Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Vajrayana, diamantvagnen eller tantrisk buddhismn

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Vajrayana, diamantvagnen eller tantrisk buddhismn"— Presentationens avskrift:

1 Vajrayana, diamantvagnen eller tantrisk buddhismn
Grundtankarna

2 De filosofiska grundtankarna i madhyamaka och yogacara fördes vidare inom den tantriska buddhismen.
Detta har också kallats det tredje igångsättandet av lagens hjul (dharmachakra). Tantriska texter och praktiker förekom från och med talen e.v.t. och fortsatte att dyka upp under 1000 år tills buddhismen försvann från Indien. Fr o m 800-t ökade tantrismens betydelse och dess blomstringstid varade under några århundraden. Den buddhistiska varianten, Vajrayana förekommer senast från 700-talet, troligen tidigare. Principen i tantrismen är att man behöver inte ge upp alla världsliga njutningar etc för att ägna sig åt andliga övningar. Tantrismen är mycket praktiskt lagd och man lär sig vissa metoder för att nå befrielsen som ska vara mycket effektiva

3 Vajrayana-buddhismens särdrag
Vajrayana-buddhismens särdrag. Man kan sammanfatta åtta typiska särdrag i den tantriska buddhismen. 1. Det esoteriska draget. Ritualerna är endast för de invigda, de är ofta hemliga och kräver en initiation. 2. Lärarens betydelse. Han kallas vajra-mästare (vajracarya) och det är han som initierar lärjungen. 3. Tantrisk buddhism överskrider ofta sociala normer. 4. Tantriska buddhister gör ofta en omvärdering av kroppens betydelse. 5. Energikroppen med alla kanaler (nadi) och chakras. Kundalini yoga nya meditationsmetoder. 6. Omvärdering av kvinnans roll och status. 7. Ett analogiskt tänkande, t ex de fem kosmiska buddhorna. 8. Omvärdering av negativa mentala tillstånd. Man kan använda tillstånd som vrede för att befrias av det använt på rätt sätt.

4 Tantriska texter delas vanligen in i fyra kategorier:
Kriyatantra, handlingstantra, som är den största gruppen. Nya texter från c:a 100 e.v.t Caryatantra, den praktika tantran. Ex Mahavairocana-sutra som behandlar buddha Vairocana som ursprunget. Yoga-tantras, som handlar om hur att nå frälsning. Anuttarayoga-tantras om människans befrielse. Två stadier, alstring eller frambringande och slutförande. Man kommer till slut till ett tillstånd där man ser världen i en enda ursprunglig Buddha. Det är ett icke-dualistiskt tillstånd. Behandlar de fem eller sex kosmiska buddhafamiljerna

5 Tantrisk meditation - visualiseringar
Visualisering är mycket viktig och ofta använd i meditationerna. Tantrisk buddhism sägs förespråka en snabb men farlig väg till nirvana eller tomheten,shunyata Den mänskliga kroppen ses som ett mikrokosmos av ett kosmiskt makrokosmos. Kroppen kan genom användande av den kosmiska energin i systemet av chakras och nadis (nerver). I den kroppen rör sig en energi som är som olika vindar och målet är att kontrollera dessa vindar och stoppa dem. Det gäller att tvinga gudomlig energi att stiga ner i mångfaldens värld och där användas till syftet att befria sig och komma till nirvana.

6 Ett sätt att få kontakt med den gudomliga världen är att visualisera bokstäver och stavelser och mantras Man kan också visualisera sin lärare, guru, som ren visdom eller som en gudomlighet. Man kan också visualisera en gudomlighet som bodhisattvan Avalokiteshvara och sedan identifiera sig med hans egenskaper vilket är det vanliga i meditationer i den tibetanska buddhismen. Man kan också visualisera det kosmiska samlaget mellan t ex Hevajra och hans kvinnliga motsvarighet Nairatmya. De är då i den s k yab-yum-ställningen. Gudomligheterna personifierar då föreningn av två komplenentära aspekter, medkänsla och visdom (manligt och kvinnligt). Sexuell symbolik och sexuella ritualer används inom den tantriska yogan. Det kan även rör sig om praktisk utövning, fast det om man är munk eller nunna så är det visualiserade samlag. Från mannens sida bör inte övningarna leda till utlösning då energin i stället tänks gå uppför energikanalerna till hjässchakrat.

7 Buddhism i Tibet. Den första kontakten med buddhismen skedde under 600-talet. Kung Songtsen Gampo lär ha gift sig med en nepalesisk och en kinesisk prinsessa som förde med sig buddhismen. Han skickade också en person till Indien för att införa en skrift i tibetanskan som ännu inte hade det. På 700-talet skedde det definitiva genombrottet för buddhismen då kungen Trisong Detsen bjöd in buddhistiska lärda från Indien för att grunda Tibets första kloster år 775. Det var dels Shantarakshita från Nalandaklostret i norra Indien som kom med den klassiska Madhyamaka-buddhismen och Padmasambhava som kom med den tantriska buddhismen.

8 Buddhismen förföljdes sedan under en period på 800-900-talen under kung Langdarma.
På 1000-talet skedde ett nytt uppsving för buddhismen i Tibet då många buddhistiska lärare inbjöds till Tibet. Den främste av dem var kanske Atisha som verkade för en något reformerad buddhism och grundade en ny buddhistisk skola. Alla andra buddhistiska skolor i Tibet grundades sedan under 1000/1100-talen utom Gelugpa somkom på 1400-talet. Nyingma betyder ”de gamla” och representerar den äldsta buddhismen införd på 700-talet. De är framförallt anhängare av den tantriska riktningen av kringvandrande yogier.

9 Kagyu-skolan grundades på 1000-talet av Marpa och hans lärjunge Milarepa. De är inriktade framförallt på meditation och yoga. Sakya-skolan är den tredje riktningen som grundades under samma sekel och de hämtade också sina läror direkt från Indien. De blev även Tibets världsliga härskare under Mongoldynastin under 1200/1300-talen. Mongolkejsarna var under ett starkt inflytande från denna form av buddhismen, ex vis Khubilai Khan. Den fjärde viktiga skolan under dessa århundraden var Gelug, de dygdigas inriktning, som grundades av reformatorn Tsongkhapa på 1400-talet. Han reformerade klosterreglerna så att de skulle följas bättre. I denna riktning etablerades senare Dalai Lama-traditionen med de inkarnerade lamorna som överhuvud. Teorin med Tulkus, eller inkarnationer går ut på att man känner igen samma person som återföds många gånger och har därför ordningsnummer. Detta system är unikt för den tibetanska buddhismen. Det finns även en religion som inte är buddhistisk, men liknar mycket och är ganska stark, Bön-religionen. De har en mytisk grundare som kallas Shenrab Miwo. På 1600-talet infördes Tibets styrelsesätt med Dalai Lama som statschef.


Ladda ner ppt "Vajrayana, diamantvagnen eller tantrisk buddhismn"

Liknande presentationer


Google-annonser