Presentation laddar. Vänta.

Presentation laddar. Vänta.

Lönefördelning 2013 Andel, procent respektive månadslön, tusentals kronor Anm. De vertikala strecken avser decil 1, decil 2, decil 5, medel samt decil.

Liknande presentationer


En presentation över ämnet: "Lönefördelning 2013 Andel, procent respektive månadslön, tusentals kronor Anm. De vertikala strecken avser decil 1, decil 2, decil 5, medel samt decil."— Presentationens avskrift:

1 Lönefördelning 2013 Andel, procent respektive månadslön, tusentals kronor Anm. De vertikala strecken avser decil 1, decil 2, decil 5, medel samt decil 9.

2 Lägst avlönade per näringsgren 2013 Andel av de lägst avlönade samt samtliga anställda per näringsgren, procent

3 Lägstalön i förhållande till medianlönen, Hotell- och restaurangavtalet, 2000–2011 Procent

4 Andel anställda på eller nära lägstalönen, Hotell- och restaurangavtalet, 2000–2011 Procent

5 Andel anställda på eller nära lägstalönen, Detaljhandelsavtalet, 2000–2011 Procent

6 Lägstalöner i Hotell- och restaurangavtalet samt inom kommun och landsting (HÖK) Position i lönefördelningen, percentilgrupp

7 Lägstalöner i Detaljhandelsavtalet Position i lönefördelningen, percentilgrupp

8 Lägstalöner och lönerörlighet Position i lönefördelningen, percentilgrupp

9 Lönerörlighet bland 2008 års lägst avlönade Procent

10 Lönerörlighet bland 2008 års lägst avlönade, anställda i stora företag Procent

11 Lönerörlighet bland 2008 års lägst avlönade, offentliganställda Procent

12 Lönerörlighet 2008-2013, kön 2008 års lägst avlönades position i lönefördelningen 2013, procent

13 Lönerörlighet 2008-2013, utbildningsnivå 2008 års lägst avlönades position i lönefördelningen 2013, procent Anm. Fgy=Förgymnasial, Gy=Gymnasial, Egy=Eftergymnasial

14 Lönerörlighet 2008-2013, födelseland 2008 års lägst avlönades position i lönefördelningen 2013, procent Anm. Sv=Sverige, Nor=Norden exkl. Sverige, EU=Europa inkl. Norden, U. EU=Utanför Europa.

15 Lönerörlighet 2008–2013, ålder - offentliganställda 2008 års lägst avlönades position i lönefördelningen 2013, procent

16 Lönerörlighet 2008–2013, ålder - anställda i stora företag 2008 års lägst avlönades position i lönefördelningen 2013, procent


Ladda ner ppt "Lönefördelning 2013 Andel, procent respektive månadslön, tusentals kronor Anm. De vertikala strecken avser decil 1, decil 2, decil 5, medel samt decil."

Liknande presentationer


Google-annonser