingen Nedre > 1820 Ärtemark Johannes Anders’n ? > Ärtemark Stina Andersdotter Fyllingen Nedre >

17 Born Migrate 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785 1786 1787 1788 1789 1790 Marry Die (1a) 1713 Anders Olofsson 1745 1715 13 Arbol Lisa Wallström Laxarby 27 Strand Lars Andersson > Marriage Below 1753 Laxarby 13 Johan Andersson Laxarby 80 Heden Lars Andersson Strand > 1765 Ärtemark 80 Catrina Ericsdotter Strand > 1782 Ärtemark 80 Catrina ? (Oäkta) Strand > Ärtemark 80 Anders Larsson Ärtemark 80 Petter Larsson 1765 Ärtemark 27 Strand Catrina Ericsdotter Hökhult > > Marriage Above 1782 Ärtemark 27 Catrina ? (Oäkta) > Heden

18 Born Migrate 1791 1792 1793 1794 1795 1796 1797 1798 1799 1800 1801 1802 1803 1804 1805 1806 1807 1808 1809 1810 1811 1812 1813 1814 1815 1816 1817 1818 1819 1820 1821 1822 1823 Marry Die (1a) (1b) (2) (3) (4) (5) Ärtemark 80 Heden 141 Heden 69 Heden - Hökhult 62 Heden - Hökhult 63 Heden - Hökhult 56 Heden/Hökhult Lars Andersson 1765 Ärtemark 80 141 69 62 63 56 Catrina Ericsdotter 1782 Ärtemark 80 141 Catrina ? ? Ärtemark 80 141 69 62 Anders Larsson ? Ärtemark 80 141 69 62 Petter Larsson > Marriage Below 1791 Ärtemark 80 Jan Larsson ? Ärtemark 80 141 69 62 63 Lars Larsson ? Ärtemark 141 69 62 63 56 Johannes Larsson Ärtemark 141 69 62 63 56 Elias Larsson Ärtemark 141 69 62 63 56 Anna Maja Larsdr. Ärtemark 69 62 63 56 Daniel Larsson Ärtemark 62 63 56 Magnus Larsson 1715 13 Årbol 124 Årbol Lisa Wallström 1753 Laxarby 13 124 134 Årbol Johan Andersson > Below 1753 Laxarby 134 128 Årbol Johan Andersson Above > Remarried, etc. 1784 134 Elin Bjornsdotter Sidan Mellom > Ärtemark 62, 64 62 Hökhult Petter Larsson Heden > Rem arried, etc. 1789 Nössemark 62, 64 Anna Hansdotter Dåfverud > Ärtemark 62 Andreas Persson

19 Born Migrate 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 Marry Die (6) (10) (12) (7) (8) (9) (11) (5) Ärtemark 56 94 Hökhult Lars Andersson 162 Hökhult V 1765 Ärtemark 56 94 134 Hökhult 147 Hökhult 157 Hökhult 137 Hökhult 170 Hökhult 168 Catrina Ericsdotter Ärtemark 56 94 134 Elias Larsson > Married Below Ärtemark 56 94 134 138 134 Daniel Larsson >to next page Ärtemark 56 94 134 82 134 147 157 Magnus Larsson >1 00 Ärtemark 134 147 157 134 166 166 Elias Larsson Above > Ärtemark 134 147 157 134 166 166 Märta Stina And’dr. Sinsterud > Ärtemark 134 147 157 134 166 Anna Katrina Eli’dr. > 170 Ärtemark 147 Anders Magnus E’n. Ärtemark 147 157 134 166 166 Caisa Eliasdotter Ärtemark 157 134 166 166 Zacharias Eliasson Ärtemark 157 134 166 166 Carl Petter Eliasson Ärtemark 134 166 166 Johannes Eliasson Ärtemark 166 166 Erland Eliasson Sin. 131 1767 227 Sinsterud 214 Sinsterud 240 Sinsterud 254 Sinsterud Anders Andersson 1775 Ärtemark 131 227 214 240 Kerstin Jansdotter > 255 Ärtemark 131 227 214 Jan Andersson ? Ärtemark 131 227 214 Märta Stina And’dr. > Marriage Ärtemark 131 227 214 240 Olle Andersson ? Ärtemark 131 Andreas Anderss’n ?

20 Born Migrate Marry Die 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 (13) (14) (15) (16) (17) (18) (12) Ärtemark 166 Hökhult 156 Hökhult Elias Larsson Ärtemark 166 156 173 Hökhult Märta Stina And’dr. ? Ärtemark 166 Anna Katrina Eli’dr. > Married and stayed Ärtemark 166 156 Caisa Eliasdotter > Married Ärtemark 166 173 Zacharias Eliasson > 169, 159, Norway ? Ärtemark 166 169 173 Carl Petter Eliasson > 71 ? Ärtemark 166 169 173 Johannes Eliasson ? Ärtemark 166 169 173 Erland Eliasson ? Ärtemark Johannes Larsson

21 Born Migrate 1824 1825 1826 1827 1828 1829 1830 1831 1832 1833 1834 1835 1836 1837 1838 1839 1840 1841 1842 1843 1844 1845 1846 1847 1848 1849 1850 1851 1852 1853 1854 1855 1856 Marry Die (6) (10) (12) (7) (8) (9) (11) (5) Hökhult 134 Hökhult 158 Ärtemark 148 Hökhult 180 Finnekasen 157 Finnekasen Fi nne- ka sen Anders Svensson Dåfverud > Ärtemark 134 148 158 180 157 192 Finnekasen 189 Anna Svensdr. Hedaln > Ärtemark 134 148 158 180 157 192 29 192 189 Elias Andersson Ärtemark 148 158 180 157 192 (>177 in 1856) 189 Sven Andersson Ärtemark 148 158 180 157 192 189 Kajsa Andersdotter Ärtemark 180 157 192 189 Hindrik Andersson Ärtemark 157 192 189 Johannes Ander’n Hökhult Haget Bringerud Bringerud 92 Ärtemark 147 168 78 83 Bringerud 75 Bringerud 93 Bringerud Daniel Larsson Hökhult > Ärtemark 147 168 78 83 75 93 92 Kajsa Andersdr. Fyllingen Nedre > Ärtemark 147 168 78 83 75 93 92 Anna Katrina D’sdr Ärtemark 78 83 75 93 92 Kajsa Danielsdotter Ärtemark 83 Lars Magnus D’son Ärtemark 83 75 93 92 Maja Lena Dans’dr. Ärtemark 75 93 92 Anders Magnus D’n Ärtemark 93 92 Klara Sofia Dans’dr Dåfverud 24 Håbol Olof Magnuson

22 Born Migrate Marry Die 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 (13) (14) (15) (16) (17) (18) (12) Ärtemark 189 Finnekasen Anna Svensdr. >87 Ärtemark 189 Elias Andersson ? Ärtemark 189 Kajsa Andersdotter ? Ärtemark 189 Hindrik Andersson >Habol Ärtemark 189 Johannes Ander’n >87 Ärtemark 92 Bringerud 73 Fyllingen Nedre 75 Fyllingen Nedre 76 Fyllingen Nedre 79 Fyllingen Nedre 103 Fyllingen Nedre 111 Fyllingen Nedre Daniel Larsson Ärtemark 92 73 75 76 79 103 Kajsa Andersdr. Ärtemark 69 73 75 76 79 103 111 Anna Katrina D’sdr ? Ärtemark 92 Fyll. Ö.> 84 66 73 75 Kajsa Danielsdotter > Marriage Ärtemark 92 73 158 177 75 Maja Lena Daniel’dr > Marriage Ärtemark 92 73 Anders Magnus D’n Ärtemark 92 73 75 76 79 103 111 Klara Sofia Dans’dr Ärtemark 69 73 75 76 79 103 111 Hedvig Johannesdr. (Anna’s daughter) Ärtemark 111 Beda Cecilia Gustafsdotter (Hedvig’s dau ghter)

23 Born Migrate Marry Die 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 (13) (14) (15) (16) (17) (18) (12) 1868- 11-02 1881- 04-05 1883- 07-13 1884- 12-12 Håbol 24 Dåfverud 27 Dåfverud 32 Dåfverud 68 F. N. 70 Fyllingen Östra 74 F. Ö. 79 F. N. 105 F. N. 113 F. N. Olof Magnusson Ärtemark 68 70 74 79 Maja Lena Daniel’dr Fyllingen Nedre > Ärtemark 68 70 74 79 105 113 Alma Olivia Olof’dr Ärtemark 70 74 79 105 113 Klara Kajsa Olof’dr Ärtemark 70 74 79 105 113 Maja Sofia Olofs’dr Ärtemark 74 79 105 113 Kristian Olofsson Gottersbyn Ärtemark 77 F. N. 86 Got’sbyn 112 101 F.N. 105 113 Matilda Bryngelsdr. From Steneby > Ärtemark 105 Kristina Olofsdotter Ärtemark 113 Hilmer Olofsson Ärtemark 113 Viktor Olofsson

24 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 (13) (14) (15) (16) (17) (18) (12) 74 Fyllingen Nedre Ärtemark 87 Fyllingen Nedre 69 Fyllingen Nedre 72 Fyllingen Nedre 125 Hedaln Anders Jansson Ärtemark 87 Fyllingen Nedre 72 Maja Sv’sdr. (AJ-2) Ärtemark 87 69 125 134 154 174 Anna Sv’sdr. (AJ-3) Finnekasen > Ärtemark 87 69 Catrina Andersdr. AJ child Ärtemark 87 69 Johannes Anders’n Finnekasen > > 103 AS child 1868- 01-04 1881- 10-31 1887- 03-11 Hed.FN Ärtemark 103 69 72 F. N. 121 Hed. 125 Hedalen 134 Hedalen 154 Hedalen 174 Hed. Johannes Ander’n. F. N. p69 > America Ärtemark 72 125 134 1889- 03-15 Kajsa Danielsdotter 121 F. N. > 1887- 03-10 Ärtemark 72 121 125 134 154 174 Albin Johannesson Ärtemark 121 125 134 154 Alma Sofia Joh’s’dr Ärtemark 125 134 154 174 Fredrika Johan’s’dr Ärtemark 125 134 154 174 Johan Edvin Joh’sn Ärtemark 157 Hedalen 180 Hedalen 1 74 Stina Kajsa Eliasdr.

25 Johan Henning Eman’son
1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 (18) (19) F.N. 111 Bringerud 86 Fyllingen Nedre Ärtemark 95 Fyllingen Nedre Daniel Larsson Ärtemark 111 95 86 122 F. N. - Bringerud 122 Fyllingen Nedre - Bringerud Anna Katrina D’sdr Ärtemark 111 95 Klara Sofia Dansdr. > 96 Ärtemark 96 88 Fyllingen 124 Fyllingen Nedre 124 Fyllingen Nedre Johannes Bryntes’n ? > Ärtemark 96 88 124 124 Klara Sofia Dansdr. 95 > Ärtemark 96 88 124 124 Ivan Johannesson > Goteborg Ärtemark 88 124 124 Georg Johannesson Bringerud 87 Fyllingen Nedre Ärtemark 260 Sidan Mellom 122 F. N. - Bringerud 122 Fyllingen Nedre - Bringerud Emanuel Joh’n’s’n ? Ärtemark 111 95 87 122 122 Hedvig Joh’n’sdr. Ärtemark 111 95 87 122 122 Beda Cec. G’st’f’dr > p Ärtemark 95 87 122 122 Karl Ivan Eman’son Ärtemark 87 122 122 Anna Emilia Eman’dr > Marriage Ärtemark 87 122 122 Johan Henning Eman’son Ärtemark 122 122 To Håbol Hilda Viktoria Eman’dr > Ärtemark 122 122 Hedvig Gundborg Eman’dr Ärtemark 122 Erik Gottfried Eman’son Ärtemark 122 Elov Håkan Eman’son

26 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 (18) (19) F.N. 113 Håbol 97 Fyllingen Nedre 89 F. N. - Gatan 125 Fyllingen N. - Gatan 125 Fyllingen Nedre - Gatan 194 Hedalen Olof Magnusson Ärtemark 113 97 89 125 125 Matilda Brynglsdr. Ärtemark 113 Gottersbyn Klara Kajsa Olof’dr Årbol Ärtemark 113 97 102 94 F.N. 312 89 1902- 11-26 > 125 125 Maja Sofia Olofsdr. > p 344 > p Ärtemark 113 97 89 125 Kristian Olofsson Ärtemark 113 97 89 125 Hilmer Olofsson Ärtemark 113 97 89 125 125 Viktor Olofsson > Marriage Ärtemark 125 194 Viktor Olofsson p125 > Ärtemark 125 194 Hilma Göransdr. p112 >

27 1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 (18) (19) Hed. 174 Finnerud Finnerud Finnerud Finnerud Ärtemark 147 Hedalen 133 Hedalen 194 Hedalen 193 Hedalen Johannes Anders’n Ärtemark 174 147 133 194 193 Stina Kajsa El’sdr. Ärtemark 174 147 Fredrika Johan’sdr Ärtemark 174 147 194 193 Johan Edvin Jo’s’n > p58 Ärtemark 174 147 133 Anna Svensdr. (Stellan Galle)

28 1923 1924 1925 1926 1927 1928 1929 1930 1931 1932 1933 1934 1935 1936 1937 1938 1939 1940 1941 1942 1943 1944 1945 1946 1947 1948 1949 1950 1951 1952 1953 1954 1955 Ärtemark 673 Hedalen - Finnerud Johannes Anders’n Ärtemark 673 Stina Kajsa El’sdr. Ärtemark Citations HFL SE/GLA/13663 Ärtemark AIIa:6 ( ) Bild 180/Sid 673 Östra Norrby Spångtorpet

29 Oskar Henning Albinsson
1890 1891 1892 1893 1894 1895 1896 1897 1898 1899 1900 1901 1902 1903 1904 1905 1906 1907 1908 1909 1910 1911 1912 1913 1914 1915 1916 1917 1918 1919 1920 1921 1922 (18) (19) Ärtemark From USA > 209 Hedalen Bön, Håbol Albin Johannesson > Håbol Ärtemark Bön, Håbol Juliana Petersdr. USA Oskar Henning Albinsson USA Anna Alfhilda Albinsdotter USA Isabella Albinsdotter Ärtemark Elin Maria Albinsdotter Ärtemark Citations Incoming SE/GLA/13663 Ärtemark BI: ( ) Bild 87/Sid 81 #39 N. Amerika > Hedalen p209 HFL SE/GLA/13663 Ärtemark AIIa:3 ( ) Bild 219/Sid 209 Hedalen Outgoing SE/GLA/13663 Ärtemark BI: ( ) Bild 96/Sid 90 #79 Hedalen p209 > Håbol Birth of JP SE/GLA/13663 Ärtemark C: ( ) Bild #78 Hedalen p129 2/1-sic Parents of JP Jan Peter Olsson (33) and Maja Lisa Andreasdotter (31)

30 1857 1858 1859 1860 1861 1862 1863 1864 1865 1866 1867 1868 1869 1870 1871 1872 1873 1874 1875 1876 1877 1878 1879 1880 1881 1882 1883 1884 1885 1886 1887 1888 1889 (13) (14) (15) (16) (17) (18) (12)


Ladda ner ppt "Born Migrate 1758 1759 1760 1761 1762 1763 1764 1765 1766 1767 1768 1769 1770 1771 1772 1773 1774 1775 1776 1777 1778 1779 1780 1781 1782 1783 1784 1785."

Liknande presentationer


Google-annonser