Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Experimentella metoder i fysik 2009 Inledning Kerstin Jon-And.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Experimentella metoder i fysik 2009 Inledning Kerstin Jon-And."— Presentationens avskrift:

1 Experimentella metoder i fysik 2009 Inledning Kerstin Jon-And

2 Lärare för “Experimentella metoder i fysik” Kursansvarig: Kerstin Jon-And Föreläsningar: Sten Hellman Räkneövningar och lab-rättning: Klas Hultqvist, Erik Johansson, Antonio Pereira, Björn Selldén, Christian Walck Datorövningar: Elias Amselem, Elin Bergeås Kuutmann, Erik Bäckström, Linda Östman Laborationer: Hatim Azzouz, Peter Reinhed, Pernilla Wåhlin

3 Information om “Experimentella metoder i fysik” Kursfaktasidan http://www.physto.se/studentexpedition/kursfakta/kursfakta.php ?kurs=FK3001 Kursens hemsida… Mondo-fliken ExpMetoder i mitt.su.se … där ni finner t.ex.: Föreläsningsanteckningar Labinstruktioner Kursplan med lärandemål Betygskriterier Detaljer om redovisningsformer för laborationerna

4 Lärandemål “Experimentella metoder i fysik” (ur Kursplanen)

5 4 Laborationer (obligatoriska): Utförande Muntliga och skriftliga redovisningar 11 Föreläsningar (2 eller 3 lektionstimmar) 6 Räkneövningar 7 Datorövningar (1 obligatorisk redovisning) Tentamen Undervisningsformer “Experimentella metoder i fysik” Självständigt arbete (assistenter)

6 Välkomst - FIKA kl 16 i labhuset

7 Kursmaterial “Experimentella metoder i fysik” Från nätbokhandeln: John R. Taylor: "An introduction to Error analysis" Second edition (University Science Books 1997) Från studentexpeditionen: Loggbok Sten Hellman: ”ComsolScript 1.3 i kursen experimentella metoder", kompendium Från mondo sidan Föreläsningsplan med läsanvisningar Klas Hultqvist: “Att skriva fysik”, kompendium Instruktioner till laborationerna (publiceras minst en vecka före respektive laboration); tyngdaccelerationen finns utlagd

8 Redovisning av laborationerna 1(2) Laborationerna 1 "Tyngdaccelerationen” och 2 "Upptäck ett samband" : Skriftlig rapport (kort för lab 1), gemensam för lab-laget. Muntlig redovisning för L-grupp (kort för lab 1), gemensam för lab-laget. Bedömning: G eller Åter. Laboration 3 "Den absoluta nollpunkten": Redovisning av datoruppgift för assistent. Individuell skriftlig rapport. Individuell muntlig genomgång med lärare. Bedömning: 3 (Utmärkt), 2 (Bra), 1 (Godkänd) eller Åter (N) där N=1,2,3. Betyg sätts på första versionen av rapporten. Laboration 4 "Radioaktivt sönderfall": Individuell skriftlig rapport. Bedömning: 3 (Utmärkt), 2 (Bra), 1 (Godkänd) eller Åter (N).

9 Redovisning av laborationerna 2(2) Rapporter som lämnas in före tidsgränsen (se schemat, “inlämning”) återlämnas efter ca en vecka. En rapport som lämnas in för sent bedöms inte med "3 (Utmärkt)". Den rättas också med lägre prioritet, men alltid inom 4 arbetsveckor. Sista inlämningsdatum för rapporter är 12 juni 2009. Om ingen rapport lämnats före detta datum, måste laborationen göras om. En åter-rapport som lämnas in under kursen rättas i samband med kursen. Om den lämnas in efter kursen rättas den inom 4 arbetsveckor. Åter-rapporter måste lämnas in inom 6 terminsmånader efter kursens slut, dvs före 15 januari 2009. Har åter-rapporten inte lämnats in då måste laborationen göras om.

10 Betyg på kursen "Experimentella metoder i fysik" Kursen är uppdelad på två moment: teori, 6 hp, och experiment, 6 hp. Betyg på teori-momentet, A, B, C, D, E, Fx eller F, sätts enligt resultat på den skriftliga tentamen. Detaljer finns på kurshemsidan. För att få betyg på experiment-momentet krävs minst godkända redovisningar av laborationerna 1 till 4. Betyg sätts sedan beroende på summan av betygen på laborationerna 3 och 4: 6 - A, 5 - B, 4 - C, 3 - D och 2 – E Se vidare betygskriterier och redovisningsformer för laborationer på hemsidan.

11 Kursforum 1(2) Initiativ från ämnesrådet för fördjupat studentinflytande. Minst en lärare (men gärna flera) från kursen, lämpligen kursansvarig lärare som också fungerar som sammankallande. Cirka 2-5 studenter från kursen, beroende på kursstorlek och intresse. Lärarrepresentanter: Kerstin Jon-And, Sten Hellman, Elias Amselem/Pernilla Wåhlin Studentrepresentanter … … ska ni utse! Förslag 4 studenter, 2 från varje D-grupp. Fyll i listan!!

12 Kursforum 2(2) Kursforum - Studentrepresentanterna Representerar studenterna på kursen rörande undervisningen samt examination. Assisterar kursansvarig lärare i utformningen av kursutvärderingen. Diskuterar skriftliga utvärderingar med lärare. Tar hjälp av Fysikums Ämnesråd (FÄR) om så krävs och hjälper andra studenter att komma i kontakt med FÄR. Har rätt att framföra anonyma synpunkter från kursens studenter. Första mötet Förslagsvis torsdag 19/3 kl 16. Minst ett möte under kursen och ett efter.


Ladda ner ppt "Experimentella metoder i fysik 2009 Inledning Kerstin Jon-And."

Liknande presentationer


Google-annonser