Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Läsplattor i ett pedagogiskt perspektiv

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Läsplattor i ett pedagogiskt perspektiv"— Presentationens avskrift:

1 Läsplattor i ett pedagogiskt perspektiv
Gröna böcker Läsplattor i ett pedagogiskt perspektiv Ulf Åkerberg, Pedagogiska centralen, Malmö

2 Bakgrund Om man kan ju se film på datorn,
kan man då inte läsa böcker också?

3 Läsplattan anländer till Sverige
Intresset i media stort trots att första versionen var något otymplig med begränsad funktionalitet. Har läsplattan en framtid? Nuut – den första ”svenska” läsplattan (tillverkad i Korea)

4 Pilotprojektet Gröna böcker
Syftet med piloten Syftet med pilotprojektet var att testa läsplattors användbarhet i pedagogisk verksamhet i samverkan med skolbiblioteken samt att utröna möjligheterna att ersätta den kompletterande utlåningen av bokpaket med nätdistribution av e-böcker via Selma. Avgränsningar Omfattade endast Pedagogiska centralen och skolbibliotekarier i Malmö stad representerade främst av superanvändarna i Selmas förvaltningsorganisation NUUT Cybook Gen3 Cybook Opus Sony Reader

5 Användarkommentarer Förstoringsfunktionen, jag kan ha valfri storlek på texten Hade trott att den skulle trötta ut ögonen, men så var ej fallet När jag stänger av plattan, sparas sidan jag är på automatiskt Framför allt att kunna ha flera böcker med sig utan att fysiskt behöva släpa på dem Lätt att låna - behöver inte fysiskt gå till biblioteket Den har ljus skärm, är tydlig och lätt att läsa Liten och smidig gör att man kan ta med sig den lätt Sökmöjligheterna Bokmärken, understrykningar, markering av texten Anteckningsmöjligheterna Lättare att ladda ner än vad jag trodde. Enkel att använda (Baserat på 27 utvärderingar)

6 Användarkommentarer Saknar bokkänslan Saknar framsidan på boken
Tar tid att öppna boken Flimmer vid sidbyte Svårt att hitta ett naturligt sätt att hålla läsplattan Otymplig Svårt att komma igång Hanterar grafik och multimedia bristfälligt eller inte alls Begränsat urval av böcker Priset på läsplattor (Baserat på 27 utvärderingar)

7 Återigen: Har läsplattan en framtid?
Apples iPad lanserades i USA i april. Den har all funktionalitet, som läsplattorna saknar 9,7 tums skärm, men väger 0,7 kg

8 Återigen: Har läsplattan en framtid?
Apples iPhone 3GS Den har all funktionalitet, som läsplattorna saknar. 3,5 tums skärm och väger 135 g

9 En liten jämförelse The Complete Works of William Shakespeare 1,250 kg
Ulf Lundell: Värmen 0,935 kg Lawrence Durrell: Alexandriakvartetten 1,165 kg Bill Clinton: Mitt liv 1,650 kg Sveriges Rikes Lag 2,350 kg SUMMA: 7,350 kg En läsplatta väger 0,2-0,3 kg

10 Tankar om framtida användning
”Tänker mig att i stället för en hög med skolböcker, så kommer man i framtiden att få en läsplatta laddad med den litteratur som ingår i terminens kurser” ”Läsplattor kommer säkert att utvecklas mycket snabbt. Bara att kunna förstora texten är en stor fördel. I framtiden också talsyntes finns inbyggt och stöttar läsningen/läsinlärningen för t.ex. personer med läs- och skrivsvårigheter” (Exempel från utvärderingarna)

11 Tankar om framtida användning
”Digitala, portabla enheter torde rimligen ha en stor roll i skolan i framtiden. I det långa loppet blir dessa de huvudsakliga ”mediebärarna” för all läromedia” ”Digitala medier kommer att få en dominerande roll i framtidens skola”

12 Rethinking Education Halverson och Collins menar i sin bok att förändringarna börjar ta fart när lärare som arbetar med yrkesutbildning, språkundervisning, idrott och estetiska ämnen på allvar börjar integrera den digitala medieutvecklingens möjligheter i sin undervisning. Då blir det samtidigt tydligt att de standardiserade sätten att mäta kunskaper inte  fungerar så bra som de borde. Man måste alltså hitta nya vägar som svarar bättre mot de villkor och behov som gäller idag Rethinking Education in the Age of Technology: The Digital Revolution and Schooling in America Allan Collins, Richard C. Halverson, John Seely Brown Omvärldsbloggen, Stefan Pålsson

13 En ny kulturteknik ”IT og digitale medier regnes i dag som den fjerde kulturteknik (dvs. en måde at kommunikere, orientere sig og forstå omverdenen på) på linje med de øvrige kulturteknikker – læsning, skrivning og regning.” eVidenCenter Det Nationale Videncenter for e-læring

14 Sammanfattning Ingen fysisk hantering (låna, köpa, hämta via nätet)
1 bok och 5000 böcker väger lika mycket Ändra typsnitt och textstorlek Bokmärken Möjlighet att göra understrykningar anteckningar Sökmöjligheter Kombinera med ljudbok/talsyntes Kombinera med musik Oberoende av tid och plats Miljömässiga och ekonomiska fördelar

15 Skall vi anpassa skolan till elevernas värld? Javisst!
Rethinking Education Saknar bokkänsla Saknar framsidan Saknar överblicken Saknar… Bristfällig teknik Bristfällig kompetens Bristfällig utbildning Bristfällig… Skall vi anpassa skolan till elevernas värld? Javisst! Men viktigast är att förbereda eleverna för den värld som väntar dem efter skolan. GÖR VI DET?

16 Tekniska prylar förgår
eMedia består Tack för att ni lyssnade!


Ladda ner ppt "Läsplattor i ett pedagogiskt perspektiv"

Liknande presentationer


Google-annonser