Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Databas.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Databas."— Presentationens avskrift:

1 Databas

2 Vad är en databas? ”En samling information som är organiserad på ett sådant sätt att det är lätt att söka efter och hämta enskilda bitar information” Kan tex lagra information om människor, produkter, order eller vad som helst. Slår man upp ordet databas på wikipedia får man den här beskrivningen: ”En samling information som är organiserad på ett sådant sätt att det är lätt att söka efter och hämta enskilda bitar information.” Många databaser börjar som en lista i ett ordbehandlingsprogram eller kalkylprogram. Allt eftersom listan växer, börjar dubletter och inkonsekvenser att förekomma bland uppgifterna. Informationen blir svår att tolka i listformat och det blir besvärligt att söka eller dra ut delmängder som ska analyseras. När dessa problem uppstår kan det vara bra att överföra informationen till en databas som har skapats i ett databashanteringsystem. Vad kan man lagra i en databas? ”Kan tex lagra information om människor, produkter, order eller vad som helst” Är det någon som har gjort en egen databas?

3 Kommer ni ihåg den här???

4 Anbud Leverantör Förråd Produktion Lager Kund Utlägg av tillv.order
Behovsanalys Utlägg Inköpsorder Behovsanalys Reserv. Av material och kapacitet Anbud Försäljning Leveransplan Egna Företaget Leverantör Förråd Produktion Lager Kund Mtrluttag till produktion Färdigrapp tillverkn. Lev från leverantör Ankomstreg. Leveranser till kund Rapport utf. operationer Betalning från kund Fakturaktrl Faktura Efterkalkyl Fakturering Levreskontra Förkalkyl Kundreskontra Löner Redovisning Anläggn.redov.

5 Mer om databaser Databaser finns överallt Vanliga Databasprogram
Internet, företagssystem mm Vanliga Databasprogram Microsoft SQL Server - För de lite större databaserna Microsoft Office Access – Ingår i office-paketet MySQL – Fri programvara Oracle – Även detta för lite större, helhetslösning

6 I grunden består en databas av
Här är ett exempel på hur tabeller kan hänga ihop med varandra och vilket ”kaos” det kan bli.

7 Titta på Databaser Swelog
Microsoft Access (Lokala mallar Northwind 2007)


Ladda ner ppt "Databas."

Liknande presentationer


Google-annonser