Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Programmeringsteknik I: F1 1 Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering Kursens hemsida Studentportalen.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Programmeringsteknik I: F1 1 Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering Kursens hemsida Studentportalen."— Presentationens avskrift:

1 Programmeringsteknik I: F1 1 Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering Kursens hemsida http:www.it.uu.se/edu/course/homepage/prog1/vt11 Studentportalen http://www.studentportalen.uu.se http://www.studentportalen.uu.se Lärare: Tom Smedsaas, Tom.Smedsaas@it.uu.se rum P2411, tel: 471 2989 Olle Eriksson, Olle.Eriksson@it.uu.seOlle.Eriksson@it.uu.se rum P2407, tel: 471 2983 Anna Eckerdal, Anna.Eckerdal@it.uu.se rum P2415, tel: 471 7893

2 Programmeringsteknik I: F1 2 Kursmaterial Kursbok: Introduction to computing & programming with JAVA. Guzdial and Ericson Kursprogramvara: Java och drJava (eller motsvarande) –Tips: Installera på egen dator, se kurshemsidan – Rekommenderas att arbeta med egen laptop Material på webben, t.ex  Kurshemsida: lektionsmaterial, föreläsningsanteckningar  Portalen (framsteg, filarea att lämna in uppgift 4)  Dokumentation av programmeringsspråket java

3 Programmeringsteknik I: F1 3 Lektioner i datasal (UNIX-salar Pollax) – OK använda egen laptop i datasalarna – Arbeta två och två i datasalarna – Kan utföras hemifrån – Ingen redovisning Föreläsningar (9) Obligatoriska uppgifter (3 hp) – redovisas muntligt i datasal. Uppgift 4 lämnas även skriftligt Tentamen (2 hp.) - skriftlig Kursupplägg

4 Programmeringsteknik I: F1 4 Kursmål Redogöra för grundläggande begrepp inom objektorienterad analys och design Använda dessa begrepp för att analysera enklare problem och designa lösningar Använda ett objektorienterat språk, t ex Java Skriva enklare program med flera samverkande klasser förklara vad ett givet program utför använda ett programmeringssystem för att utveckla program

5 Programmeringsteknik I: F1 5 Varför ska man lära sig programmera? Datorer och program finns överallt Programmering = problemlösningsverktyg Användbart i utbildning och yrkesliv Java: en bra grund OOP: spritt på universitet och industri Kul!

6 Programmeringsteknik I: F1 6 Vad man lär sig... Analysera och strukturera problem  Modellera – översätta problemet till datorn Få en bild av:  Vad innebär programmering? “Programmeringstänk”  Vad menas med objektorienterad programmering?  Programmeringsbegrepp: objekt, klass, metod...  Syntax: språkets byggstenar (if, while,...)

7 Programmeringsteknik I: F1 7 Hur... Labbar: –Övningstillfällen, 11 st –Obligatoriska uppgifter, 4 st, 6 tillfällen Föreläsningar: 9 st Litteratur Sitt mycket vid tangentbordet, dela tiden!

8 Programmeringsteknik I: F1 8 Vad är programmering? Skapa en detaljerad instruktion som en dator kan utföra/förstå för att lösa en uppgift. –Eller ge en vägvisning till ditt hem. –Eller få en robot att göra det du vill. –Som att skriva ett recept till din favoriträtt

9 Programmeringsteknik I: F1 9 Varför inte använda engelska som språk? Engelska bra för kommunikation mellan (intelligenta) människor Datorer är dumma –De kan bara +,-,*,/ och jämföra, lagra samt hämta data i minnet. –Behöver ett språk som är enkelt och entydigt.

10 Programmeringsteknik I: F1 10 Vad är ett program? En samlad ordning instruktioner som talar om för datorn vad vi vill att den skall göra. Datorn förstår bara 1:or och 0:or Instruktionerna måste egentligen alltså ges på ett språk som består av enbart av nollor och ettor

11 Programmeringsteknik I: F1 11 Tre olika typer av språk Maskinspråk (maskinkod) – språket man programmerade i datorns begynnelse. Assemblerspråk Högnivåspråk För att programmera behövs… ett språk

12 Programmeringsteknik I: F1 12 Datorns eget språk Språket består bara av nollor och ettor Olika sorters datorer har olika språk Ex. på 3 st maskinkodsinstruktioner 1100 1000 1001 1111 0100 0011 1011 0001 0110 0011 1011 1000 Knöligt att ”prata” med datorn via ett sådant (lågnivå)språk! Maskinspråk

13 Programmeringsteknik I: F1 13 Lite högre nivå Enkla ord som motsvarar några maskinkod- instruktioner Ex. assemblerkod LD #10, R0 LD #12, R1 ADD R0, R1 MOV R1, 45 Översättning från assemblerkod till maskinkod måste göras. Programmet som översätter kallas assemblatorn. Assemblerspråk är specifik för en viss datortyp. Assemblerspråk Lagra värdet 10 i datorregistret R0 (LD=load) Addera R0 med R1, lägg resultatet i R1 Innehållet i R1  minnet med adress 45 Lagra värdet 12 i datorregistret R1 (LD=load)

14 Programmeringsteknik I: F1 14 Instruktioner av ord och fraser Lättare att läsa/förstå för människan, men ej för datorn. Instruktionerna måste översättas till maskinkod Översättningen kallas kompilering och görs med ett program – kompilatorn. Instruktionerna kan fungera på olika datortyper, men måste kompileras till rätt maskinkod. Högnivåspråk

15 Programmeringsteknik I: F1 15 Finns inbyggda funktioner/metoder, bibliotek Språk stöder olika sorters programmerings- principer: exvis ett objektorienterat språk Källkod och kompilator Ett språk har en syntax, dvs en grammatik Instruktionerna kan fungera på olika datortyper, men måste kompileras till rätt maskinkod. Mer om högnivåspråk

16 Programmeringsteknik I: F1 16 Vilket högnivåspråk? Det finns många olika programmeringsspråkprogrammeringsspråk Kan skriva program i vilket du vill –Datorn bryr sig inte om vilket, eftersom det översätts till maskinkod. Språket har däremot betydelse för programmeraren. –Hur lång tid tar det att skriva programmet? –Hur svårt är det att ändra programmet? –Hur lång tid tar det att köra programmet?

17 Programmeringsteknik I: F1 17 Vad är en dator bra på? Kan mycket snabbt utföra matematiska ( +,-,*,/ ) och/eller logiska (>,<,or,and ) beräkningar samla in, lagra och bearbeta stora informationsmängder (t.ex. söka/sortera). Och: Producerar samma svar varje gång

18 Programmeringsteknik I: F1 18 En dator består av … Hårdvara och mjukvara. Hårdvaran är just det som är hårt, det som går att ta på Mjukvaran är program och data som behandlas av hårdvaran. Ett program är de instruktioner som får all hårdvara att fungera tillsammans.

19 Programmeringsteknik I: F1 19 Hårdvaran i datorn In- och utenheter –Skärm, mus, tangentbord, skrivare Hjärnan - Central Processing Unit (CPU) –Kan göra göra matematiska och logiska beräkningar Minnen –Primärminnet RAM –Sekundärminnen: Hårddisk, CD, DVD, USB

20 Programmeringsteknik I: F1 20 CPU – Datorns hjärna består av tre delar Aritmetisk Logisk enhet (ALU) –Datorns “kalkylator” gör aritmetik och logik på tal lagrade i register. Styrenheten –Läser instruktioner från primärminnet och tolkar dem och utför instruktionerna mha ALU. Därefter läses nästa instruktion. Addera register A med register B. Lagra summan i register C. 345 263 608 A B C Register


Ladda ner ppt "Programmeringsteknik I: F1 1 Föreläsning 1: Intro till kursen och programmering Kursens hemsida Studentportalen."

Liknande presentationer


Google-annonser