Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Databaser i B2KUNO Johan Eklund. Hur går jag vidare? Avancerade tillämpningar:  Analysera data  Generera information Utveckla följande färdigheter:

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Databaser i B2KUNO Johan Eklund. Hur går jag vidare? Avancerade tillämpningar:  Analysera data  Generera information Utveckla följande färdigheter:"— Presentationens avskrift:

1 Databaser i praktiken @ B2KUNO Johan Eklund

2 Hur går jag vidare? Avancerade tillämpningar:  Analysera data  Generera information Utveckla följande färdigheter:  Databashantering  Programmering  Publicering

3 Databashantering

4 Tabeller / design  Kännetecknet på en bra databasdesign: den kan lätt utvidgas med fler tabeller SQL  Lagrade procedurer  Triggers Säkerhet  Användare och rättigheter

5 Databasprodukter Microsoft SQL Server Oracle Database Sybase IQ MySQL PostgreSQL Open source

6 Lagrade procedurer Eng. "stored procedures” Liknar parameterfrågor i Access Förlagrade frågor med noll eller flera obestämda parametrar Gör det möjligt att lagra åtkomstlogik till databasen och "skydda" dess innehåll

7 Programmering

8 Rekommenderad läsning McConnell, Steve (2004). Code complete. 2nd ed., Redmond, Wash. : Microsoft Press. http://www.w3schools.com/asp/

9 Programmering (1/3) Program: en sekvens av instruktioner Viktiga begrepp:  Variabel  Villkor  Iteration (upprepning)  Procedur / Funktion

10 Programmering (2/3) Sker i ett s k programmeringsspråk Översätts till maskinkod för att kunna "förstås" av datorn Kompilering = permanent översättning till en körbar fil Tolkning = översättningen sker varje gång programmet körs

11 Programmering (3/3) Exempel på programmeringsspråk:  Pascal  C / C++ / C#  Java  Perl, Python, Tcl/Tk, Ruby, PHP  JavaScript  Prolog

12 Publicering

13 Webbpublicering Internet World Wide Web Client-/servermodellen Protokoll TCP/IP HTTP HTML XML

14 Rekommenderad läsning Musciano, C. & Kennedy, B. (2002). HTML and XHTML : the definitive guide. 5 ed. Sebastopol, Calif. : O'Reilly Powell, Thomas A. (2003). HTML & XHTML : the complete reference. 4 ed. Emeryville, Calif. : McGraw-Hill/Osbborne.

15 Internet Infrastruktur Decentraliserat Möjliggör olika "transporter" TCP/IP

16 World Wide Web Särskild typ av "datatransport" på Internet Client / server Hypertext HTTP

17 HTML/CSS HTML: språk för uppmärkning av logiska strukturer i webbdokument CSS: språk för formatering av dokument uppmärkta med HTML HTML – innehåll CSS – presentation

18 XML eXtensible Markup Language Språk för uppmärkning med egendefinierade taggar och egendefinierad struktur Gör det möjligt att skicka data med en given struktur (t o m en hel databas) mellan två processer över Internet

19 CGI Common Gateway Interface Klient CGI Webbserver Databas

20 Active Server Pages (ASP) Kapslar in funktionaliteten hos CGI ASP-filer: HTML-filer innehållande programkoder som körs på servern innan HTML-koden sänds till klienten Skrivs vanligen i något scriptspråk, t ex VBScript eller JavaScript Liknande plattform: PHP


Ladda ner ppt "Databaser i B2KUNO Johan Eklund. Hur går jag vidare? Avancerade tillämpningar:  Analysera data  Generera information Utveckla följande färdigheter:"

Liknande presentationer


Google-annonser