Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

GS1 systemet för elmarknaden. © 2009 GS1 Sweden Mest kända produkt 2.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "GS1 systemet för elmarknaden. © 2009 GS1 Sweden Mest kända produkt 2."— Presentationens avskrift:

1 GS1 systemet för elmarknaden

2 © 2009 GS1 Sweden Mest kända produkt 2

3 © 2009 GS1 Sweden 3 Mest kända produkt i elmarknaden

4 © 2009 GS1 Sweden Identitet för anläggning och mätare 4 Mätaridentitet Anläggningsidentitet

5 © 2009 GS1 Sweden GS1 organisationen 5 108 Member Organisations - 150 Countries served Countries with a GS1 Member Organisation Countries served on a direct basis from GS1 Global Office (Brussels)

6 © 2009 GS1 Sweden -108 lokala organisationer -Verkar i 150 länder -Namnbyte från EAN 2005 -ca 1.5 miljoner kunder -Not-for-profit -Användarstyrd -Mer än 30 års erfarenhet -Verkar inom många branscher -Fokusbranscher 2009/2010 -Hälso- och sjukvård -Transport och logistik 6 GS1 organisationen

7 © 2009 GS1 Sweden GS1 affärsidé 7 Genom samverkan utvecklar och sprider GS1 globala branschneutrala standarder och lösningar som möjliggör effektivisering av informations- och produktflöden.  Effektiv administration  Spårbarhet  Effektiv logistik  Patientsäkerhet

8 © 2009 GS1 Sweden 8 EAN13 ITF14 DATABAR GS1-128 EAN8 RFID/EPC DATA MATRIX Avrop från ramavtal Handelsflödet Inköp av direkt material Periodisk fakturering Master data Affärsrelationsnummer Individnummer Returlastbärare Produktklass Kollinummer Lokaliseringsnummer Artikelnummer Dokumentidentitet

9 © 2009 GS1 Sweden Periodisk fakturering 9

10 © 2009 GS1 Sweden Möjligheter Snabbare och effektivare process Minskad manuell administration Automatiska kontroller Automatisk kontering Förbättrad intern kontroll Säkrare hantering av fakturor  Effektivare administration  Minskade kostnader 10

11 © 2009 GS1 Sweden Periodisk fakturering med Nyhet! 11

12 © 2009 GS1 Sweden Anläggningslista Anläggningsinformation  till nytta för de större aktörerna/kunderna 12

13 © 2009 GS1 Sweden Möjligheter  upprätthålla ett komplett och aktuellt register över elanläggningar  göra automatiserade avstämningar av fakturor  göra uppföljning av varje elanläggnings användning – förbrukning och kostnad 13 Underlättar för kunden (aktören) att:

14 © 2009 GS1 Sweden Anläggningsinformation  Anläggning Anläggningsadress Anläggningsidentitet Nätområde Avräkningsmetod Antal faser  Mätare (en eller flera) Mätares identitet Mätarkonstant Räkneverkets kapacitet 14  Abonnemangstyp Effektabonnemang Anslutningseffekt Abonnerad effekt Säkringsabonnemang Säkringsstorlek

15 Karina Duvinger GS1 Sweden T 08 - 50 10 10 45 Mail karina.duvinger@gs1.se

16 © 2009 GS1 Sweden Aktiviteter  Specifikationer publicerade  www.gs1.se  Information till systemleverantörer  Informationsträff för systemleverantörer  den 8 december i Stockholm 16

17 © 2009 GS1 Sweden Funderingar  Vem är intresserad av Anläggningslista?  Vad kostar det? 17


Ladda ner ppt "GS1 systemet för elmarknaden. © 2009 GS1 Sweden Mest kända produkt 2."

Liknande presentationer


Google-annonser