Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Hur du tar hand om din kunskap

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Hur du tar hand om din kunskap"— Presentationens avskrift:

1 Hur du tar hand om din kunskap
Lärande Hur du tar hand om din kunskap

2 Att bli studiesmart Det finns många tankar kring hur man lär sig saker på bästa sätt. I den här presentationen tänkte vi berätta om några faktorer som påverkar ditt lärande.

3 Ställ in rätt kanal Det finns tre/fyra kanaler som vi använder för att ta in kunskap. Visuellt lärande – läsa, anteckna, rita, använda färger Auditivt lärande – läsa högt, berätta, lyssna, prata, diskutera Taktilt/Kinestetiskt lärande – spela teater, göra modeller, bilder eller film

4 Visuell – använder ögonen
Människor som lär sig bäst genom att använda ögonen. Att se sakerna de ska lära sig. En person med visuell inlärning arbetar främst med vänster hjärnhalva. Man har lätt att bygga upp bilder av, visualisera, rita eller se saker i textsom man skalära sig.

5 Auditiv – använder öronen
Människor som lär sig bäst med öronen. Att lyssna. En auditiv person gillar diskussioner och när någon anna berättar saker. En auditiv person gillar genomgångar och film. Om en auditiv person ska läsa något, kan det vara bra att göra det högt, då hör de orden och kan lättare memorera dem.

6 Taktilt/kinestetiskt lärande (rörelseminne)
Människor som lär sig lättast genom att ta i saker och få en känslomässig upplevelse. De lär sig lättare om en känsla/ sinnesupplevelse kan kopplas till kunskapen. Det kan vara att göra sakerna själv, till exemel en bild, en teater en film, eller gå ut och hoppa multiplikationstabellen.

7 Hitta motivationen! Du kan! - Tro på dig själv
Motivation - Viktigt att du förstår varför du ska lära dig vissa saker. Inställning – med en positiv inställning blir resultatet bättre. (Om man ger uppgiften lite tid brukar man alltid hitta intressanta avsnitt även i det som till en början verkade ointressant. Det blir också lättare att satsa mer när man märker att det ger resultat. ) Hitta motivationen!

8 För att få en bra inlärningen kan du tänka på att:
* röra på dig regelbundet * ha sunda mat och sovvanor * se över rutinerna – frukost, gå till skolan, hantera läxor, fritidsaktiviteter osv. * stäng av telefonen, musiken mm för att kunna få tid till dig själv

9 ”Repetition är kunskapens moder”
24 timmar efter en lektion har 80 % av det du lärde dig redan fallit ur ditt minne. Det gäller alltså att repetera inom ett dygn. Att repetera samma sak flera gånger i korta stunder men ofta gör så att du kommer ihåg mer än om du läser få gånger och mycket. Det behövs 4-5 repetitioner innan det man läst lagras i långtidsminnet. Dessa repetitioner ska ske vid olika tillfällen! För att en glosa ska lagras i långtidsminnet för alltid krävs 4-9 repetitioner vid olika tillfällen och sammanhang.

10 Förhoppningsvis har detta gett dig en del att tänka på…
Lycka till i ditt fortsatta lärande


Ladda ner ppt "Hur du tar hand om din kunskap"

Liknande presentationer


Google-annonser