Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Informationssökning för geodoktorander Geobiblioteket,

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Informationssökning för geodoktorander Geobiblioteket,"— Presentationens avskrift:

1 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Informationssökning för geodoktorander Geobiblioteket, höstterminen 2006 Peter Elging Journal citation reports och Impact factor

2 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Journal citation reports Produceras av Thomson ISI och ingår i Web of knowledge Från början tryckt publikation Publiceras årsvis Innehåller statistiska uppgifter om vetenskapliga tidskrifter Citeringsdata Eugene Garfield, ISI:s grundare. Bild från Eugene Garfields hemsida på http://garfield.library.upenn.edu

3 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se ”Citations” – referenser Man kan referera av olika anledningar: Ge erkännande åt andra författare och tidigare verk Diskutera tidigare verk Beskriva metodval och material Ge litteraturtips Kritisera tidigare verk Man kanske känner författaren

4 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Citeringsanalys Används bland annat för att jämföra och värdera tidskrifters genomslagskraft utvärdera forskning Allt för urskillningslöst användande som verktyg för att utvärdera forskningens ”kvalitet” har kritiserats. Mer om detta senare …

5 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Impact factor Den kanske mest kända typen av citeringsanalys Ett mått på en tidskrifts tyngd eller popularitet Hur många gånger en genomsnittlig artikel i en viss tidskrift blir refererad till under en period ”The impact factor of a journal is calculated by dividing the number of current year citations to the source items published in that journal during the previous two years” Mer information finns på Thomsons webbplats: länklänk

6 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Hitta JCR via bibliotekets webbplats http://sub.su.se Databaser > J > Journal citation reports

7 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Bra med ISI:s analysverktyg Citeringsanalysen ger ett objektivt mått Ett stort material Brett använda och kända

8 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Kritik mot Impact factors – några argument som förekommit i debatten IF dåligt som mått på vetenskaplig kvalitet? Tidskrifter med breda ämnen får högre IF Skillnaden mellan mycket refererade och lite refererade artiklar i samma tidskrift syns inte En tidskrift med hög IF gör inte automatiskt att en artikel blir mer refererad – ingen ”free ride” Amerikanskt/engelskspråkigt gynnas En artikel om kritiken publicerades av The Chronicle of higer Education 14/10 2005: länklänk

9 STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Tveksamt användande av IF? Utvärdering av forskning – enbart en tidskrifts IF säger inget mycket om enskilda artiklar eller deras författare Pressen ökar på att publicera i tidskrifter med hög IF Kan påverka kvaliteten och inriktningen på forskningen Kan påverka urvalet av artiklar i tidskrifterna Vissa tidskrifter försöker höja sin IF genom självciteringar ”We never predicted that people would turn this into an evaluation tool for giving out grants and funding” Eugene Garfield


Ladda ner ppt "STOCKHOLMS UNIVERSITETSBIBLIOTEK Te l e f o n v x l: 0 8-1 6 2 0 0 0 F ax: 0 8-15 2 8 0 0 w w w.s u b.s u.se Informationssökning för geodoktorander Geobiblioteket,"

Liknande presentationer


Google-annonser