Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vetenskaplig kommunikation och forskningsmetodik Från Henrik Boström Momentets mål Examination Föreläsningar Litteratur Kontaktinformation.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vetenskaplig kommunikation och forskningsmetodik Från Henrik Boström Momentets mål Examination Föreläsningar Litteratur Kontaktinformation."— Presentationens avskrift:

1 Vetenskaplig kommunikation och forskningsmetodik Från Henrik Boström Momentets mål Examination Föreläsningar Litteratur Kontaktinformation

2 Momentets mål formulera problemställningar relatera en ny problemställning till tidigare arbeten välja metod strukturera en vetenskaplig uppsats Ni skall ha förmågan att

3 Momentets mål (forts.) utvärdera andras arbeten revidera ert eget arbete muntligen presentera och försvara ert arbete muntligen opponera och ställa frågor Ni skall ha förmågan att

4 Föreläsningar Introduktion Att formulera vetenskapliga problemställningar Att relatera till tidigare vetenskapliga arbeten Att välja metod Att strukturera vetenskapliga arbeten Att utvärdera vetenskapliga arbeten Att presentera vetenskapliga arbeten

5 Litteratur Paulsson, Ulf (1999) Uppsatser och rapporter ─ med eller utan uppdragsgivare, Studentlitteratur, Lund

6 Konferenssystemet FirstClass (FC) Konto erhålls i rum 6605, plan 6 (mittemot stud.exp.)


Ladda ner ppt "Vetenskaplig kommunikation och forskningsmetodik Från Henrik Boström Momentets mål Examination Föreläsningar Litteratur Kontaktinformation."

Liknande presentationer


Google-annonser